Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KEMASKINI MAKLUMAT MURID

Similar presentations


Presentation on theme: "KEMASKINI MAKLUMAT MURID"— Presentation transcript:

1 KEMASKINI MAKLUMAT MURID
Tugas : Guru Kelas

2 Masuk Pentadbir sekolah dan 1
Masuk Pentadbir sekolah dan 1.Selenggara Maklumat Murid di bawah Modul Pengurusan Murid

3 2. Cari nama murid dan tanda aktif untuk nama yang betul, jika ada 2 nama, pilih 1 utk aktif dan 1 lagi biarkan tidak aktif

4 3. Jika nama murid ada tetapi kelas lain, pindahkan murid ke kelas yang betul melalui Penempatan Murid secara manual

5 5. Taip nama murid dan klik carian, tickkan nama murid dan pindah murid
2 1 4 3

6 Kemudian Ulang Langkah No.1 dan No. 2
Jika nama murid tiada dalam sistem, Guru kelas perlu mendaftar murid terlebih dahulu… Sila Rujuk Keseluruhan modul 6 dari fail doc. (MS Word) yang di attach bersama fail ppt. ini


Download ppt "KEMASKINI MAKLUMAT MURID"

Similar presentations


Ads by Google