Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ISKOLAÉRETTSÉG-NYELVI FEJLETTSÉG Weöres Sándor: Kezdődik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdődik az iskola, csak aszondom.

Similar presentations


Presentation on theme: "ISKOLAÉRETTSÉG-NYELVI FEJLETTSÉG Weöres Sándor: Kezdődik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdődik az iskola, csak aszondom."— Presentation transcript:

1

2 ISKOLAÉRETTSÉG-NYELVI FEJLETTSÉG Weöres Sándor: Kezdődik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdődik az iskola, csak aszondom.

3 Iskola rendje = szabályok betartása o életformaváltás (reggeli kelés, esti fekvés időpontja) o gyermekközösség változása (új és régi barátságok) o új helyzethez való alkalmazkodás képessége (felnőtt személyek változása) o kötelességtudat kialakítása o elvárások, követelmények változása (pozitív viszonyulás) A szülő felkészítő szerepe

4 Az iskolaérettség testi és pszichés jelei: Testi jelek: o megkezdődik az alakváltozás, melynek során a test korábbi arányai megváltoznak o elkezdődik a fogváltás, melynek során az első tejfogak kipotyognak o megfelelő fizikai erőnlét o egyértelműen felismerhető a gyermek jobb, vagy balkezessége

5 Pszichés jelek: o a gyermek már várja az iskolát, ami bizonyos fokig a játékaiban is megjelenik o nehézségek nélkül tud a csoportjába beilleszkedni o erős az igénye, hogy a környezet elvárásainak megfeleljen, a rábízott feladatokat elvégzi, tevékenységeit nem hagyja félbe o erősen motivált a kitűzött cél elérésére, új dolgok tanulására, a teljesítmény szerepe megnő o társas kapcsolatai megváltoznak, a család biztonságából nyit a társak felé, mély barátságok szövődnek o képes felnőttekkel való kapcsolat kialakítására, fenntartására

6 Az iskolaérettség általános kritérium rendszere o betöltött 6. életév o testi fejlettség (megfelelő immunrendszer, magasság, testsúly) o egészséges, ép érzékszervek (jól működő látás, hallás) o eszközkezelés, ceruzafogás (cipőkötés!) o mozgás (elemi mozgások összerendezettsége, egyensúlyérzék, kúszás, mászás)

7 o dominanciák, ( láb-kéz-fül-szem dominanciája) o általános tájékozottság, (évszakok,napszakok, napok, személyes adatok, az őt körülvevő világ ismerete) o gondolkodás, (összefüggések felismerése, következtetések levonása) o beszédkészség, NYELVI FEJLETTSÉG

8 Helyes artikuláció Kisgyermekeknél gyakran előfordul a beszédben a hangok: o torzítása( pl. a sz hang ejtésénél nyelve kicsúszik a fogai között), o kihagyása, (pl. „holnap” helyett „olnap”), o cseréje (pl. „sajt” helyett „szajt”). Ez a folyamat spontán módon is javul, de súlyosabb esetekben szükség van a logopédiai fejlesztésre. Nagyon fontos, hogy ezek a hibák az iskolakezdésre megszűnjenek. (Kivétel az „R” hang, ami később is javítható.) A tiszta beszéd, a helyes beszédhanghallás az alapja a későbbiekben az olvasás-írás tanulás folyamatának. Intő jel: A „pöszeség” elhúzódása.

9 Észlelési problémák, beszédértés Hosszan elhúzódó pöszeség mögött gyakran hallásprobléma húzódik meg. Hallásprobléma: orvosi és pedagógiai értelemben. Észlelési problémák: o hangok szintjén („sz” vagy „z”, „k” vagy „t”, „f” vagy „v”) o szavak szintjén o mondatok szintjén o szöveg értelmezése o analízis-szintézis (magas alapzaj az osztályteremben, figyelemelterelő ingerek) Csak szavakat ért meg, a szöveg összefüggéseit, finom utalásait, árnyalatait már nem. Nem alakul ki a szituációtól független beszédértés. Intő jel: Nem szeret olvasott mesét hallgatni, nem érti az összefüggéseket, a történet részleteire rákérdezve nem tud válaszolni.

10 Testtudat,téri irányok, mozgás Ez a három fogalom szorosan összefügg. o Az, hogy a gyermek mennyire igazodik el a téri irányok megjelölését szolgáló szavak szövevényes világában (alatta, fölötte, mögé, között, jobb, bal stb.) függ a pontos testtudattól. o Van-e megfelelő tapasztalata arról, hogy saját testünk hogyan mozog a térben, magát hogyan tudja elhelyezni a térben, van-e kialakult testtudata ? o Ezt a tapasztalatot pedig csak a mozgás útján lehet megszerezni. Intő jel: Hely meghatározására vonatkozó kérdésre bizonytalan választ ad, az ilyen jellegű utasítást nehezen érti.

11 Szókincs o aktív szókincs (gyakran használt kifejezések) o passzív szókincs (egyszer elraktározott, ritkán használt elemek) A beszédfejlődés korai szakaszában gyors, látványos fejlődést mutat. A fejlesztés módja: mondókák, versek, mesék, beszélgetések, közös játék, szerepjátékok, képeskönyv nézegetés, társas kommunikáció, Intő jel: Nehezen fejezi ki magát, keresi a szavakat, gyakran csak körülír, fő fogalmat nehezen határoz meg, nyelvi játékokat, szóláncot, barkohbát nem szívesen játszik,.

12 Emlékezet-Figyelem o nyelvi emlékezet, hallási figyelem csatornái a nyelvi fejlődésnek, megfelelő működésük elengedhetetlenül fontos az iskolai eredményesség szempontjából o az iskolás kor kezdetére 15-20 szótagból álló mondatot meg tud ismételni o versek, mondókák, mesék találós kérdések szerepe a fejlesztésben Intő jel: A kialakított hangok nehezen automatizálódnak. Elhúzódik a hangok javítása. Verset, mondókát, mesét nehezen tanul. A versek elmondásánál sokat „halandzsázik”. Nehezen idéz fel verset, mondókát.

13 Logopédiai ellátás az óvodában o szűrővizsgálat a nagycsoportosok körében (Szól-e szűrőeljárás) o nem csak az artikulációs problémákat szűri, összetett szűrőeljárás, fényt derít az olvasás- írás lehetséges nehézségeire o logopédiai fejlesztés: szülő-gyermek- logopédus közös tevékenysége o rendszeres otthoni gyakorlás, a gyermekkel együtttöltött „minőségi” idő

14 Az érzelmekkel átszőtt anyanyelvi fejlesztés meghatározó és pótolhatatlan. Ennek eredményeként válnak gyermekeink jól teljesítő iskolásokká, a nyelvet magas szinten birtokló felnőttekké. Gyermeknek, szülőnek egyaránt sok sikert kívánok az iskolakezdéshez!

15 A diák a következő oldalak felhasználásával készültek: https://csaladhalo.hu/hatter/itt-az-ido-az-iskolaerettseg-kriteriumai/ https://felzarkozunk.hu/2017/02/18/mi-tortenik-az-iskolaerettsegi-vizsgalaton/ https://eduline.hu/kozoktatas/Kilenc_kerdes_igy_lehet_megtudni_iskolaeret_FSCZOD https://eduline.hu/kozoktatas/20100907_iskolaerettseg_neveles_tanevkezdes A közösségi média oldalain található képek.


Download ppt "ISKOLAÉRETTSÉG-NYELVI FEJLETTSÉG Weöres Sándor: Kezdődik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdődik az iskola, csak aszondom."

Similar presentations


Ads by Google