Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Día do libro 2011. ALGÚNS DATOS DA LECTURA E A CULTURA NO NOSO CENTRO NO QUE VAI DE CURSO: Mercáronse 835 libros e 144 películas 2.105 entradas en Internet.

Similar presentations


Presentation on theme: "Día do libro 2011. ALGÚNS DATOS DA LECTURA E A CULTURA NO NOSO CENTRO NO QUE VAI DE CURSO: Mercáronse 835 libros e 144 películas 2.105 entradas en Internet."— Presentation transcript:

1 Día do libro 2011

2 ALGÚNS DATOS DA LECTURA E A CULTURA NO NOSO CENTRO NO QUE VAI DE CURSO: Mercáronse 835 libros e 144 películas 2.105 entradas en Internet Préstamos VOLUNTARIOS: 2.384

3 OS MÁIS MACHOTES Cristiano Ronaldo: 0.9 goles por partido Messi: 0.9 goles por partido A nosa BIBLIOTECA: ¡ 17.2 préstamos por día!

4 LIBROS MÁIS PRESTADOS 10 PRÉSTAMOS CADA ÚN

5 CÓMIC MÁIS LEÍDO

6 PELÍCULA MÁIS VISTA 19 préstamos

7 PREMIO CERTAME ANO DO BOSQUE COMPOSICIÓN GRÁFICA

8 GAÑADOR: JUAN JOSÉ VILAR (1º BACH B)

9 PREMIO León A LOS MEJORES LECTORES

10 ALUMNA QUE HA RETIRADO MÁS PELÍCULAS Nuria Rodríguez Rivas (2º Bach. B) 25 películas

11 PREMIO LEÓN AL 3º MEJOR LECTOR Rebeca Seco Luna (3º ESO B) 25 Libros, 39 cómics Total: 64

12 PREMIO LEÓN AL 2º MEJOR LECTOR LAURA DOPAZO COSTA (1º Bach A) 31 libros, 34 cómics Total: 65 libros

13 PREMIO LEÓN AL 1º MEJOR LECTOR DEMETRIO VÁZQUEZ PAZOS (3º PDC) 59 libros, 6 comics Total: 65 libros

14 CURTO: A E.S.O. na Biblioteca


Download ppt "Día do libro 2011. ALGÚNS DATOS DA LECTURA E A CULTURA NO NOSO CENTRO NO QUE VAI DE CURSO: Mercáronse 835 libros e 144 películas 2.105 entradas en Internet."

Similar presentations


Ads by Google