Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 8. ročník- Jazyk a jazyková komunikace- Cizí jazyk-Anglický jazyk-Seasons and climate.

Similar presentations


Presentation on theme: "Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 8. ročník- Jazyk a jazyková komunikace- Cizí jazyk-Anglický jazyk-Seasons and climate."— Presentation transcript:

1 Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 8. ročník- Jazyk a jazyková komunikace- Cizí jazyk-Anglický jazyk-Seasons and climate Autor VM Věra Holušková Období vytvoření VM Červen 2012 Anotace Výukový materiál je určen k výkladu pro žáky 8. ročníku učebního předmětu Anglický jazyk. Žáci se seznámí formou prezentace a následného přiřazování pojmů s tématy roční období a klima. VY_32_INOVACE_Aj.8.12-Seasons and climate-prezentace

2 SEASONS AND CLIMATE There are four seasons in the year: WINTER SPRING SUMMER AUTUMN Season-Roční období, winter-zima, spring-jaro, summer-léto, autumn-podzim

3 WINTER It is the coldest season of the year. It starts on 22.12. and ends on 20.3. Days are short and nights are long. The temperature drops to minus degrees. People enjoy iceskating on frozen lakes and ponds. Many of them go skiing to mountains. Children love building snowmen and sliding hills on sledges. Temperature-teplota, minus-mínus, degrees-stupně, iceskating-bruslení na ledě, skiing-lyžování, snowmen-sněhuláci, sliding-klouzání/sjíždění, sledge- sáňky

4 SPRING It starts on 21.03. and ends on 19.06. It is probably the nicest season of the year. The nature wakes up. Flowers and trees bloom. Many baby animals are born in this time of the year. The temperature is very pleasant up to 20 degrees of celsia. Days are longer so people tend to stay outside untill late hours. Going for walks, riding bycikles or working in the gardens. Bloom-kvést, born-narodit se, pleasant-příjemný, celsia-celsia, tend-mít sklon, late-pozdní

5 SUMMER The hottest season of the year. It starts on 20.06. and ends on 22.09. Temperature can rise up to 30 degrees and more. Children have their summer holiday in July and August. The most of them spend time by the river or swimming pools. Enjoying free time with their friends. People spend more time at their cottages. Having parties and barbecues. Rise-stoupat, spend-strávit, enjoying-užívat si, free-volný, cottage-chata, barbecue-grilování

6 AUTUMN It is probably the less favourite season for many people. It is getting darker and colder. There are changes in peoples mood. They tend to be sad and depressed. It starts on 23.09. and ends on 21.12. The nature is getting ready for thewinter sleep. Trees loose their leaves. Temperature is low. Less-méně, favourite-oblíbený, changes-změny, mood-nálada, sad-smutný, depressed-v depresích, winter sleep-zimní spánek, loose-ztratit, low-nízký

7 Snowflake-sněhová vločkaStorm-bouřka Hailstones-kroupy Wind-vítr Rain-déšť Frost-mráz Fog-mlha Cloud-mrak Sun-slunce Lightning-blesk Snow-sníh Mist-řídká mlha Flood-povodeň Weather forecast-počasí

8 CITACE Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=zima. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=jaro. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=l%C3%A9to. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=podzim. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=sn%C4%9Bhul%C3%A1k. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=vlo%C4%8Dka. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=bou%C5%99ka. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=kroupy. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=v%C3%ADtr. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=d%C3%A9%C5%A1%C5%A5. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.czwww.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=mr%C3%A1z. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=mlha. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz

9 CITACE Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=mrak. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=slunce. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz Http://www.helpforenglish.cz/search/?q=blesk. Www.helpforenglish.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné z: www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz


Download ppt "Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 8. ročník- Jazyk a jazyková komunikace- Cizí jazyk-Anglický jazyk-Seasons and climate."

Similar presentations


Ads by Google