Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TURKISH FORUM ”Dünya Türkleri Birliği” “World Turkish Alliance”

Similar presentations


Presentation on theme: "TURKISH FORUM ”Dünya Türkleri Birliği” “World Turkish Alliance”"— Presentation transcript:

1 TURKISH FORUM ”Dünya Türkleri Birliği” “World Turkish Alliance”
FROM TURKEY TO USA THE BIRTH AND INTEGRATION OF TURKISH-AMERICAN COMMUNITY Dr. Kayaalp Büyükataman, President, Turkishforum TURKISH FORUM, PO Box 1104 Marblehead, MA USA “Turks Abroad” Migration and Integration Symposium May Ankara

2 TURKISH FORUM AND ITS POLICY
Turkish Forum is a non-profit grassroots organization, Turkish Forum formed during June by the Turks living in USA and Americans of Turkish Decent and Friends of Turkey. Turkish Forum began an organized and completely volunteer work ,to Preserve Turkish Culture and to protect Turkish American values.. Turkish Forum has members across the globe Later Turkish Forum realized Political and Cultural organization should be complemented by Economic relations to improve its penetration to American fabric.

3 American Indians Migration

4 KIZILDERİLİLER TÜRK MÜ?
2-4 Temmuz 1999 tarihleri arasında Denizli'de yapılan "Yedinci Türk Dünyası Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı"na katılan Onayda Kızılderili kabilesi reisi ve Amerika Yerlileri Sosyal İşler Daire Başkanı M. Franklin Keel konuşmasında: Kızılderililer hakkında geniş bilgi veren Keel, Kızılderililerin (atalarının) Baykal Gölü ve Yenisey-Tuva bölgelerinden Amerika kıtasına, Alaska üzerinden göç ettiklerini ifade etti. Kızılderililer ile Türklerin DNA testlerinin ayni olduğunu ve ayrıca "Y" kromozomunun sadece yeryüzünde Türkler ile Kızılderililerde bulunduğunu söyledi. Kızılderililerin konuştukları dillerdeki kelime benzerlikleri gibi, halı, kilim ve el işlerindeki desenlerin ayni olduğunu, örf, adet ve geleneklerde de çok büyük benzerlik olduğunu ifade etti.. M. Franklin Keel konuşmada:"DNA testlerinde Kızılderililerin Türk asilli olduklarının anlaşıldığını, ben Türk kurultayına katılarak ve Türkiye'de bulunmak suretiyle daha iyi hissettim. Biz Kızılderililer Türk olmaktan çok mutluyuz...

5 Navajo and Apache DNA Matched those of Tuvans
Russian geneticist claims THE PRECISE ORIGIN OF NATIVE AMERICANS, based on his genetic studies of the TUVAN TURKISH PEOPLE IN SIBERIA. Ilya Zakharov, deputy director of Moscow's Vavlov Institute Of General Genetics, says samples taken from about 430 Tuvans. DNA data was analyzed and then compared with that of Eskimos and Amerindian people, including the Navajo and Apache. AMERINDIAN DNA MAKEUP EXACTLY MATCHED THE TUVANS According to 2003 United States Census Bureau estimates, a little over one third of the 2,786,652 Native Americans in the United States live in three states: California at 413,382, Arizona at 294,137 and Oklahoma at 279,559 The largest tribes in the U.S. by population were Navajo, Cherokee, Choctaw, Sioux, Chippewa, Apache, Blackfeet, Iroquois, and Pueblo ..There are 562 federally recognized tribal governments in the United States

6 FIRST FORCED MIGRATION
Melungeons 16th century forced migrants * Estimated population Today, ~4M * Social Org. Melugeon Heritage Assoc. The Bluestar Dance Troupe

