Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FITOTERÀPIA: TRACTAMENT AMB PLANTES MEDICINALS

Similar presentations


Presentation on theme: "FITOTERÀPIA: TRACTAMENT AMB PLANTES MEDICINALS"— Presentation transcript:

1 FITOTERÀPIA: TRACTAMENT AMB PLANTES MEDICINALS
Berga, 17 de març de 2009

2 FITOTERÀPIA: TERAPÈUTICA AMB PLANTES (I)
Terapèutica que utilitza les plantes medicinals per a prevenir o curar una malaltia. S’han utilitzat fa milers d’anys per a tractar les malalties i per a conservar la salut. Les plantes medicinals tenen principis actius amb efectes terapèutics. Són la base de molts medicaments convencionals. Poden aconseguir moltes de les coses dels medicaments convencionals. Poden evitar malalties, curar infeccions, baixar la febre, ajudar a cicatritzar les ferides, calmar el dolor, laxar, ser emprats como a tranquil·litzants o estimulants. L’origen de l’ús d’herbes es remonta a la prehistoria i encara avui molts grups culturals de tot el mon s’utilitzen com a remei tradicional Cada planta medicinal té una part que conté els principis actius responsables de la seva acció terapèutica. Ex la carxofa (Cynara scolymus) que és alhora aliment i medicament. El cor de la carxofa és l’aliment i els principis actius es troben a les fulles. Durant molts anys es va emprar un té fet de l’escorça de saüc per a controlar la febre. Les companyies farmacèutiques van aprendre a copiar la composició química de l'escorça del saüc per produir l’aspirina.

3 FITOTERÀPIA: TERAPÈUTICA AMB PLANTES (II)
Les plantes tenen diferent grau de potencia farmacològica en funció del principi actiu que contenen: digital, àrnica, camamilla. Les plantes medicinals tenen un conjunt de principis actius que treballen de forma sinèrgica per a produir un efecte terapèutic. Alguns remeis d’herbes no tenen cap efecte i altres inclús poden ser perjudicials. L’origen de l’ús d’herbes es remonta a la prehistoria i encara avui molts grups culturals de tot el mon s’utilitzen com a remei tradicional Cada planta medicinal té una part que conté els principis actius responsables de la seva acció terapèutica. Ex la carxofa (Cynara scolymus) que és alhora aliment i medicament. El cor de la carxofa és l’aliment i els principis actius es troben a les fulles.

4 FITOTERÀPIA: TERAPÈUTICA AMB PLANTES (III)
Els productes fitoterapèutics solen tenir marges terapèutics molt amples i solen donar menys efectes secundaris que els sintètics: natural no es sinònim d'innocu. Existeix una base científica que recolza l’eficàcia de molts productes fitoterapèutics per a determinades indicacions, però no per altres. L’eficàcia s’aconsegueix amb l’ús adequat dels preparats: indicacions i forma d’administració. Cal disposar de productes de qualitat, seguretat i eficàcia contrastades. Tot i que històricament la producció de medicaments i el tractament farmacològic de les malalties es va iniciar amb la utilització de plantes medicinals i encara avui en dia molts medicaments que s'utilitzen deriven directa o indirectament de principis actius que van ser aïllats de plantes ex. La atropina de la Belladona, la colquicina del Colchicum, la morfina de l’ adormidera o el taxol del teix del Pacific, com molts d’aquests principis actius aïllats tenen una acció farmacològica potent i produeixen efectes immediats , en general no són considerats en sentit estricte productes fitoterapèutics. En canvi altres han passat de tenir un papel secundari a una presencia cada vegada més gran en terapèutica. Països per ordre d’utilització de plantes: Europa, Asia, nord-americà i Japó. A Europa: Alemanya, França, Itàlia, Anglaterra Espanya. Això ha sestat propiciat per retorn als productes naturals que hi ha hagut a la societat i també a la creixent evidencia sobre la seva seguretat i eficàcia.

