Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Zonele de climă ale Africii

Similar presentations


Presentation on theme: "Zonele de climă ale Africii"— Presentation transcript:

1 Zonele de climă ale Africii

2 Zonele de climă ale Africii
Cuprins: 1. Noţiunile de vreme şi climă 2. Clima Africii în trecut 3. Elemente care influenţează şi determină clima Africii 4. Climatele Africii Bibliografie

3 Noţiunile de vreme şi climă
Vremea reprezintă starea atmosferei într-un anumit loc şi la un moment dat. Clima reprezintă starea mijlocie a elementelor meteorologice (temperaturilor, precipitaţiilor, vânturilor, etc.).

4 HARTA TIPURILOR CLIMATICE ALE TERREI

5

6 Climatele Africii Clima oricărei regiuni este dependentă mai ales de variaţiile temperaturii şi cantitatea şi distribuţia de precipitaţiilor. Deoarece cea mai mare parte a Africii este situată între tropice şi are temperaturi ridicate, climatele acestui continent diferă din punct de vedere a cantităţii şi distribuţiei precipitaţiilor.

7 Climatele Africii

8 Climatul ecuatorial Este caracteristic zonei cuprinse între 5° latitudine nordică şi 5° latitudine sudică, adică în jurul ecuatorului. Nu are anotimpuri, cum sunt la noi în zona cu climat temperat. Temperatura aerului este ridicată tot timpul anului, fiind în jur de 25°C În fiecare zi plouă torenţial după-amiaza. Nu bat vânturile, aerul se mişcă de jos în sus (calm ecuatorial).

9 CLIMATUL ECUATORIAL

10 Climatul subecuatorial
Caracteristic zonei cuprinse între 5° şi 12° latitudine sudică, adică în jurul ecuatorului. Are 2 anotimpuri – unul ploios şi lipsit de vânturi (domină calmul ecuatorial) şi unul secetos când bat alizeele. Temperatura aerului este ridicată tot timpul anului, dar mai redusă decât în climatul ecuatorial (peste 20°C).

11 Climatul tropical uscat (de deşert)
Acest tip de climă se desfăşoară de-a lungul tropicelor şi se caracterizează prin precipitaţii foarte puţine. Rarele ploi care cad sunt de scurtă durată şi torenţiale. În lipsa norilor, ziua Soarele străluceşte continuu, încălzind puternic nisipul lipsit de vegetaţie până la 70°-80°C. Noaptea, lipsa vaporilor de apă şi a norilor duce la răcirea aerului până la aproape de 0°C.

12 Deşertul în Africa

13 Climatul subtropical (mediteranean)
Acest tip de climat este cuprins cu aproximaţie între 30° şi 40° latitudine nordică şi sudică. Deoarece se întâlneşte mai mult pe ţărmurile Mării Mediterane, se mai numeşte şi climă mediteraneană. Prezintă două anotimpuri: - Iarna care este blândă şi ploioasă, - Vara care este caldă şi secetoasă.

14 Climatul subtropical (mediteranean)
Clima mediteraneană în Africa

15 Climatul alpin (clima munţilor înalţi)
În funcţie de înălţimea munţilor pe aceştia se întâlnesc mai multe tipuri de climă, etajate de la poale până la vârf. O dată cu creşterea altitudinii clima se modifică în sensul scăderii temperaturii şi creşterea cantităţii de precipitaţii. În Africa acest tip de climă este prezent în: Munţii Atlas Munţii Scorpiei Vârful Kilimanjaro

16 Munţii Atlas Vârful Kilimanjaro Munţii Scorpiei

17 Bibliografie


Download ppt "Zonele de climă ale Africii"

Similar presentations


Ads by Google