Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

VY_06_Vla5_53p Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu reg. č.: CZ.1.07/1.1.02/03.0064.

Similar presentations


Presentation on theme: "VY_06_Vla5_53p Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu reg. č.: CZ.1.07/1.1.02/03.0064."— Presentation transcript:

1 VY_06_Vla5_53p Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu reg. č.: CZ.1.07/1.1.02/03.0064

2

3

4

5

6

7

8 Katedrála Notre - Dame

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18  [1]Spojené království. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD  [2]Irsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Irskohttp://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko  [3]Francie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Franciehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Francie  [4]Paříž. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE  [5]Belgie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie  [6]Nizozemsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemskohttp://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko  [7]Lucembursko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucemburskohttp://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko


Download ppt "VY_06_Vla5_53p Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu reg. č.: CZ.1.07/1.1.02/03.0064."

Similar presentations


Ads by Google