5 FITOTERÀPIA: TERAPÈUTICA AMB PLANTES (IV)
Els productes fitoterapèutics excepte rares ocasions no són útils en situacions agudes i d'emergència. Poca o nul·la transcendència a l’hospital. La fitoteràpia es considera especialment útil en el tractament d’afeccions lleus o moderades, com també d’afeccions cròniques. D’una mateixa planta es poden elaborar medicaments amb accions diferents en funció de la part de la planta utilitzada o del sistema d’extracció.

6 FITOTERÀPIA: TERAPÈUTICA AMB PLANTES (V)
Les plantes medicinals han de ser convenientment preparades per obtenir els seus principis actius amb efectes terapèutics. Les exigències de control de qualitat de les plantes es troben descrites a les Farmacopees. Les propietats de les plantes medicinals depenen: Tipus i lloc de conreu Temps de recol·lecció (estació, dia/nit, hora) Forma de secat Forma de conservació Mantenir-les fora de la llum, humitat i calor. Cada planta medicinal té una part que conté els principis actius responsables de la seva acció terapèutica. Ex la carxofa (Cynara scolymus) que és alhora aliment i medicament. El cor de la carxofa és l’aliment i els principis actius es troben a les fulles.

7 RECOLECCIÓ S’ha de realitzar quan els principis actius de la planta estan madurs. En general, s’ha de procedir al secat dels vegetals el més ràpid possible, encara que las herbes seques van perdent poc a poc les seves propietats. Les flors s’han de recollir acabades d’obrir i assecar-les amb paper net. Les fulles s’han de recollir abans i durant la floració i col·locar-les sobre un paper blanc o reixeta. Les plantes senceres s’han de treure les fulles mustigues i restes de terra. Les llavors i els fruits no solen necessitar cap tractament. Les escorces i arrels han de ser d’exemplars joves. Herbes seques conservar 1-2 anys recipients petits vidre En general, se ha de proceder al secado de los vegatales lo más rápido posible, de manera que no fermeten los azucares que contienen, aunque las hierbas secas van perdiendo poco a poco sus propiedades

8 Requisits bàsics

9 QUALITAT FARMACOPEA Definició clara i científica Identitat Puresa
Característiques macro i microscòpiques, característiques organolèptiques, Perfil cromatogràfic, reaccions d'identificació Puresa Humitat, cendres, constants físiques, mataria estranya, dissolvents residuals, contaminació microbiana, metalls pesats, residus de pesticides, aflatoxines, radioactivitat, adulteracions Valoració Contingut en principis actius o marcadors Conservació En general, se ha de proceder al secado de los vegatales lo más rápido posible, de manera que no fermeten los azucares que contienen, aunque las hierbas secas van perdiendo poco a poco sus propiedades

10 SEGURETAT I EFICÀCIA Monografies ESCOP (European Scientific Cooperative for Phytotherapy). Monografies de la Comissió E del Ministeri de Sanitat Alemany. Mateixos criteris que en medicaments, no obstant les drogues vegetals no s'adapten als criteris que es fan servir per a principis actius únics. Grup de Treball sobre medicaments a base de plantes HMPWG (Working Group on Herbal Medicinal Products) de l’Agencia Europea del Medicament. Marca criteris per a l’avaluació de la qualitat, seguretat i eficàcia de les plantes medicinals.

11 MONOGRAFIA ESCOP Definició Composició Dades clíniques
Indicacions, posologia y forma d’administració, contraindicacions, precaucions especials, interaccions, embaràs i lactància, efectes sobre la conducció i maneig de maquines, efectes indesitjables, sobredosificació. Característiques farmacològiques Farmacodinamia (in vitro, in vivo, en humans, estudis clínics), farmacocinètica, seguretat preclínica, seguretat clínica Bibliografia En general, se ha de proceder al secado de los vegatales lo más rápido posible, de manera que no fermeten los azucares que contienen, aunque las hierbas secas van perdiendo poco a poco sus propiedades

