Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

- “ Lohi on niin arvokas kala, että sitä kannattaa pyytää vaikka sitä ei saisikaan” - Osallistuminen laatupalkintokilpailuun on arvokasta. Voitto ei ole.

Similar presentations


Presentation on theme: "- “ Lohi on niin arvokas kala, että sitä kannattaa pyytää vaikka sitä ei saisikaan” - Osallistuminen laatupalkintokilpailuun on arvokasta. Voitto ei ole."— Presentation transcript:

1 - “ Lohi on niin arvokas kala, että sitä kannattaa pyytää vaikka sitä ei saisikaan” - Osallistuminen laatupalkintokilpailuun on arvokasta. Voitto ei ole tärkeintä. - Palkintojen kriteerit osoittavat yrityksille yksityiskohtaisesti tärkeimmät kehitettävät osa-alueet. LAATUPALKINNOT

2 - Malcolm Baldrige National Quality Award ( MBNQA, MBQA ) - Suomen laatupalkinto Laatukeskus = Suomen laatuyhdistys + Laadunkehittämisen kannatusyhdistys - Euroopan laatupalkinto ( EFQM) European Foundation for Quality Management LAATUPALKINNOT

3 - Suuret yritykset - - Yksiköt - - Pienet yritykset - - Julkisen sektorin ja yleishyödylliset yhteisöt KILPAILUSARJAT

4 1. 1.Tuloshakuisuus 2. 2.Asiakassuuntautuneisuus 3. 3.Johtajuus ja toiminnan päämäärätietoisuus 4. 4.Prosesseihin ja tosiasioihin perustuva johtaminen 5. 5.Henkilöstön kehittäminen ja osallistuminen 6. 6.Jatkuva oppiminen, parantaminen ja innovatiivisuus 7. 7.Kumppanuuksien kehittäminen 8. 8.Yhteiskunnallinen vastuu ERINOMAISUUDELLE OMINAISET TUNNUSPIIRTEET ( EFQM )

5 Asiakaskeskeisyys Johtajuus Henkilöstön osallistuminen Prosessimainen toimintamalli Järjestelmällinen johtamistapa Jatkuva parantaminen Tosiasioihin perustuva päätöksenteko Molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksissa Laadunhallinnan periaatteet ( ISO 9000 ) !!!

6

7 - TUloksetResults - - ToimintatapaApproach - - Käytännön soveltaminenDeployment - - Arviointi ja parantaminenAssessment and Rewiew TUTKA - RADAR

8

9

10 Kuvaus tai esimerkki siitä, miten joku on joskus toiminut ( esim. yksi benchmarking-projekti tai yksi suoritettu asiakastyytyväisyysmittaus ) Suunnitelmia, miten aiotaan toimia, mutta ei olla vielä toimittu ” Tämän asian tulokset ovat meillä hyviä, koska meillä ei ole ilmennyt siinä ongelmia.” ” Muistaakseni meillä on tästä dataa jossakin. ” 0 pisteen arvoisia suorituksia

11 SYPY JS+YH Yks 2001 2001 Stora Enso OYJ Riihimäen - - ( Oulu ) puhelin Oy 2002 - - - - 2003 2003 Stora Enso OYJ - Puolustusvoimien - Inkeroinen Elektroniikkalaitos - 2004 Anttila Oy - - - Suomen laatupalkinnon voittajia…


Download ppt "- “ Lohi on niin arvokas kala, että sitä kannattaa pyytää vaikka sitä ei saisikaan” - Osallistuminen laatupalkintokilpailuun on arvokasta. Voitto ei ole."

Similar presentations


Ads by Google