Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Természetgyógyászati Alapismeretek gyakorló feladatai Széchenyi Egészségközpont Természetgyógyász Akadémia 1.Propedeutika – Bevezetés a természetgyógyászatba.

Similar presentations


Presentation on theme: "Természetgyógyászati Alapismeretek gyakorló feladatai Széchenyi Egészségközpont Természetgyógyász Akadémia 1.Propedeutika – Bevezetés a természetgyógyászatba."— Presentation transcript:

1 Természetgyógyászati Alapismeretek gyakorló feladatai Széchenyi Egészségközpont Természetgyógyász Akadémia 1.Propedeutika – Bevezetés a természetgyógyászatba Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

2 Ismertesse a természetgyógyászat fogalmának összetevőit az alábbiak szerint !  Szemlélete :  Eljárásai :  Terápiája:  Módszerei: Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

3 Ismertesse a természetgyógyászat fogalmának összetevőit az alábbiak szerint !  Szemlélete : egészségcentrikus, holisztikus és hangsúlyosan preventív  Eljárásai : természetesek, szelídek, a szervezet öngyógyító mechanizmusait aktiválják  Terápiája: egyénre szabott, amelynek során fontos szerepet tulajdonít az egészséges életmód kialakításának és a pácienssel való partneri viszonynak  Módszerei: magában foglal egyedi diagnosztikai és terápiás módszereket is (jelentős része a tradíciókra épül) Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

4 1/2. Csoportosítsa az alábbi természetgyógyászatra és hivatalos orvoslásra használatos kifejezéseket! Írja a helyes válasz sorszámát a megfelelő helyre! 1. marginális orvoslás 2. allopatikus orvoslás 3. biomedicina 4. parallel orvoslás Hivatalos orvoslás: ……………….. Természetgyógyászat ………………… Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

5 1/2. Csoportosítsa az alábbi természetgyógyászatra és hivatalos orvoslásra használatos kifejezéseket! Írja a helyes válasz sorszámát a megfelelő helyre! 1. marginális orvoslás 2. allopatikus orvoslás 3. biomedicina 4. parallel orvoslás Hivatalos orvoslás: 1, 3, Természetgyógyászat : 2, 4 Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

6 1/3. Határozza meg a holisztikus orvoslás fogalmát!  A holisztikus orvoslás az embert egészében, természeti, társadalmi, kulturális közegében igyekszik szemlélni, figyelembe véve értékrendjét, hiedelemrendszerét, spirituális beállítottságát. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

7 1/4. Határozza meg a komplementer medicina fogalmát! A hivatalos orvoslást kiegészíti, figyelembe veszi saját lehetőségeit, határait, és a versengés helyett az együttműködésre törekszik. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

8 1/5. Írja le a WHO 1948-as, egészségről alkotott definícióját! „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya”. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

9 1/6. Egészítse ki az alábbi mondatokat!  Az emberi szervezet mint „bonyolultan szervezett rendszer”, önszabályozó, önszervező képességgel rendelkezik, amely mindig az …………. …fenntartására törekszik. Ezt az önmagát helyreállító, egyensúlyban tartó képességet nevezik ………………….. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

10 1/6. Egészítse ki az alábbi mondatokat!  Az emberi szervezet mint „bonyolultan szervezett rendszer”, önszabályozó, önszervező képességgel rendelkezik, amely mindig az egyensúly fenntartására törekszik. Ezt az önmagát helyreállító, egyensúlyban tartó képességet nevezik regulációnak. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

11 1/7. Írja le, hogy Magyarországon kinek a nevéhez fűződik az íriszdiagnosztika!  Pégczely Ignác Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

12 1/8. Sorolja fel a természetgyógyászat helyzetével foglalkozó fontosabb nemzetközi dokumentumokat!  COST Action 84 program a nem konvencionális medicináról  A WHO tradicionális orvoslással kapcsolatos stratégiája, 2002-2005  A WHO tradicionális orvoslással kapcsolatos stratégiája, 2014-2023  CAMbrel/aprogram 2010-2012 Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