12 REMEDIS D’HERBES O FITOTERÀPIA
Al igual que els medicaments convencionals els remeis d’herbes i els complements naturals poden donar efectes secundaris i reaccions al·lèrgiques. A més poden reaccionar amb altres medicaments que s’estigui prenent. Si es fa servir remeis d’herbes, cal comunicar-ho al metge. Les embarassades o en període de lactància i les persones que tenen problemes mèdics greus no han de emprar cap remei a base de herbes sense consultar amb el seu metge. Durant molts anys es va emprar un té fet de l’escorça de saüc per a controlar la febre. Les companyies farmacèutiques van aprendre a copiar la composició química de l'escorça del saüc per produir l’aspirina. L’oli essencial d’eucaliptus, així com el de menta, estan contraindicats en cas d’atac d’asma agut ja que podrien ocasionar apnees, i s’han d’evitar també en nens menors de 3 anys. L’eucaliptus s’ha d’evitar en cas de gastritis o úlcera pèptica pel seu efecte irritant.

13 INTERACCIONS DE LES PLANTES MEDICINALS AMB ELS MEDICAMENTS
Una planta medicinal és com si utilitzéssim un medicament. Les plantes poden interaccionar amb els medicaments i produir efectes indesitjables. S’ha de comunicar al metge si es pren alguna planta medicinal. Hipèric o herba de Sant Juan pot fer que altres medicaments perdin efecte o produir efectes tòxics amb altres. Ginseng pot potenciar els efectes d’alguns medicaments Hipèric, pericó o herba de Sant Joan pot fer que molts medicaments perdin l’efecte ciclosporina, digoxina, midazolam, teofil·lina, warfarina o altres produir efectes tòxics ISRS. Arç blanc Arç blanc sedant amb efectes sobre el cor (cardiotònic) pot interaccionar amb antagonistes beta adrenèrgics, cisaprida, digoxina, quinidina.

14 INTERACCIONS I EFECTES ADVERSOS DE LES PLANTES MEDICINALS
PLANTA EFECTES ADVERSOS DOSIS ALTES INTERACCIONS AMB MEDICAMENTS GINKGO BILOBA Hemorràgies Anticoagulants, clopidrogel, dipiridamol, ticlopidina HIPÈRIC o HERBA DE SANT JOAN Trastorns gastrointestinals, reaccions al·lèrgiques, fatiga, vertigen, Antidepressius, ciclosporina, digoxina, midazolam, teofil.lina, warfarina EFEDRA Hipertensió, arítmia, nerviosisme, tremolors, mal de cap Cafeïna, descongestius, estimulants GINSENG Cefalees, hipertensió, insomni, nerviosisme Antidepressius IMAO anticoagulants, digoxina, antidiabètics orals Hipèric, pericó o herba de Sant Joan pot fer que molts medicaments perdin l’efecte ciclosporina, digoxina, midazolam, teofil·lina, warfarina o altres produir efectes tòxics ISRS. Arç blanc Arç blanc sedant amb efectes sobre el cor (cardiotònic) pot interaccionar amb antagonistes beta adrenèrgics, cisaprida, digoxina, quinidina.

15 DOSIFICACIÓ

16 DOSIFICACIÓ Si utilitzem plantes medicinals comercialitzades, cal que descriguin el contingut en principis actius. La forma de dosificació depèn de si utilitzem tisanes, pols de droga, extracte sec o fluid, etc. o la seva forma farmacèutica: gotes, càpsules, supositoris, xarops, etc. Les formes farmacèutiques tenen l’avantatge de ser de més fàcil administració, la possibilitat d’administrar dosis més grans i sobretot la seguretat en la constància de les dosis. Existeix un Vademècum de fitoteràpia. Hipèric, pericó o herba de Sant Joan pot fer que molts medicaments perdin l’efecte ciclosporina, digoxina, midazolam, teofil·lina, warfarina o altres produir efectes tòxics ISRS. Arç blanc Arç blanc sedant amb efectes sobre el cor (cardiotònic) pot interaccionar amb antagonistes beta adrenèrgics, cisaprida, digoxina, quinidina.

