Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Zapisz tytuły przedstawionych przykładów

Similar presentations


Presentation on theme: "Zapisz tytuły przedstawionych przykładów"— Presentation transcript:

1 Zapisz tytuły przedstawionych przykładów
Podaj miejsce, autora (*jeśli jest znany)

2 P. Bruegel „Wieża Babel”

3 Złota maska grobowa Tutenchamona , Egipt

4 Wenus z Milo, Grecja

5 Partenon – Grecja świątynia Ateny

6 Popiersie Nefertiti (Kair), rzeźbiarz Tutmos, ok. 1375 p.n.e.Egipt

7 Łuk Tytusa, Rzym

8 Grupa Laookona – Rodos, Grecja

9 Kolos Rodyjski, grecka wyspa Rodos, Chares z Lindos

10 Egipt, Giza, Piramidy Mykerinosa, Chefrena i Cheopsa

11 Nike z Samotraki, Grecja

12 PANTEON - RZYM,

13 Wiszące ogrody Semiramidy, Babilon, Mezopotamia

14 Egipt, Piramida schodkowa Dżesera w Sakkarze - najstarsza

15 Ziggurat, Mezopotamia (Ur)

16 KOLOSEUM, RZYM

17 Posąg Zeusa w Olimpii, Fidiasz, Grecja

18 Myron -Dyskobol

19 Hiszpania,Altamira: Bizony na sklepieniu
Hiszpania,Altamira: Bizony na sklepieniu.Prehistoria- malowidła naskalne

20 Francja,Lascaux: Płynące renifery. Prehistoria – malowidła naskalne

21 Stonehenge, Anglia Prehistoria – budowle megalityczne

22 Ateny – Erechtejon, świątynia Ateny i Posejdona. Grecja

23 amfora czarnofigurowa, Grecja

24 Sfinks, Giza , Egipt

25 Propyleje, Akropol, Grecja

26 Świątynia Abu Simbel, Egipt

27 Pałac w Knossos – kultrura minojska

28 Skarbiec Atreusza w Mykenach – Grób Agamemnona

29 Swiątynia Hatszepsut, Egipt

30 Sztandar z Ur, Mezopotamia

31 Brama Isztar, Babilon, Mezopotamia

32 Forum Romanum, Rzym

33 Świątynia Horusa, Edfu, Egipt


Download ppt "Zapisz tytuły przedstawionych przykładów"

Similar presentations


Ads by Google