13 1/9. Húzza alá az alábbi felsorolásban a természetgyógyászat hazai helyzetéről szóló tanulmányok szerzőinek nevét!  – Oláh Andor  – Buda László  – Péczely Ignác  – Lázár Imre Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

14 1/9. Húzza alá az alábbi felsorolásban a természetgyógyászat hazai helyzetéről szóló tanulmányok szerzőinek nevét!  – Oláh Andor  – Buda László  – Péczely Ignác  – Lázár Imre Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

15 1/11. Ismertesse, mit jelent, hogy Magyarországon az orvoslás és a természetgyógyászat viszonya vegyes!  Meghatározott egészségügyi tevékenységeket csak a hivatalos orvoslás képviselői végezhetnek (monopolisztikus jelleg), de a gyógyítás bizonyos területein nem orvos terapeuták is működhetnek (toleráns jelleg). Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

16 1/12. Ismertesse a randomizált, kettősvak-vizsgálatok lényegét! Terápiás eljárások hatékonyságának tesztelésére használt vizsgálattípus. Randomizált:  azt jelenti, hogy  Kettős vak azért: Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

17 1/12. Ismertesse a randomizált, kettősvak-vizsgálatok lényegét! Terápiás eljárások hatékonyságának tesztelésére használt vizsgálattípus. Randomizált:  azt jelenti, hogy kísérleti alanyokat véletlenszerűen és a kísérletet vezető személyek tudomása, ismerete nélkül osztják be a kísérleti vagy a kontrollcsoportokba.  Maga a kísérlet vezetője sem tudja tehát pl.: hogy a páciense melyik csoportban van. Kettős vak azért:  mert sem a beteg sem az orvos nem tudja, hogy a páciense a valódi vagy a hatás nélküli szert szedi. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

18 1/13. Határozza meg a Pischinger-féle alaprendszer fogalmát!  Az alaprendszer az a tér, melybe a szervezet valamennyi sejtje, organelluma, szerve, szervrendszere beleágyazódik, amely egységes az egész szervezetben  Bármelyik pontján bekövetkezett változás a test legtávolabbi pontján is változásokat generál.  Minden élő folyamat, csakis ezen az alaprendszeren képes végbemenni  Nagyon röviden a sejtek közötti teret jelenti, ahol a kommunikációs folyamatok, a tápanyag- és salakanyag szállítás zajlik Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu 1. Megoldás

19 1/13. Határozza meg a Pischinger-féle alaprendszer fogalmát!  Nagyon röviden a sejtek közötti teret jelenti, ahol a kommunikációs folyamatok, a tápanyag- és salakanyag szállítás zajlik. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu 2. Megoldás:

20 1/14. Sorolja fel az alaprendszer (extracelluláris mátrix) funkcióit!  transzportút  raktár  információ-, energiaközvetítő  gyökfogó  immunsejtek képző- és raktározóhelye Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

21 1/15. Sorolja fel a megbetegedésekhez vezető út hat állomását Reckeweg homotoxikózis tana szerint!  1. Kiválasztás (excretio) - egészség  2. Gyulladás (inflammáció) - közérzetza­ varok  3. Lerakódás (depositio) - akut betegségek  4. Bevésődés (impregnatio) - krónikus be­ tegségek  5. Szétesés (degeneratio) – degenerativ betegségek  6. Átépülés (dedifferenciálódás) - daganat- képződés Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

22 1/16. Csoportosítsa az alábbi szervekben/szervezetben előforduló folyadékokat pH-értékük szerint! Írja a helyes válasz betűjelét a megfelelő helyre!  A) gyomor  B) vagina  C) vérplazma  D) izzadság   Savas pH: ……  Bázikus pH: Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

23 1/16. Csoportosítsa az alábbi szervekben/szervezetben előforduló folyadékokat pH-értékük szerint! Írja a helyes válasz betűjelét a megfelelő helyre!  A) gyomor  B) vagina  C) vérplazma  D) izzadság   Savas pH: …A, B, D…  Bázikus pH: C Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