17 PESOS I VOLUMS 5 ml 10 ml Cullera de postres Cullera de cafè
= 2 g de flors seques = 3 g de fulles seques = 4 ó 5 g de planta = 5 ó 6 g de arrels o rizomes secs = 1g de flors seques = 2 g de fulles seques = 2 ó 3 g de planta = 3 ó 4 g de arrels o rizomes secs En la posologia de tisanes, formes extractives liquides o en pols la utilització d’utensilis domestics fa necessari presentar unes equivalencies. No obstant les dificulatats de dosificació venen donades per diversiatat de mides del mateix tipus de cullera, trosejat de les drogues Cullera de cafè Cullera de postres

18 PESOS I VOLUMS 2 g de flors i de llavors
3-4 g de fulles seques o planta 10 g d’arrels 4 g de flors seques 4 g de fulles seques 8 g de planta 10 g d’arrels Un pessic 35-40 g de fulles seques 45-50 g de planta seca 50 g de llavors g d’arrels Cullera sopera 15 ml Un grapat

19 DOSIFICACIÓ EN NENS Lactants fins a 2 anys: 1/4 a 1/8 de les dosis d’adult. Nens de 2 a 6 anys: 1/3 de la dosis d’un adult. De 6 a 12 anys: 1/2 de la dosis d’un adult En volum: 25, 50 o 100 ml segons el cas, de la tisana preparada.

20 ¿COM PRENDRE LES PLANTES MEDICINALS?
Hipèric, pericó o herba de Sant Joan pot fer que molts medicaments perdin l’efecte ciclosporina, digoxina, midazolam, teofil·lina, warfarina o altres produir efectes tòxics ISRS. Arç blanc Arç blanc sedant amb efectes sobre el cor (cardiotònic) pot interaccionar amb antagonistes beta adrenèrgics, cisaprida, digoxina, quinidina.

21 TISANES: Infusions La infusió s’utilitza per a preparar parts delicades de les plantes: flors, fulles, branques joves, llavors o els fruits de plantes aromàtiques com el fonoll, anís verd, comi. Trossejar les plantes de manera homogènia. DOSIFICACIÓ: En general de 1-3 culleradetes de les de cafè per tassa d’aigua o de 5-15 g per litre. Per la planta sencera de 10 a 30 g.

22 TISANES: Infusions PREPARACIÓ: Bullir 250-300 ml de aigua.
Posar la mesura adequada de planta en un recipient. Quan l’aigua bull, posar-la en el recipient amb la planta i tapar-lo. Deixar reposar 3-5 minuts. Les infusions es conserven durant 12 hores i no es poden tornar a fer bullir. Preparar-les immediatament abans de prendre-les.

23 TISANES:Decoccions S’utilitzen per a les parts dures de la planta como les tiges, les escorces, les branques o les arrels. També per a fulles molt dures i algunes llavors. És important trossejar-les bé. DOSIFICACIÓ: 3 cullerades de planta per mig litre d’aigua o 20 g per litre. Es prenen 2-3 tasses per dia.

24 TISANES: Decoccions PREPARACIÓ: Bullir la planta amb ml d’aigua. Bullir entre 1-3 minuts per a fulles dures i tiges; 5-7 minuts per les arrels i escorces; 8-10 minuts si els trossos són gruixuts. Retirar del foc i deixar refredar a temperatura ambient. Es guardaran sempre colades i no més de 12 hores ja que perden els seus principis actius.

25 TISANES:Maceracions Consisteix en extreure en fred els principis actius de la planta, que d’altre manera es destruirien pel calor. Es poden fer amb aigua (llinassa), oli (plantes aromàtiques o intestinals) i alcohol (digestius como el “oruxo” d’herbes). Es conserven en un flascó opac o un recipient de vidre de color topazi de boca ample per a facilitar el colat.

26 TISANES: Maceracions PREPARACIÓ:
Amb aigua: 12 hores per a parts toves: fulles o flors; 24 hores per a parts dures: arrels, tiges, escorces o llavors. Amb oli: entre 1-6 mesos. Amb alcohol: setmanes, mesos i inclús anys. DOSIFICACIÓ: Entre g per litre de aigua o d’oli. Es prenen 2-3 tasses per dia o una copeta al dia.

