Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Trženje Finalisti: Bianca Capetola Laura Funa Skupina Gorenjka.

Similar presentations


Presentation on theme: "Trženje Finalisti: Bianca Capetola Laura Funa Skupina Gorenjka."— Presentation transcript:

1 Trženje Finalisti: Bianca Capetola Laura Funa Skupina Gorenjka

2 Bianca Capetola Creating necessity where necessity ends – The potential effects of product placements in TV productions on the brand value of luxury products - The case of "Sex and the City" “I was born and raised in Graz, Austria. I am 28 years old and graduated from the Master degree program ‘International Management’ at FH Joanneum last November. Currently, I am working in the Financial Controlling department of a big multinational company in Graz. I spend my leisure time primarily with travelling. I have also spent a semester abroad in Phoenix, Arizona, which was the time of my life. My biggest dreams are to be successfully working in the entertainment industry, preferably in product placement and living in the US.”

3 Laura Funa Customer Satisfaction Analysis “I have a BA in Economics from University of Ljubljana; Faculty of Economics and MSc in Statistics & Data Analysis from Linköping University (Sweden). My master thesis was based on customer satisfaction analysis that I did in co-operation with Volvo Car Corporation in Gothenburg (Sweden). My recent work involves research in Applied Mathematics and Macroeconomics; combined with Computational Finance and Game Theoretic approaches in Corporate Finance. I am also volunteering at »The Student Association of Foreign Affairs« in Linköping (Sweden) and actively supporting the WWF.”

4 Skupina Gorenjka Projekt strateška trženjska analiza za potrebe trženja: GORENJKA “V opisu skupine smo se odločili, da bomo raje kot posameznike opisali skupino kot celoto. Navsezadnje smo ta uspeh dosegli kot SKUPINA štirih posameznikov. Zanimivo je, da skupaj predstavljamo skoraj celotno Slovenijo. Martina predstavlja v skupini Gorenjsko, Aljaž je v Ljubljano prišel iz dolenjskega konca, Nadja kot Celjanka predstavlja zahodno Slovenijo oziroma Štajersko, Mitja pa je predstavnik Ljubljane ali osrednje Slovenije. Med procesom izdelave projekta smo sicer imeli kakšno neprespano noč, vendar se nam je na koncu vse povrnilo. Skupina se je izkazali kot zelo homogena celota ljudi, ki je s svojo zagnanostjo, ambicioznostjo in kreativnostjo poskrbela za dober projekt, ki vam ga bomo z veseljem predstavili.”


Download ppt "Trženje Finalisti: Bianca Capetola Laura Funa Skupina Gorenjka."

Similar presentations


Ads by Google