24 1/17. Magyarázza el a pufferoldatok fogalmát, jelentőségét!  Az olyan oldatokat, amelyeknek a pH-ja bizonyos határok között állandó, pufferoldatoknak nevezzük.  A pufferkapacitás pedig az a sav és lúg mennyiség, amelynek a hozzáadására a pufferoldat pH-ja megváltozik.  A pufferek egymásba kapcsolódó finom kémiai szabályozó rendszert alkotnak, melynek végső célja a W ion koncentráció állandóságának biztosítása, mert a szervezet szabályozó rendszere, enzimjei csak néhány tizedes pH eltérést képesek elviselni károsodás nélkül. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

25 1/17. Magyarázza el a pufferoldatok fogalmát, jelentőségét! (folytatás)  Ezért az életmód okozta kihágások nyomán kialakuló savasodást a pufferek kompenzálják egy bizonyos ideig  Amikor valaki egészségtelen ételeket fogyaszt, nem mozog, rosszul lélegzik, vagy folyamatos stressz alatt van, akkor a pufferei pH 0,05 eltérés esetén már jelentős aktivitást fejtenek ki azért, hogy adott folyadéktér minél tovább változatlanul megtarthassa az optimális enzimműködéshez szükséges pH-t Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

26 1/18. Írja le a salakanyagra vonatkozó ismereteit a megadott szempontok szerint!  a) Salakanyag fogalma:  b) Salak jellemzői: Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

27 1/18. Írja le a salakanyagra vonatkozó ismereteit a megadott szempontok szerint! a) Salakanyag fogalma:  Az életfunkcióink fittsége, a szervezet regenerációja, és gyógyulási folyamatainak eredményessége szempontjából haszontalan, idegen vagy túlzott mennyiségben jelen levő belső vagy külső eredetű molekulák és azok anyagcseretermékei. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

28 1/18. Írja le a salakanyagra vonatkozó ismereteit a megadott szempontok szerint! b) Salak jellemzői:  ˗ teher a szervezet anyagcseréje számára ˗ nehezíti, blokkolja a normális biokémiai és élettani folyamatokat: az immunműködést, az anyagcserét, az adaptációs képességet, és valamennyi szervrendszer működését, regenerációs és más önszabályzó képességeket a salakanyagok többsége savas vagy semleges kémhatású Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

29 1/19. Egészítse ki az alábbi mondatot!  A sav-bázis szabályozás kulcstényezője a ………………., mely egy pozitív töltésű ………… és egy negatív töltésű ……………… áll. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

30 1/19. Egészítse ki az alábbi mondatot!  A sav-bázis szabályozás kulcstényezője a hidrogénatom, mely egy pozitív töltésű protonból és egy negatív töltésű elektronból áll. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

31 1/20. Sorolja fel, hogy mitől függ a protonkoncentráció (savasság)!  …………………………………….. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

32 1/20. Sorolja fel, hogy mitől függ a protonkoncentráció (savasság)!  A protonkoncentráció, tehát a savasság az élet és az állapot függvényében állandóan változik.  Függ az életkortól, a diétától, az élelmiszerek minőségétől, az elfogyasztott kémiai anyagok minőségétől és fajtájától, a légzés minőségétől, a fizikai megterheléstől, számos betegségtől, az edzettségtől, a szervezet általános állapotától.  A szervezet különböző tereiben különböző a folyadékok pH-ja. Copyright Széchenyi Egészségközpont www.tgyakademia.hu 2017.www.tgyakademia.hu

33  …. …………… (…) stb……… Széchenyi Egészségközpont Természetgyógyász Akadémia www.tgyakademia.hu


Download ppt "Természetgyógyászati Alapismeretek gyakorló feladatai Széchenyi Egészségközpont Természetgyógyász Akadémia 1.Propedeutika – Bevezetés a természetgyógyászatba."

Similar presentations


Ads by Google