Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

JENIS AYAT.

Similar presentations


Presentation on theme: "JENIS AYAT."— Presentation transcript:

1 JENIS AYAT

2 Jenis ayat Ayat penyata Ayat tanya Dengan kata tanya Tanpa kata tanya
Ayat perintah Suruhan Larangan Silaan permintaan Ayat seruan Dengan kata seruan Tanpa kata seruan

3 Budak itu sangat rajin dan baik hati.
1. Ayat penyata Budak itu sangat rajin dan baik hati. Kita akan bertolak ke Kuala Lumpur pada petang nanti. Satu kejadian tanah runtuh telah berlaku di Bukit Antarabangsa.

4 Ayat perintah Ayat perintah suruhan Ambillah kuih ini.
Buangkan sampah itu di tong sampah. Siapkan kerja kamu sekarang. Berikan surat ini kepada Cikgu Tan.

5 Ayat perintah Ayat perintah larangan Jangan buang sampah di sini.
Dilarang membuat bising. Usahlah kamu bersedih. Tak usah berpura-pura lagi.

6 Ayat perintah Ayat silaan Silalah masuk ke dalam rumah saya.
Sila naik ke atas pentas. Jemputlah makan kuih-kuih ini. Jemput duduk.

7 Ayat perintah Ayat permintaan a) Tolong jangan buat bising.
b) Tolong pasangkan kipas itu.

8 Ayat tanya Ayat Tanya dengan Kata tanya Bilakah kamu sampai?
Berapakah harga buku ini? Budak yang duduk di bawah pokok itu siapa? Rumah kamu di mana?

9 Ayat Tanya tanpa Kata tanya Kamu sudah makan? Inikah buku kamu?
Budak yang duduk di bawah pokok itu adik kamu? Di situkah rumah kamu ? Betulkah dia akan datang?

10 Ayat seruan Ayat seruan dengan Kata seru Aduh, sakitnya kaki saya!
Wah, cantiknya lukisan itu! Syabas, kamu berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan itu! Cis, berani awak melawan saya!

11 Ayat seruan Ayat seruan tanpa Kata seru Tolong! Tolong! Ada kebakaran!
Pencuri! Pencuri! Jangan lari! Berani awak melawan saya!

12 Latihan Nyatakan jenis ayat-ayat yang berikut:
Wahai kawan-kawan, marilah kita berusaha bersama-sama! Lelaki itulah yang menolong saya semalam. Kamu hendak ke mana? Jangan berbuat bising lagi. Sampaikan salam saya kepada kakak kamu. Lelaki itu pengetua sekolah kamu? Usahlah merungut lagi. Jemput naik.

13 Buat latihan Tugasan 4 pada muka surat 94 buku kerja.
Latihan Tambahan Buat latihan Tugasan 4 pada muka surat 94 buku kerja.

14 Sekian, Terima Kasih


Download ppt "JENIS AYAT."

Similar presentations


Ads by Google