Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Network File System NFS Pasi Halme.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Network File System NFS Pasi Halme."— Presentation transcript:

1 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Network File System NFS Pasi Halme

2 Ti5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Sisältö NFS –tiedostonjakojärjestelmän esittely Asentaminen palvelinkoneelle ja asiakaskoneelle Palvelimen konfigurointi Asiakaslaitteen konfigurointi Käyttö

3 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi NFS –tiedostonjakojärjestelmän esittely Sun Microsystemsin kehittämä verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on jakaa palvelinkoneen tiedostoja asiakaskoneille Julkaistu 1985 Toimii lähes kaikissa Unix-järjestelmissä

4 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi NFS –tiedostonjakojärjestelmän esittely NFS –tiedostonjako perustuu RPC määrityskielen proseduurikutsuihin, nämä kutsut ovat määritelty esim. RFC 3530:ssä –Kutsuja ovat mm. NFSPROC_READ ja NFSPROC_WRITE NFS sisältää aina palvelimen ja asiakkaan tai useita asiakkaita

5 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi NFS –tiedostonjakojärjestelmän esittely NFS on tarkoitettu pelkästään tiedostojen jakoon, joten sen avulla ei voida jakaa muita resursseja, kuten esimerkiksi Samban avulla voidaan NFS:ää käytetään verkkoasennuksessa, jolloin asennustiedostot jaetaan palvelinkoneen hakemistosta asiakaskoneille

6 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi NFS –tiedostonjakojärjestelmän esittely NFS –palvelin sisältää kolme palvelua, jotka se vaatii toimiakseen: –rpc.portmapper, tämä välittää kutsuja asiakaskoneilta alla esitellyille nfs-ohjelmille –rpc.nfsd, toimittaa nfs-pyynnöt paikalliselle tiedostojärjestelmälle –rpc.mountd, liittää tiedostojärjestelmiä ja poistaa niitä

7 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Asentaminen palvelinkoneelle ja asiakaskoneelle NFS –palvelin asennettiin lähiverkot5 –koneelle Asennus tapahtui komennolla: #apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap NFS –asiakas asennettiin lähiverkot4 –koneelle #apt-get install nfs-common portmap

8 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Asentaminen palvelinkoneelle ja asiakaskoneelle Kun paketit on saatu asennettua, pitää NFS- palvelu käynnistää erikseen, tämä tapahtuu seuraavilla komennoilla: /etc/init.d/nfs-common start /etc/init.d/nfs-portmap start Palveluiden käynnissä oleminen kannattaa tarkastaa komennolla # rpcinfo –p

9 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Palvelimen konfigurointi NFS:n käyttöä varten palvelimelle on määritettävä seuraavat tiedostot kuntoon: –/etc/exports –/etc/hosts.allow –/etc/hosts.deny

10 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Palvelimen konfigurointi /etc/exports –Tämä sisältää hakemiston, mitä halutaan palvelimelta jakaa, sekä ne asiakaskoneiden osoitteet mihin hakemistoa voidaan jakaa –Esimerkki tästä: /home 192.168.1.14(ro) 192.168.1.15(rw)

11 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Palvelimen konfigurointi /etc/hosts.allow –Tänne määritetään mille asiakaskoneille halutaan antaa oikeudet palvelimella määritettyyn hakemistoon –Esimerkki: portmap: 192.168.1.0/255.255.255.0(ro) lockd: 192.168.1.0/255.255.255.0(ro) rquotad: 192.168.1.0/255.255.255.0(ro) mountd: 192.168.1.0/255.255.255.0(ro) statd: 192.168.1.0/255.255.255.0(ro)

12 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Palvelimen konfigurointi /etc/hosts.deny –Mikäli hosts.allow –tiedoissa ei löydy yhteyttä ottavan koneen osoitetta, niin silloin tarkistetaan, että onko osoite kiellettyjen listassa, tämän vuoksi kannattaa lähtökohtaisesti kieltää kaikki –Esim. ALL:ALL

13 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Asiakaslaitteen konfigurointi Käytännössä asiakaslaitetta ei tarvitse erikseen konfiguroida, vaan mounttaus-käskyt pelaavat heti kun nfs- common portmapper ohjelma on käynnistetty Kuitenkin /etc/fstab –tiedostoa kannattaa muokata siinä tapauksessa, että halutaan hakemiston mounttaavan automaattisesti käynnistettäessä asiakaskonetta tai sitten halutaan määrittää mounttaukselle parametrejä, esimerkiksi halutaan myös user-käyttäjän pystyvän suorittamaan mounttauksen

14 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Asiakaslaitteen konfigurointi /etc/fstab –tiedosto –Sisältää esim. levyasemat ja niiden liitokset tiettyihin hakemistoihin –Esimerkki sisällöstä: /dev/hda1/ext3defaults0 192.168.1.17:/homehome2nfsrw,user0

15 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Käyttö Tiedostojen liittäminen palvelimelta asiakaskoneelle tapahtuu seuraavasti: # mount –a 192.168.1.17:/home/home2 Parametri –a siirtää kaiken hakemiston /home sisällön, ja mikäli olet kirjautuneena user – oikeuksin, niin silloin mounttaus onnistuu vaan, mikäli se on sallittu /etc/fstab –tiedostossa.

16 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Käyttö Mikäli palvelimelta liitetty hakemisto halutaan poistaa asiakaskoneelta tapahtuu se komennolla: # umount /home2 Tämän jälkeen hakemisto /home2 palautuu alkuperäiseen tilaansa

17 Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Käyttö Mikäli palvelimelle joudutaan myöhemmin määrittämään uusia asiakkaita, niin tämä tapahtuu /etc/exports tiedostoon Tämän jälkeen tulee kuitenkin päivittää muutokset komennolla, jotta ne tulevat voimaan ilman uudelleenkäynnistystä # exportfs -a


Download ppt "Pasi HalmeTi5316800 Lähiverkot -erikoistyökurssi Network File System NFS Pasi Halme."

Similar presentations


Ads by Google