Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC HISTÒRIA FARMACOTERAPÈUTICA DEL PACIENT PACIENT: OF FARMÀCIA Nº: POBLACIÓ: DATA DINICI DEL SEGUIMENT:

Similar presentations


Presentation on theme: "SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC HISTÒRIA FARMACOTERAPÈUTICA DEL PACIENT PACIENT: OF FARMÀCIA Nº: POBLACIÓ: DATA DINICI DEL SEGUIMENT:"— Presentation transcript:

1 SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC HISTÒRIA FARMACOTERAPÈUTICA DEL PACIENT PACIENT: OF FARMÀCIA Nº: POBLACIÓ: DATA DINICI DEL SEGUIMENT: març - 2010

2 2 PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXXXData: 3 NOVEMBRE 2010 Home de 78 anys, jubilat (autònom, regentava un taller de fusteria i una botiga de mobles), casat, 2 fills, ex-fumador important (40 cigarretes al dia fins el 7/07/2000), lleu consum enòlic, no altres hàbits tòxics, no al·lèrgies medicamentoses, 80 Kg, 169 cm (IMC= 28), perímetre cintura = 101 cm. Antecedents patològics: 1.Infart agut de miocardi inferior (25/03/1979). 2.Estenosi carotidea bilateral (16/10/2000). 3.Accident Isquèmic Transitori (TIA) (16/10/2000). 4.Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) (2000). 5.Aneurisma aorta abdominal (2005). 6.Vasculopatia perifèrica extremitats inferiors amb claudicació (2005). 7.Hipertensió arterial (2005). 8.Hipercolesterolèmia (2005). 9.Diabetis Mellitus tipus 2 (2009). Antecedents quirúrgics: Intervenció triple By-Pass aorto-coronari (16/07/2001). Cataractes ambdós ulls (26/07/2005 i 26/08/2005). Intervenció hernia inguinal (30/01/2008). Medicació actual: Pentoxifilina 600mg cp 1 - 0 – 1 (Abans 400mg dg c/8h) Clopidogrel 75mg cp 0 – 1 – 0 (Abans AAS 100mg cp) Pravastatina 20mg cp 0 – 0 – 1 Ezetimiba 10mg cp 0 – 1 - 0 Enalaprilo 10 mg cp 1 – 0 – 0 Metformina/Sitagliptina 1g/50mg cp 1 – 0 - 1 Salbutamol inhalador A demanda Preocupacions: 1.Sagnat nasal freqüent 2.Els 2 ulls li ploren molt 3.Hipersecreció bronquial 4.Dificultat deglució lleu 5.Canvi continuo de marques en la prescripció INFORME DALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC

3 3 PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXXData: 3 NOVEMBRE 2010 Resposta a 1.: Segurament degut a excés dacció antiagregant de lAAS. Resposta a 2.: Derivo a loftalmòleg. Resposta a 3.: Secundari a la MPOC. Control esputs purulents. Resposta a 4.: Lubricar el tracte digestiu amb aigua abans de ladministració del medicament. Resposta a 5.: Explico la política de genèrics del CatSalut. Test de Batalla Basal (coneixements de la malaltia): (0 – 3) Pacient amb coneixements acceptables de les seves malalties: 1.Infart agut de miocardi inferior- 2.Aneurisma aorta abdominal- 3.Estenosi carotidea bilateral- 4.Accident Isquèmic Transitori (TIA)- 5.Vasculopatia perifèrica extremitats inferiors amb claudicació3 6.Hipertensió arterial3 7.Hipercolesterolèmia3 8.Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)3 9.Diabetis Mellitus tipus 23 Test de Morisky – Green Basal (grau de compliment del tractament): 1.Soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): 2.El pren sempre a lhora que toca? (si/no): 3.Quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): 4.Quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): (0 – 4) Pentoxifilina 400mg dg 1 - 1 – 10 Àcid Acetil·salicílic 100mg cp 0 – 1 – 04 Pravastatina 20mg cp 0 – 0 – 14 Ezetimiba 10mg cp 0 – 1 – 04 Enalaprilo 10 mg cp 1 – 0 – 04 Metformina/Sitagliptina 1g/50mg cp 1 – 0 – 14 Salbutamol inhalador A demanda4 Pacient complidor excepte amb Pentoxifilina 400mg dg INFORME DALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC

4 4 PACIENT: XXXXXXXXXXXXXData: 3 NOVEMBRE 2010 Problemes Relacionats amb els Medicaments detectats: 1.Incompliment terapèutic: Incompliment gairebé del 100% amb la dosi del migdia de la Pentoxifilina 400mg dg. Intervenció farmacèutica: Recomano al metge canviar a Pentoxifilina 600mg cp 1–0-1 prèvia acceptació del pacient. Impacte intervenció farmacèutica: El pacient i el metge accepten la recomanació. PRM resolt totalment, el pacient millora un 100% el compliment. 2. Efecte secundari: El pacient sagna pel nas freqüentment. a) Intervenció farmacèutica: Recomano al metge administrar Adiro-100 a dies alterns durant 15-30 dies, prèvia acceptació del pacient. a) Impacte intervenció farmacèutica: El pacient i el metge accepten la recomanació. PRM no resolt totalment, el pacient continua sagnant. b) Intervenció farmacèutica: Recomano al metge canviar Adiro-100 a dies alterns per Clopidogrel 75mg cp 1-0-0, prèvia acceptació del pacient. b) Impacte intervenció farmacèutica: El pacient i el metge accepten la recomanació. PRM resolt totalment, el pacient ja no sagna. INFORME DALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC

5 5 PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXXData: 3 NOVEMBRE 2010 Test de Batalla Final (coneixements de la malaltia): (0 – 3) Pacient amb coneixements acceptables de les seves malalties: 1.Infart agut de miocardi inferior- 2.Aneurisma aorta abdominal- 3.Estenosi carotidea bilateral- 4.Accident Isquèmic Transitori (TIA)- 5.Vasculopatia perifèrica extremitats inferiors amb claudicació3 6.Hipertensió arterial3 7.Hipercolesterolèmia3 8.Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)3 9.Diabetis Mellitus tipus 23 Test de Morisky – Green Final (grau de compliment del tractament): 1.Soblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): 2.El pren sempre a lhora que toca? (si/no): 3.Quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): 4.Quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): (0 – 4) Pentoxifilina 600mg cp 1 - 0 – 14 Clopidogrel 75mg cp 0 – 1 – 0 4 Pravastatina 20mg cp 0 – 0 – 14 Ezetimiba 10mg cp 0 – 1 – 04 Enalaprilo 10 mg cp 1 – 0 – 04 Metformina/Sitagliptina 1g/50mg cp 1 – 0 – 14 Salbutamol inhalador A demanda4 Recomanacions: Tornar a fer seguiment farmacoterapèutic quan hi hagi canvis de medicació o daquí 6 mesos. INFORME DALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC

6 6 PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXXData: 3 NOVEMBRE 2010 Signatura: Farmacèutic: XXXXXXXXXXXXXXXX Lliçenciat en Farmàcia XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, 3 novembre 2010 INFORME DALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC


Download ppt "SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC HISTÒRIA FARMACOTERAPÈUTICA DEL PACIENT PACIENT: OF FARMÀCIA Nº: POBLACIÓ: DATA DINICI DEL SEGUIMENT:"

Similar presentations


Ads by Google