Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Психологічна служба школи розглядає соціальну компетентність особистості учня, як сукупність знань і навичок, необхідних для соціальної діяльності, й особистісних.

Similar presentations


Presentation on theme: "Психологічна служба школи розглядає соціальну компетентність особистості учня, як сукупність знань і навичок, необхідних для соціальної діяльності, й особистісних."— Presentation transcript:

1

2 Психологічна служба школи розглядає соціальну компетентність особистості учня, як сукупність знань і навичок, необхідних для соціальної діяльності, й особистісних рис, пов’язаних із можливістю брати на себе відповідальність, забезпечує адаптацію особистості в суспільстві і сприяє її самореалізації

3 Роботу спрямовано на формування у дітей особистісних рис:
Мета роботи полягає в тому, щоб виховати високоморальну, соціально активну особистість. Роботу спрямовано на формування у дітей особистісних рис: розвиненої духовності, виховання шанобливого ставлення до майбутньої своєї родини, формування навичок здорового способу життя.

4 Актуальним є твердження англійського філософа Едмунда Берка: «Людина народжена не для того, щоб бути весь час щасливою – це неможливо. Вона народжена, щоб бути Людиною. Потрібно вступати в життя так, як ідуть в бій: хоробро і підготовлено». Успішність людини, як показує досвід, залежить, насамперед, від її компетентності.

5 Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, молода людина повинна володіти такими якостями:
знати своє життєве кредо, мати ціль у житті; здійснювати відповідальний життєвий вибір; самостійно і критично мислити бути комунікабельною, контактною у різних соціальних групах; вміти самостійно працювати над розвитком духовності та інтелекту; приймати рішення і нести відповідальність за їх реалізацію. Таким чином, життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості.

6 Значна увага приділяється індивідуальній роботі з учнями
Значна увага приділяється індивідуальній роботі з учнями. Можна виділити такі основні напрями цієї роботи : вивчення індивідуальних особливостей учнів; надання індивідуальної допомоги учням, які мають проблеми в адаптації до життєдіяльності класу, відносинах з учителем та іншими членами колективу навчального закладу, виконанні норм і правил поведінки у школі та поза її межами; профілактична та корекційна робота з учнями «групи ризику»; взаємодія з батьками, адміністрацією, педколективом з метою корекції відхилень в інтелектуальному, моральному становленні особистості дитини; діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік їхніх особистих досягнень.

7 Взаємозв’язок у школі Батьки психолог учні педагоги, вихователі
адміністрація мед. служба логопед

8 Заняття з елементами тренінгу
Рольове моделювання Вправи-актива тори Емоційні розминки Мозковий штурм Незакінчене речення Інтерактивні методи Дерево очікувань Релаксаційні вправи Робота в парах Колажі Заняття з елементами тренінгу

9 На корекційних заняттях використовуються не тільки психологічні прийоми, а й закони, розроблені В.Сухомлинським: радості: геть нудьгу, посмішка на обличчях дорослих і дітей; доброти: будь чуйним і уважним до людей; дружби: хочеш мати друга – будь ним; поваги: якщо хочеш, щоб тебе поважали, – поважай інших; ввічливості й толерантності: кожний твій вчинок відображається на інших людях; відповідальності: кожний повинен бачити наслідки своїх вчинків і відповідати за них.

10 Корекційна робота з учнями

11 Корекція негативного емоційного стану за допомогою арт-засобів та рухливих вправ
Малювання пальчиками фарбами, олівцями, аплікація Вправа “Мішечок для крику” Вправа “Снігові кульки” або “Баталія” Вправа “Тух-тубі-дух” Вправа “Квітка емоцій”

12 Формуються вміння безконфліктного спілкування,
емпатійного, толерантного ставлення один до одного Вправа “Комплімент” Вправа “Побажай другу” Вправа “Подарунок товаришу”

13 Вправа “Сліпий і поводир” Вправа “Галявина дружби”
Формуються вміння підтримувати дружні, довірливі стосунки в колективі Вправа “Сліпий і поводир” Вправа “Падіння за довірою” Вправа “Місток” Вправа “Галявина дружби”

14 Ефективними у корекційній роботі є створення колажів на різноманітну тематику, як у формі індивідуальної, так і у формі групової роботи

15 Психологічний клімат колектива та школи теж має значення для учня

16 Профорієнтаційна робота
Кожна людина народжується для якогось діла.      Е. Гемінґвей Діагностика професійних інтересів Профорієнтаційні вправи та ігри з випускниками

17 У вільному доступі буклети та брошури на професійну тематику
Саме виховання, якщо воно бажає щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці життя К.Д. Ушинський Робота з педколективом У вільному доступі буклети та брошури на професійну тематику Діагностика-зріз

18 Робота з педагогами

19 «Діти живуть щохвилини, щогодини, щодня, живуть невпинно й безупинно,» - писав великий педагог Ш. Амонашвілі. Шкільне життя - лише частина цілісного процесу життєдіяльності дитини. Я переконана, що на кожному ступені розвитку особистості школа, а зокрема і класні керівники, і вихователі повинні створювати умови для повноцінної життєдіяльності дитини. Повнота, яскравість думок, почуттів, образів, які переживають учні у навчально-виховному процесі, - необхідна умова розквіту їхньої індивідуальності. І саме школа повинна допомогти дитині заглянути в себе і визначити набір цінностей, які узгоджуються з її неповторною людською сутністю, які забезпечуватимуть її компетентність як громадянина, патріота, члена колективу, сім’янина, особистості.

20 Дрібниці діють регулярно, щодня, щогодини…” А.С.Макаренко
“ Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки тоді, коли з нею розмовляєте, або повчаєте, або наказуєте її. Ви виховуєте її кожної миті вашого життя… Те , як ви вдягаєтесь, як розмовляєте з іншими людьми і про інших людей, як ви радієте або засмучуєтеся, як ви спілкуєтеся з друзями і з ворогами, як ви смієтеся, читаєте газету, - усе це має для дитини велике значення…У виховній роботі немає дрібниць… Дрібниці діють регулярно, щодня, щогодини…” А.С.Макаренко

21 Дякуємо за увагу !


Download ppt "Психологічна служба школи розглядає соціальну компетентність особистості учня, як сукупність знань і навичок, необхідних для соціальної діяльності, й особистісних."

Similar presentations


Ads by Google