Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cazas do tesouro. Cazas del Tesoro É un tipo de actividade didáctica moi sinxela que permite integrar Internet no curriculum. Consiste nunha serie de.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cazas do tesouro. Cazas del Tesoro É un tipo de actividade didáctica moi sinxela que permite integrar Internet no curriculum. Consiste nunha serie de."— Presentation transcript:

1 Cazas do tesouro

2 Cazas del Tesoro É un tipo de actividade didáctica moi sinxela que permite integrar Internet no curriculum. Consiste nunha serie de preguntas e unha lista de direccións de páxinas web das que poden extraerse ou inferirse as respostas. Algunhas incluyen una gran pregunta ao final, que require que os alumnos integren os coñecementos adquiridos no proceso. Exemplo: El ozono

3 APARTADOS DUNHA CAZA DO TESOURO 1. Introducción PÁXINA PRINCIPAL 2. PREGUNTAS 3. RECURSOS WEB 4. A GRAN PREGUNTA

4

5

6

7

8

9 Ferramentas para construir estas actividades: WebquestWebquest MiniQuestMiniQuest Cazas do tesouroCazas do tesouro

10 Editor páxinas web Plantillas –Deseñadas por algún manitas –As existentes na rede Xeradores

11 Plantillas na Rede

12 Xeradores I.E.S CAVALERI Antonio Temprano

13 Algunas plantillas generadas con phpwebquest

14 Portais e direccións WebQuest

15 Referencias Bernie Dodge Bernie Dodge Carme Barba Carme Barba Sebastiá Capella Sebastiá Capella Jordi Adell Jordi Adell Francisco Muñoz Francisco Muñoz Isabel Pérez Isabel Pérez

16 Muy especial a Carme Barba a la que conocí en las I Jornadas TIC, me dio a conocer esta nueva herramienta WQ y cuya presentación me ha inspirado para realizar ésta. Agradecimiento

17 Plataforma Educativa del IES Rábida: www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21001892/index.cgi invitado Presentación y materiales de referencia www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/jornadas2005/index.html Usos educativos de Internet www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/usos_educativos/index.htm


Download ppt "Cazas do tesouro. Cazas del Tesoro É un tipo de actividade didáctica moi sinxela que permite integrar Internet no curriculum. Consiste nunha serie de."

Similar presentations


Ads by Google