Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fascicle Arrangement Patterns

Similar presentations


Presentation on theme: "Fascicle Arrangement Patterns"— Presentation transcript:

1 Fascicle Arrangement Patterns
Circular (orbicularis oris) Convergent (pectoralis major) Parallel (sartorius) Unipennate (extensor digitorum longus) Multipennate (deltoid) Fusiform (biceps brachii) Bipennate (rectus femoris)

2 Muscles of the Head and Neck
Epicranius frontalis Temporalis Epicranius occipitalis Corrugator supercilii Orbicularis Occuli Zygomaticus minor Masseter Zygomaticus major Sternocleidomastoid Buccinator Orbicularis oris Splenius capitis Mentalis Trapezius Platysma

3 Muscles of the Head and Neck
Temporalis Orbicularis oris Buccinator Masseter

4 Muscles of the Head and Neck
Lateral pterygoid Medial pterygoid

5 Muscles of the Head and Neck
Thyrohyoid

6 Muscles of the Head and Neck
Digastric: - anterior belly - posterior belly Mylohyoid Thyrohyoid Sternohyoid Sternothyroid Sternocleidomastoid

7 Muscles of the Neck (anterior view)
Sternocleidomastoid Scalenes medius Scalenes anterior Scalenes posterior

8 Muscles of the Neck (posterior view)
Splenius capitis Splenius cervicis

9 Muscles of the Thorax (posterior view)
Longissimus capitis Semispinalis capitis Semispinalis cervicis Iliocostalis cervicis Longissimus cervicis Semispinalis thoracis Iliocostalis thoracis Spinalis thoracis Longissimus thoracis Erector spinae Iliocostalis lumborum Quadratus lumborum External oblique

10 Muscles of the thorax External intercostals Internal intercostals

11 Muscles of the Thorax (inferior view)
Diaphragm Quadratus lumborum Psoas major

12 Muscles of the thorax and abdominal wall
Pectoralis major Serratus anterior Transverse abdominis Internal oblique Rectus abdominis External oblique

13 Muscles of the abdominal wall
External obliques Rectus abdominis Internal obliques Transverse abdominis

14 Muscles of the shoulder (anterior)
Sternocleidomastoid Subscapularis * Deltoid Pectoralis minor Pectoralis major Serratus anterior Biceps brachii * Rotator cuff muscle

15 Muscles of the shoulder (posterior)
Trapezius Levator scapulae Supraspinatus * Rhomboid minor Rhomboid major Infraspinatus * Deltoid Teres minor* Teres major Latissimus dorsi * Rotator cuff muscles

16 Anterior shoulder and arm
Deltoid Pectoralis major Triceps brachii Biceps brachii Brachialis Brachioradialis

17 Posterior shoulder and arm
Supraspinatus * Infraspinatus * Teres minor * Teres major Triceps brachii: - Lateral head - Long head Latissimus dorsi * Rotator cuff muscles

18 Muscles of the arm (anterior view)
Flexor carpi ulnaris Palmaris longus Flexor carpi radialis Brachioradialis Pronator teres

19 Muscles of the arm (anterior view)
Pronator quadratus Supinator

20 Muscles of the arm (posterior view)
Extensor carpi ulnaris Extensor digitorum Extensor carpi radialis brevis Extensor carpi radialis longus Brachioradialis

21 Muscles of the arm (posterior view)
Supinator

22 Muscles of the leg (anterior view)
Quadratus lumborum Psoas minor Psoas major Iliopsoas Iliacus Tensor fasciae latae Pectineus Adductor longus Sartorius Gracilis Quadraceps femoris: Adductor magnus - Rectus femoris - Vastus lateralis - Vastus medialis Vastus intermedius: is deep to the rectus femoris

23 Muscles of the leg (posterior view)
Gluteus medius Gluteus maximus Adductor magnus Gracilis Biceps femoris Semitendinosus Hamstrings Semimembranosus

24 Adductor muscles of the leg (anterior view)
Pectineus - cut Adductor brevis Adductor longus Adductor magnus

25 Hip muscles (posterior view)
Gluteus medius (cut) Gluteus minimus Gluteus maximus (cut)

26 Muscles of the leg (anterior view)
Fibularis longus (Peroneus longus) Gastrocnemius Tibialis anterior Extensor digitorum longus

27 Muscles of the leg (lateral view)
Gastrocnemius Fibularis longus (Peroneus longus) Soleus Tibialis anterior

28 Muscles of the leg (superficial posterior view)
Gastrocnemius: - Medial head Triceps surae - Lateral head Soleus Tendon of the Gastrocnemius

29 Muscles of the leg (deep posterior view)
* The triceps surae have been removed to reveal the deep muscles. Popliteus Tibialis posterior Fibularis longus Flexor digitorum longus (Peroneus longus) Fibularis brevis (Peroneus brevis)


Download ppt "Fascicle Arrangement Patterns"

Similar presentations


Ads by Google