27 COMO PRENDRE ELS PREPARATS
Les gotes: afegint aigua. Les tintures: amb aigua en abundància. Les càpsules: prendre un vas d’aigua com a mínim. Els olis essencials: prendre’ls sempre sota prescripció mèdica, i dissolts en un terròs de sucre, o desfets en infusió, però mai sols. Els olis essencials tenen una gran concentració de P.a.. A dosis altes són neurotòxics i en alguns casos abortius. A més presenten un alt grau d’intolerencia. No es recomanen en embaras, lactancia, nens menors de 6 anys , gastritis, ulceres, sd colon irritable, colitis, Crohon, hepatopatias, epilepsia, parkinson, etc-

28 SITUACIONS ESPECIALS EMBARÀS. Evitar les plantes que s’ha descrit un cert potencial teratogen. En cas de dubte evitar. LACTÀNCIA. Hi ha molt poca informació. Millor no emprar. PEDIATRIA. Poca informació, la majoria assajats en adults. Dosis aproximades. Emprar només els recomanats. GERIATRIA. Ajustar dosis ALTRES MALALTIES: IH, IR, cardiopaties. Precaució en les dosis i fàrmacs emprats. Els olis essencials tenen una gran concentració de P.a.. A dosis altes són neurotòxics i en alguns casos abortius. A més presenten un alt grau d’intolerencia. No es recomanen en embaras, lactancia, nens menors de 6 anys , gastritis, ulceres, sd colon irritable, colitis, Crohon, hepatopatias, epilepsia, parkinson, etc-

29 FARMACIOLA FITOTERAPÈUTICA

30 CAMAMILLA Part utilitzada: flors i tintura
Acció farmacològica: antial·lèrgica, antiinflamatòria, relaxant, antiespasmòdica, digestiva, bactericida, fungicida. Indicacions: Pot prendre-la els adults i nens més grans de 3 anys. Via oral: per tot tipus de problemes digestius; des de úlceres bucals i dolor d'estómac fins a còlics i diarrea. Sedant i relaxant suau per l’ansietat i l'estrès Via tòpica: Inflamacions i irritacions de la pell Preparació: Tapar la infusió ja que la majoria de principis actius estan en el vapor.

31 MENTA Part utilitzada: Fulles, oli essencial
Acció farmacològica: antisèptica, antiespasmòdica, descongestionant nasal, expectorant, antipruriginosa, antireumàtica, analgèsica suau. Indicacions: Pot prendre-la els adults i nens més grans de 4 anys. Via oral: per problemes digestius; dispèpsia, flatulència, gastritis, síndrome de colon irritable. Tracte respiratori: Tos i refredats Via tòpica: Dolors reumàtics, pruïja, urticària i irritació de la pell. Contraindicacions: Obstrucció de vies biliars, inflamació vesícula biliar, asma. Efectes secundaris: Inhalació del mentol pot produir espasme de laringe i apnees en adults i nens susceptibles .

32 ROMANÍ Part utilitzada: Fulles seques, oli essencial
Acció farmacològica: antiinflamatori, colerètic, colagog, antiespasmòdic, estimulant circulatori. Indicacions: Via oral: per problemes digestius deguts a problemes hepatobiliars Via tòpica: Dolors reumàtics i alteracions circulatòries perifèriques, cicatrització de ferides i antisèptic dèbil. Tònic capil·lar. Contraindicacions: Obstrucció de vies biliars. Efectes secundaris: Precaució a l’emprar l’oli essencial pur per via interna ja que dona efectes secundaris.

33 FARIGOLA Part utilitzada: Fulles i flors senceres
Acció farmacològica: antiespasmòdic, expectorant, antisèptica, antioxidant, relaxant. Indicacions: Via oral: processos catarrals, bronquitis i tos irritativa. A més té acció antisèptica de les vies respiratòries, tracte urinari i cavitat bucofaríngia. Via tòpica. Rentat de ferides. L’oli essencial és rubefaent i s’utilitza en dolors musculars i osteoarticulars. Contraindicacions: El timol està contraindicat en enterocolitis, insuficiència cardíaca i embaràs. Efectes secundaris: L’oli essencial pur pot donar nàusees, vòmits, gastràlgies, etc.

