Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KJ 392 : 1 - 3 “ ‘KU BERBAHAGIA ” Syair: Fanny J. Crosby (1873) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: Phoebe P. Knapp (1873)

Similar presentations


Presentation on theme: "KJ 392 : 1 - 3 “ ‘KU BERBAHAGIA ” Syair: Fanny J. Crosby (1873) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: Phoebe P. Knapp (1873)"— Presentation transcript:

1 KJ 392 : 1 - 3 “ ‘KU BERBAHAGIA ” Syair: Fanny J. Crosby (1873) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: Phoebe P. Knapp (1873)

2 3 2 1 | 5.. 5.. 4 5 6 | 5.. 5.. ' ‘Ku ber- ba- ha - gia, ya-kin te- guh: 5 3 5 | 1>.. 7. 7 6 5 4/ | 5.. 5.. ' Yesus a - ba - di ke-pu-nya-an - ku! KJ 392 - Bait 1 BERSAMA

3 3 2 1 | 5.. 5.. 4 5 6 | 5.. 5.. ' A - ku wa- ris - Nya, ‘ku di - te - bus, 1 2 3 | 4.. 2.. 1 2 7< | 1.. 1.. { cip- ta- an ba - ru Roh-ul - ku- dus. KJ 392 - Bait 1 BERSAMA Refrein

4 5 5 5 | 1>.. 5.. 6 6 6 | 5.. 5.. ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a 5 5 5 | 6.. 1>.. 7 7 6 | 7.. 7.. ' me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ 392 - Refrein BERSAMA

5 7 1> 2> | 1>.. 5.. 6 5 6 | 5.. 5.. ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a 1 2 3 | 4.. 2.. 1 2 7< | 1.. 1.. } me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ 392 - Refrein BERSAMA

6 3 2 1 | 5.. 5.. 4 5 6 | 5.. 5.. ' Pasrah sempur - na, nikmat pe-nuh; 5 3 5 | 1>.. 7. 7 6 5 4/ | 5.. 5.. ' su- ka sor- ga - wi me-limpah - i - ku. KJ 392 - Bait 2 BERSAMA

7 3 2 1 | 5.. 5.. 4 5 6 | 5.. 5.. ' La- gu ma- lai - kat a-mat mer-du; 1 2 3 | 4.. 2.. 1 2 7< | 1.. 1.. { ka- sih dan rah- mat be- ser- ta - ku. KJ 392 - Bait 2 BERSAMA Refrein

8 5 5 5 | 1>.. 5.. 6 6 6 | 5.. 5.. ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a 5 5 5 | 6.. 1>.. 7 7 6 | 7.. 7.. ' me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ 392 - Refrein BERSAMA

9 7 1> 2> | 1>.. 5.. 6 5 6 | 5.. 5.. ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a 1 2 3 | 4.. 2.. 1 2 7< | 1.. 1.. } me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ 392 - Refrein BERSAMA

10 3 2 1 | 5.. 5.. 4 5 6 | 5.. 5.. ' A - ku se- rah - kan di - ri pe-nuh, 5 3 5 | 1>.. 7. 7 6 5 4/ | 5.. 5.. ' da-lam Tu-han - ku ha- ti - ku te - duh. KJ 392 - Bait 3 BERSAMA

11 3 2 1 | 5.. 5.. 4 5 6 | 5.. 5.. ' Sambil menyongsong kemba - li - Nya, 1 2 3 | 4.. 2.. 1 2 7< | 1.. 1.. { ‘ku di - li - put - i a - nu- ge - rah. KJ 392 - Bait 3 BERSAMA Refrein

12 5 5 5 | 1>.. 5.. 6 6 6 | 5.. 5.. ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a 5 5 5 | 6.. 1>.. 7 7 6 | 7.. 7.. ' me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ 392 - Refrein BERSAMA

13 7 1> 2> | 1>.. 5.. 6 5 6 | 5.. 5.. ' A - ku ber-nya- nyi ba- ha - gi - a 1 2 3 | 4.. 2.. 1 2 7< | 1.. 1.. } me- mu- ji Ye - sus se- la - ma-nya. KJ 392 - Refrein BERSAMA


Download ppt "KJ 392 : 1 - 3 “ ‘KU BERBAHAGIA ” Syair: Fanny J. Crosby (1873) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: Phoebe P. Knapp (1873)"

Similar presentations


Ads by Google