7 AMERİKAN TARİHİNDE TÜRKLER
suresince Sir Francis Drake, Amerika’daki Ispanyol yörelerine yaptıgı baskınlarda, yüzlerce Türkü özgürlügüne kavuşturarak kan borcunu ödedi. Bunlara sonradan Meluncan (Melungeon) denildi (çik). 1635 gibi erken tarihlerde bile Türkler grup grup isçi olarak Amerika’daki Ingiliz sömürgelerine getirilmistir. South Carolina’da Sumter Ilçesi “Türkleri” 1780 civarında Kuzey Afrikadan Amerikaya gelenlerdir. Amerika’daki iç Savaş sırasında “Melungeon Marauders” adıyla bilinen ceteyi kurarak, güney’i desteklediler, bu hareketleri savaştan sonra kendilerine karşı daha büyük ayrim gösterilmesine sebep oldu.(Removed from their land -Trail of Tears-) Bu ayrım 20nci yüzyıla kadar devam etti 200 milliondan fazla Kızılderili (Tüm Amerika Kitasinda) hayatlarını kayıp etti, Colombusdan sonra. (Source; Jim Ryan PhD. 21-Aralik-2008)

8 Trail of Tears . Andrew Jackson. By 1890, the American
First Cherokees in North. Georgia and South Carolina were forcibly relocated. 25% of the relocated people died during the 116-day forced journey to Oklahoma, over a distance of 1000 km. This was the so-called Trail of Tears, Several Indian removals took place from Florida, Georgia, Alabama, South Carolina and Mississippi in the 1830s.; Rev. Walter N. Wyeth(Wyeth 1896: 168). . Andrew Jackson. By 1890, the American Indians had been reduced by 98% and The United States government had seized 98 percent of their land (J. Ryan)

9 OTTOMAN CONNECTION Records of North Carolina Land Patents and Grants show that as early as Turks were brought to the colonies as workers and laborers. Thus, the trade that developed between the Americas and Europe, Europe and North Africa, and North Africa and the Middle East provided a link that on an individual scale permitted an intermingling of peoples.

10 ZOUAVE Regiments 1864 Pensylvania Red Devils 114 & 155 Brigades

11 THE NEW YORK ZOUAVES of the Crimea On February 8, 1864, the regiment
Those gay and gallant Soldiers of the Crimea On February 8, 1864, the regiment was redesignated the 33rd United States and Combined with two other regiments (one white and one black) the 33rd made their first assault on a fortification at Battery Gregg on James Island, in Charleston. The combined forces began their attack on July 2nd, 1864 and captured the fort that day. In December, 1864, the 33rd participated with the 55th Massachusetts at the Battle of Honey Hill. The final year of their service, on February 9, 1866

12 Civil War . The Union army had more than 70 Zouave regiments throughout the conflict, while the Confederates fielded only about 25 Zouave units Zouaves gradually vanished from the U.S. military in the 1870s and 1880s, as the militia system slowly transformed into the National Guard.

13 MIGRATIONS PRIOR TO 1920 . Local Records Show: Approximately 80,000 out of the 120,000 Turks who moved to the United States from the Ottoman Empire in search of a better life between 1820 and 1920 came from Harput in Turkey's southeastern province of Elazig. . Escape from war thorn Turkey during * Farmers and Unskilled Workers -Their only desire return to Turkey ONEDAY - No knowledge on American society values and American political life - Poor language and integration - Near zero contribution to US Society * Social Org Türk Teavün Cemiyetleri NY-DET-PA-CT * Social Org Türk Hars Birliği, 1933

14 İLK KURULUŞLAR ve 1923 ÖNCESİ
1923 Öncesi ıWorcester İslamiyye Cemiyeti New York’da yayınlanan Birlik gazetesi Detroit’deki Türk Dernegi MI – MA –NJ Türk Mezarlıkları Türk Kahve ve Lokantaları (Turkish Towns) 1956 da TADF’yi Kuran Kuruluşlar Türk Hars Birligi (Anadolu Türkleri) * Türk Yardım Cemiyeti (Kıbris Türkleri) * Detroit ve Ohio Türk Yetimler Cemiyeti * Hilaliahmer Cemiyeti *

