Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Grafcet point de vue système. 2 Cliquez pour mise en route 0P 0Z 1V 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 0V 1A.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Grafcet point de vue système. 2 Cliquez pour mise en route 0P 0Z 1V 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 0V 1A."— Presentation transcript:

1 1 Grafcet point de vue système

2 2 Cliquez pour mise en route 0P 0Z 1V 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 0V 1A

3 3 Cliquez pour mise en route 0P 0Z 1V 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 0V 1A

4 4 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

5 5 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

6 6 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

7 7 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V Cliquez pour faire descendre la borne

8 8 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

9 9 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

10 10 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

11 11 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

12 12 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

13 13 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

14 14 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

15 15 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V

16 16 0P 0Z 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 1A 1V 0V


Download ppt "1 Grafcet point de vue système. 2 Cliquez pour mise en route 0P 0Z 1V 2V 2V 1 1V 1 1V 2 1Z BPR 0Z 3 0V 1A."

Similar presentations


Ads by Google