34 EUCALIPTUS Part utilitzada: Fulles de rames adultes, oli essencial
Acció farmacològica: antitussigen, expectorant, antisèptica. La fulla també és hipoglucemiant. Indicacions: Adults i nens majors 5 anys Via oral: processos catarrals de vies respiratòries altes. Descongestionant nasal Via tòpica. Antisèptic, antiinflamatori i cicatritzant. Afeccions reumàtiques. Contraindicacions: En inflamacions del tracte gastrointestinal, vies biliars i insuficiència hepàtica. Asma. Embaràs i lactància. Efectes secundaris: Rars; nàusees, vòmits i diarrees.

35 TIL·LA Part utilitzada: Flors
Acció farmacològica: antiespasmòdic, estimula la sudoració, sedant suau, tònic nerviós, diürètic, calma la tos. Indicacions: Via oral: per refredats i la tos associada. Sedant suau combinat amb passiflora. Contraindicacions: No s’han descrit contraindicacions. Efectes secundaris: No es coneixen efectes secundaris a les dosis emprades. Alguna vegada reaccions al·lèrgiques

36 VALERIANA Contraindicacions: Nens més petits de 3 anys.
Part utilitzada: Arrels Acció farmacològica: Sedant i inductora del son, espasmolítica i miorelaxant Indicacions: Adults i nens de més de 12 anys. De 3-12 anys sota supervisió mèdica. Dosis adults 2-3 g. Via oral: Tensió, ansietat, irritabilitat, dificultat per conciliar el son. Els efectes sobre el son no són immediats i es requereix un tractament de 2-4 setmanes per una millora significativa. Per l' insomni dosi a mitja tarda i si cal una altre 1-2 hores abans d’anar a dormir. Contraindicacions: Nens més petits de 3 anys. Si es pren just a l’anar a dormir dona frequentment reaccions parodojiques amb son intranquil i hipersomnia

37 SOJA Part utilitzada: Llavors (lecitina, fosfolípids, isoflavones)
Acció farmacològica: Lecitina de soja: hipolipemiant; fosfolípids de soja: hipolipemiant, hepatoprotector; isoflavones de soja: acció estrogènica dèbil. Indicacions: Lecitina de soja: hipercolesterolèmies lleus i moderades Fosfolípids de soja: hipercolesterolèmies lleus i moderades i hepatopaties cròniques. Isoflavones de soja: prevenció i tractament del símptomes de la menopausa (fogots, prevenció osteoporosi, arteriosclerosi). Contraindicacions: No descrites Efectes secundaris:Els fosfolípids ocasionalment donen alteracions gastrointestinals: mal de panxa i diarrea.

38 TERAPÈUTICA AMB PLANTES

39 DIGESTIONS GASSOS: Infusió o càpsules de fonoll, anís, comi o coriandre després dels menjars. GASSOS AMB DOLOR ABDOMINAL: Infusió amb una barreja de les 4 plantes a parts iguals, després dels menjars o quan hi hagi dolor. DIGESTIONS PESADES: Infusió de camamilla més fonoll després dels menjars.

40 DIGESTIONS MALES DIGESTIONS PER MAL BUIDAT DE LA VESÍCULA BILIAR (digestions lentes amb amargor de boca i llengua bruta, acompanyades o no de restrenyiment): Infusió o càpsules de boldo, carxofa o card marià, després dels menjars. No utilitzar aquestes plantes en cas de obstrucció de la vesícula biliar. DIARREES: Agrimònia i/o ortiga blanca, ulmària, té, en infusió, 3 o 4 tasses grans al dia.

41 DIGESTIONS RESTRENYIMENT: Llavors de lli o de saragatona, ispagula. Una cullerada acompanyada d’un bon vas d’aigua, pel matí i per la nit. (Laxants estimulants: àloe, sen, càscara sagrada, fràngula) TRASTORNS DIGESTIUS: Infusió de farigola, sempre que no es tingui gastritis o úlcera gàstrica, perquè l’oli essencial de la farigola és irritant en aquests casos.

