Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige

Similar presentations


Presentation on theme: "11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige"— Presentation transcript:

1 11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige
Darko Žubrinić Zagreb, 2001.

2 Značenje glagoljice papa Pavao VI.
crkveno-liturgijsko, ekumensko značenje povijesno pravno i političko umjetnost glazbeno (glag. pjev.) književno (Marulić, Zoranić) tiskarstvo, paleografija integrativno za Hrv. edukativno turističko međunarodno reprezentativno znanstveno (Slovo) Z. Črnja, E. Hercigonja

3 Se zida Maj opat, Radonja, Rugota, Dobroslav
Krčki natpis (10. ili 11. st.) Se zida Maj opat, Radonja, Rugota, Dobroslav

4 Valunska ploča (10. ili 11. st.)
Baka Tjeha, sin Bratohna, unuk Juna

5 Bečki listići 11. st., 2 lista pergamene Bečka nacionalna knjižnica
Kločev glagoljaš, 11. st. (Innsbruck, Trento)

6 Budimpeštanski odlomci
11. st., glagoljska građa prenesena u Budim, Jelačić vratio 1850., Khuen Hedervary opet otuđio 1885., vraćeno (ne sve).

7

8 Bašćanska ploča, konac 11. st.

9 Treći redak Bašćanske ploče

10 Crtice o Bašć. ploči Epizoda s britanskim princom Filipom
Bašćanska ploča u HAZU font, druga B. pl. Zvonim., Hrvat “The Book of Kells” naopako

11 Darovnica slavnoga Dragoslava
1. siječnja 1100. Dobrinj, Vrbnik prijepis iz 16. st. “Va ime Hristovo amen...” na “hrvaškom jeziku” književna, pravna vrijednost

12 Glagoljica u (Turskoj) Hrvatskoj
12. st., Manastirište, kod Prijedora (Kozara) Radinu... suvremenik Bašćanske ploče

13 Glagoljica u Slavoniji 12./13. st.(?)

14 Istarski razvod 1275. (prvi sloj) do 1395., prijepis iz na 53 str. žlahtni ljudi hrvacko ime (23 puta), dežele pisar odigrao važnu ulogu priključenju Istre Hrvatskoj (B. Milanović, B. Fučić)

15 Vinodolski zakon 1288., 17 str., 75 čl.
poslije Ruske Pravde najstariji pravni kodeks među slav. narodima likuf (gozba), moralna zaštita žene bar 9 eur. prijevoda (19 st.: ruski, poljski, francuski)

16 Misal kneza Novaka 1368. knez Novak Disislavić Krbava
vrijednost - imanje osrednjeg plemića u Bečkoj nacionalnoj knjižnici predložak za prvotisak zapis Jurja iz Roča

17 Regule sv. Benedikta 60 listova, Arhiv HAZU, iz 13. (ili 14.) st.
vjerojatno najstariji prijevod na živi jezik benediktinci su Regule morali znati napamet (120 str.)

18 Vrbnički statut 1388. (najstariji tekst iz 1362.)
Senjski statut 1388., Veprinački 1507., Kastavski iz 1590., Mošćenički iz 1673. Zadnja tri objavljena najprije u Rusiji u 19. st. (!), a kasnije u Zg.

19 Brevijar Vida Omišljanina
1396., rađen za Roč u Istri Nacionalna knjižnica u Beču (bivša Dvorska) 600. obljetnica 1996. Branko Fučić pergamena: 3 stada od 40 ovaca hrv. ćirilica, latinica

20 Juraj iz Slavonije 14.-15. st. Brežice, Sorbonne, Tours
Chateau de virginite Istria eadem patria Charwati Alphabetum Charwaticum Paval dijak z Krbave

21 Oče naš (Juraj)

22 Reimski evanđelistar 1395. st. Prag, Carigrad, Rheims
Texte du Sacre (Krundibena knjiga), L. Tandarić, s. A. Pantelić, B. Fučić Louis XIV. Que sais je?

23 Hrvojev misal 1404., misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića
Topkapi Sarayi, Carigrad, 94 ilum., 380 inicijala dospio iz Korvinove knjižnice iz Budima (pod Turcima) Hvalov misal, hrv. ćir., Bologna

24 Njujorški misal 1400-1410, područje Zadra, ili Like i Krbave
Thomas Phillips desserts of manuscripts Henrik Birnbaum Otto Sagner Verlag, 1977. Andrew Corin, UCLA

25 I. vrbnički misal 1456. Inicijal slova B župni ured u Vrbniku
izložen u Dublinu 2000./01.

26 II. vrbnički misal 1462. 1 list u Princetonu, SAD
Vrbnik - glagoljaški gradić Blaž Baromić, lomljene ligature Vrbnik (i Dobrinj) spomenuti 1. siječnja 1100.g.

27 Humski brevijar 1442., Istra Metropolitana u Zagrebu
Humski grafiti i Ročki abecedarij Humski grafiti, 12. st. (kovača Martina…) “Zaman jezik flafoli ako srce ne moli” (Barban)

28 Radoslavljev zbornik (1443.), Banja Luka (1471.)
Glagoljica u BiH Radoslavljev zbornik (1443.), Banja Luka (1471.)

29 1483. Prvotisak, inkunabula 28 godina nakon Gutenberga
11 primjeraka: Vatikan, Moskva, Washington, Beč, Zagreb

30 Malo povijesti tiskarstva
J. Gutenberg, 1455.g. 40000 naslova inkun., 260 gradova (Senj) 10 milijuna tiskanih inkunabula prva hrvatska tiskana knjiga Lekcionar Bernardina Splićanina

31 Baromićev Senjski misal
214 listova Budimpešta, Petrograd, Cres (147), Odessa (frag.) 7 glag. knjiga

32 II. novljanski brevijar
1495., inicijal R, 500 listova pergamene (tj str.), oko 10 kg. bitka na Krbavskom polju 1493. zapis popa Martinca, “Turci nalegoše na jazik hrvatski...”

33 Riječka tiskara Šimuna Kožičića
Šimun Kožičić Benja, biskup krbavsko -modruški, rođen u Zadru napušta crkvenoslavenski hrv. redakcije, prelazi na hrvatski 5 knjiga, knižice od hrvacke zemle

34 Početnica 1527. Venecija (primjerci: Beč, New York, Oxford, Petrograd), glagoljska azbuka, od az do jest-je sricanje, bubati Molitva Nedilna (Gospodnja), Zdravo Marie. Luksuzna i u europskim razmjerima

35 Glagoljaška pustinja Blaca, Brač
dokumenti

36 Protestantska tiskara, Urach
30ak knjiga u primjeraka Stipan Konzul Istranin, Antun Dalmatin Crobatische Buchstaben

37 Karamanov misal 1741., Rim, Matej Karaman
rusifikacija (zapravo rutenizacija) hrvatske glagoljice pad glagoljice Rafael Levaković (Misal 1631.), brevijar 1688. Juranić, Paštrić, Gocinić

38 Parčićev misal 1893., napušta se ukrajinizacija
nedostatak misala i brevijara sam izradio slova (gdje su?) Tal.-hrv. rječnik, brzoglas Vajsov misal 1927. II. Vatikanski koncil

39


Download ppt "11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige"

Similar presentations


Ads by Google