15 TÜRKİYE’YE (GERİ) DÖNÜŞ
13 Kasim 1918’de, İttifak Kuvvetleri’nin Istanbul’u ve Akdeniz’deki diger Türk limanlarını işgal etmesi Amerikan Türk toplumunu şok etti….. Birlesik Devletler’deki Türklerin yarısı butun eşyalarini toplayip ve biriktirdikleri parayla birlikte istilaci yabancı kuvvetlere karşı şavaşmak icin Türkiye’ye geri döndüler. Türkiye Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Türk gemilerini Amerika’ya göndererek anavatana geri dönmek isteyen her Türk’e bedava yolculuk teklif etti. 1899’dan 1924’e kadar Birleşik Devletler’e gelen Türklerin yaklaşık yüzde 86’si Türkiye’ye geri gitti (Source TBMM kayıtları)

16 MIGRATIONS AFTER 1950 unique world wide grassroots organization.
Migrants After 1950 * Higher level of educated and experienced people, Social and Cultural integration and contributions into the American society * Organization Period FTAA(1956), Associations, ATAA(1979), AFOT(ATC) (1979),.., Motor (1973 Cyprus Problem, Ermenian Terror, +) 1982-ATAA First Political Action Committe Cooperative work/Lobby with American Jewish Associations Cooperative work with American Veterans Associations - Korea Cooperative Lobby with American Companies DBT * 1990 Collapse of Russian Empire, Migrations from Central Asian Turkish republics, Increased ethnic pride, Bosnia++ * 1991 Formation of World Turkish Congress in NY CITY * 1993 Birth of Turkish Forum and beginning of a unique world wide grassroots organization.

17 AMERİKADA KAÇ TÜRK VAR-1
1820’de yapilan nüfus sayımına gore, Birleşik Devletler’de sadece 21 Türk vardı. 1820’den 1930’a kadar, Birleşik Devletler’e İmparatorlugun Avrupa kısmından 155,136 ve Asya kısmından 205,035 göçmen kabul edildi. Bu göçmenlerin çogu 1900’den sonra geldiler ,065 ,519 (Beyin Göçü başladı) ,142 (İlk Beyin Göçü Devresi)

18 AMERİKADAKİ TÜRKLERİN YAPISI
Anadolu Türkleri (Amerikada kaç Türk var) Kıbrıs Türkleri (1930 sonrasi – En iyi entegre olan ve digerlerine destek veren gurup) 1960 dan sonra Hızlanan ( Makedonya – Kafkas – Iran – Afgan – Karacay – Irak ….. Bölgelerinden gelenler) 1990 dan sonra Sovyet Rusyanın dagılması 1990 dan sonra Bosna ve Balkanlardan Hızlanan göç

19 AMERİKADA KAÇ TÜRK VAR-2
1820 den bügüne kadar toplam 495,553 Türk göçmen ABD’ye geldi. Şu anda 117,575 Türk göçmen veya Türk asıllı kişiler ABD’de yaşıyor. (Bilgiler U.S. Çensus Bureau) New York’ta 23,674, Kaliforniya’da 15,104, New Jersey’de 12,396, Florida’da 9,615 Texas’ta 4,711 kişi yaşıyor (U.S. Çensus Bureau) Ancak gayri resmi rakamlar öyle çeşitli ki, herkes gönlüne göre konuşuyor.

20 Gayri Resmi Rakkamlar Resmi kurumlarımıza göre ABD'de "Tahmini" 850 ile 900 bin arası Türk yaşıyor. Bu sayı öğrenci trafiğine göre her yıl ya bir-iki bin kişi artıyor veya bir o kadar eksiliyor (Erdal Safak – SABAH 08/05/2009) ABD'deki Türkler, Almanya'dakilere göre çok daha eğitimli ve nitelikli Genclerimiz: 6'da 2'si dönüyor, 4'ü kalıyor. (Erdal Safak)

21 Tahsil - Gelir Seviyesi - Lobi
Kaliforniya eyaletinde, Kaliforniyalılar yılda ortalama sadece $53,025 kazanırlarken, Türk göçmenler yılda ortalama $68,232 kazanıyorlarmış. (Ertan Elmaağaçlı - Turkish Journal ) Kaliforniya eyaletinde, Kaliforniya’da oturan kesimin sadece %26,62’sinin üniversite diplomaları varken, Türk göçmenlerin %53,5’in en azından üniversite diplomaları varmış. (Ertan Elmaağaçlı ) Butun Eyaletlerde Lobi faaliyetlerimiz için çok büyük bir artı olabilecek, Bir belediye başkanından ya da bir Kongre üyesinden destek isterken bizim şu kadar nüfusumuz var, bu kadar oy kapasitemiz var demek çok güç.

