Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INFRARED KOMUNIKASI DATA DAN TELEKOMUNIKASI PUAN NORLEYZA JAILANI AHLI: RAMLAH ABD RAHMAN A97036 NORAINI BT MOHAMMAD NOR A96986 HALIMATUS SAADIAH NGAH.

Similar presentations


Presentation on theme: "INFRARED KOMUNIKASI DATA DAN TELEKOMUNIKASI PUAN NORLEYZA JAILANI AHLI: RAMLAH ABD RAHMAN A97036 NORAINI BT MOHAMMAD NOR A96986 HALIMATUS SAADIAH NGAH."— Presentation transcript:

1 INFRARED KOMUNIKASI DATA DAN TELEKOMUNIKASI PUAN NORLEYZA JAILANI AHLI: RAMLAH ABD RAHMAN A97036 NORAINI BT MOHAMMAD NOR A96986 HALIMATUS SAADIAH NGAH A96881

2 Infra Red ? infrared sebenarnya adalah cahaya yang tidak dapat kita lihat tetapi ianya wujud di dalam spektrum warna infrared berada dalam satu kumpulan spektrum elektromagnet di mana ia berada di antara benda yang boleh dilihat dan sesuatu yang tidak boleh dilihat kerana terlalu kecil. spektrum infrared berada dibawah cahaya merah cahaya merah tidak boleh menembusi pepejal, begitu juga cahaya infrared yang digunakan oleh alat kawalan jauh tidak boleh menembusi dinding

3 Penggunaan Infra Red Infra red adalah satu dari cara untuk dua alat berkomunikasi di antara satu sama lain tanpa wayar. Biasanya terdapat pada alat kawalan jauh untuk mengawal objek yang tidak bergerak

4 Infra Red sekarang terdapat pada Telefon bimbit, Komputer riba, PDA(Personal Digital Assistant) Alat pencetak Penggunaan……. (sambungan)

5 Kelebihan Kelemaha n InfraRed memerlukan laluan tanpa halangan atau line of sight – jika ada halangan ianya tidak boleh berfungsi. Namun begitu, sinaran boleh dibalikkan pada dinding dan jika sudutnya tepat, ianya boleh diterima oleh alat penerima. Oleh kerana ianya boleh berkomunikasi secara digital, maka ianya juga boleh digunakan untuk memindahkan data dari satu peralatan ke peralatan yang lain.


Download ppt "INFRARED KOMUNIKASI DATA DAN TELEKOMUNIKASI PUAN NORLEYZA JAILANI AHLI: RAMLAH ABD RAHMAN A97036 NORAINI BT MOHAMMAD NOR A96986 HALIMATUS SAADIAH NGAH."

Similar presentations


Ads by Google