42 Comi Anís Fonoll Boldo Camamilla Carxofa

43 Timó=farigola Farigola Agrimònia Lli

44 TISANA DIGESTIVA 25 parts de fulles de menta
25 parts de camamilla comuna 25 parts de fruit de fonoll 25 parts de fruit d’anís verd

45 REFREDATS Per a PREVENIR-LOS: Al inici de la tardor, càpsules d’echinacea, 2 càpsules matí i nit. És aconsellable no prendre-la de forma continuada, fer períodes de descans. COMPLEMENT DEL TRACTAMENT: Per a prevenir les recaigudes y escurçar la seva durada: echinacea 2 càpsules 3 cops al dia.

46 REFREDATS TOS PRODUCTIVA (amb expectoració): Infusió d’eucaliptus, marrubí, candelera, a parts iguals, 3 tasses al dia. O bé, 2 càpsules d’eucaliptus + 2 de marrubí matí i vespre. No utilitzar eucaliptus en cas d’atac agut d’asma. TOS SECA: Infusió de pensament + gallaret + farigola a parts iguals 4-5 tasses al dia o 2 càpsules matí, migdia i nit. CONGESTIÓ NASAL: Vapors de fulles d’eucaliptus. No emprar en cas d’atac agut d’asma o bronquitis espasmòdica.

47 Echinacea Eucaliptus Marrubí Pensament Gallaret Farigola

48 TISANA PECTORAL 10 parts de anís verd 10 parts d’arrel de regalèssia
20 parts arrel d’altea (malvavisc) 20 parts de liquen d’Islàndia 30 parts de fulla de tussílag

49 NERVIOSISME NERVIOSISME en general: Barreja a parts iguals de valeriana, til·la i passionera, 3 tasses al dia. INSOMNI: Barreja a parts iguals de valeriana, til·la i passionera, una tassa a les 8 del vespre i una altre de mitja a una hora abans d’anar a dormir.

50 Valeriana Til·la Passionera

51 TISANA SEDANT 10 parts de fulles de tarongina
10 parts de fulles de menta 60 parts d’arrel de valeriana 10 parts de flor de taronger 10 parts d’escorça de taronja

52 VÍA TÒPICA ALOE VERA: Incisions a l’epidèrmis de les fulles fresques efecte laxant. És la polpa de les fulles que té gel d’efecte cicatritzant, antiinflamatori, hidratant. Gel d‘àloe: cicatrització de ferides, cremades, èczemes, dermatitis, irritacions i abrasions de la pell. Les fulles un cop seccionades guardar-les a temperatures baixes.

53 ALOE VERA

54 PÀGINES WEB Espanyol Angles www.fitoterapia.net
Angles

55 LEGISLACIÓ Les plantes medicinals estan regulades per la Llei 29/2006 de Garanties i Ús Racional del Medicament “Les plantes medicinals amb indicacions terapèutiques s’han de considerar a tots els efectes com medicaments i estar subjectes als controls de seguretat i eficàcia que s’exigeixen a altres fàrmacs.” També estableix una llista de plantes que la seva venda al públic estarà prohibida per la seva toxicitat. Article 51.3 (polèmic): “que podran vendre’s al públic lliurement les plantes tradicionals considerades com medicinals i que s’ofereixin sense referència a propietats terapèutiques, diagnòstiques o preventives, quedant prohibida la seva venda ambulant” Directiva del parlament europeu 2004/24/CE que contempla un registre especial i simplificat d’aquests productes.

56 LEGISLACIÓ A Espanya tres tipus de productes:
Especialitats farmacèutiques a base de plantes. Poden estar registrats com especialitats publicitàries o no. Productes de plantes amb registre especial de planta medicinal. Com medicaments. Productes a base de plantes tradicionalment considerades com medicinals. No estan considerats com medicaments i es classifiquen com complements nutricionals i per tant la seva venta és lliure.

57 MOLTES GRÀCIES


Download ppt "FITOTERÀPIA: TRACTAMENT AMB PLANTES MEDICINALS"

Similar presentations


Ads by Google