22 TURKISH AMERICAN SOCIETY AND TURKISH LOBY TODAY
. TA Closely monitor US foreign policy for the mutual interest of Turkey and US. - Voting members of the Turkish communities are small - Lack of institutions devoted to TA relations * Think Tanks (“Local”, State or “Central”, Federal * Academic Centers . TA lobby is not very influential “Alone”, TA communities are emerging, learning and developing rapid response techniques * TA are begin to unite with a strong voice * Need to form more alliances New generation “New Born” of TA’s are coming up * Students, Teachers, Businessman, Lawyers, Politicians ++ Great deal of work and education needed * To develop well informed TA lobby, * Long term strategy development and * Strong Grassroots level (Non-social level) organizations

23 20’inci ASRIN ANA SORUNLARI
Lisan Bilmemek Ice dönük yaşamak Rum- Ermeni kilise destekli medya propogandası Akrabalardan uzak olmak, Amerikalılar ile kaynaşamamak, Evlenememek Kültürel degerler farki, Müslüman olmak, Ayrımcılık yapılması Okullarda Genç Türk Çocuklarına Toplumdan Baskı

24 2000 SONRASI - SORUNLAR Amerikadaki Turklerin sorunlarını tesbit etmek amacı ile 2005 Mayıs Ayında yapılan Ankete katılanları %25 i en büyük sorunlarının yanlızlık ve arkadaş bulamamak oldugunu, %14 u istedigi işi bulamamak oldugunu, %13 u memleket özlemi oldugunu, %12 si ingilizce yetersizligi oldugunu, %10 u çok çalışmak oldugunu, %10 u Türklerin Gruplaşması oldugunu belirtmişdir

25 TURKISH AMERICAN SOCIETY AND TURKISH AMERICANS TODAY
History of Shared Interests of Turkey and US * Turkey has been a NATO ally since 1952 (Second largest military power) * Maintained 24 American Military Base During Cold War and Now * An US key ally in Gulf war * Participated missions in Korea, Somalia, Kosova, Afganistan * Safe Home and passage for US Army During during 1993 Iraq Problem. * Working with US To rebuild Iraq & Afganistan ( ) Difficulties and Problems of Turkish American society * Not yet well represented in American Fabric * Since Sept-11 domestic uncertainties in Turkey have also made it difficult for the todays weak yet emerging strong Turkish-American Lobby to formulate long term Strategy and maintain consistent position Desire and Goal / Purpose of Turkish Americans * An active lobby will be instrumental in strengthening cooperation between the two allies during this critical period when a lack of security ignating around Turkey’s south/southeast borders

26 NEXT STEPS FOR TURKISH AMERICANS
Increase the attention and support to the activities New Generation of Turks born in USA. Encourage them to function in political arena. Preserve the Fabric of Turkish Culture and improve its cultural values integration to American society with all its plusses. IMPROVE RELATIONS WITH EARLIER SETTLERS (AMERICAN INDIANS, MELUNGEONS , DESCENDANTS OF EARLY 20TH CENTURY IMMIGRANTS ) AND FORM ALLIANCES ON CULTURAL, ECONOMIC AND POLITICAL ARENA. Improve relations with Other races and their societies settled in USA , Define common cultural values and historical relations, Form Alliances on cultural arena. Improve relations of Turkish and American companies doing business in Turkey and USA, and form relations on the basis of free trade and win win agreements. CONTINUE TO SUPPORT TURKISH AMERICAN RELATIONS ON COMMON FOREIGN POLICY ARENA

27 Umbrella Organizations Representing the Americans of Turkish Decend
AFOT- ATC ATAA1979 TurkishForum 1993 FTAA 1956 AAJFT NFIA 1980 The Melungeon Heritage Association Dr. Kayaalp Büyükataman, Pres. Turkish Forum


Download ppt "TURKISH FORUM ”Dünya Türkleri Birliği” “World Turkish Alliance”"

Similar presentations


Ads by Google