Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Main Page Welcome!Welcome! This program will teach you present continues tense present continues tense One click onto the grammar button to start... Programın.

Similar presentations


Presentation on theme: "Main Page Welcome!Welcome! This program will teach you present continues tense present continues tense One click onto the grammar button to start... Programın."— Presentation transcript:

1

2 Main Page Welcome!Welcome! This program will teach you present continues tense present continues tense One click onto the grammar button to start... Programın kullanılışı hakkında bilgi almak için tıklayınız! tıklayınız!

3 Help/ 1 Bu programı kullanırken ş unlara dikkat edin: Examples bölümündeki resimler birer hareketli görüntüdür. Çalı ş abilmesi için üzerine bir kez tıklamanız yeterlidir. Tekrar izlemek için de yine bir kez üzerine tıklayın... Programdan çıkı ş için EXIT butonuna basmanız yeterlidir. Sözlükten çıkıp kaldı ğ ınız yere dönmeniz için tüm sözlü ğ e bakmanız gerekiyor,en son sayfada kaldı ğ ınız yere dönebilirsiniz. Main Page Main Page

4 Help/ 2 yardımgenelsözlük Konu anlatımı Örnekler ( her konu anlatımının örne ğ i vardır!) testler çıkı ş Main Page Main Page

5 Dictionary/ 1 about:hakkında affirmative:olumlu again:tekrar alternative:seçenek away:uzaklaşma babble:konuşmak ball:yumak baloon:balon beach:sahil bird:kuş birthday:doğum günü bus:otobüs cat:kedi check:kontrol etmek child:çocuk Main Page Main Page

6 Dictionary/ 2 church:kilise clean:temizlemek click.tıklamak congratulates:tebrik dance:dans etmek day:gün do:yapmak doctor:doktor drive:sürmek enjoy:eğlenmek farm:çiftlik fly:uçmak follow:takip etmek from:-den,-dan Main Page Main Page

7 Dictionary/ 3 game:oyun go on: devam et go:gitmek hand:el horse:at house:ev lady:bayan lets:hadi listen:dinlemek look:bakmak mouse:fare music:müzik negative:olumsuz newspaper:gazete Main Page Main Page

8 Dictionary/ 4 nice :güzel now:şimdi old :yaşlı one:bir onto:üzerine other:diğer party:parti patient:hasta please:lütfen postbox:posta kutusu prescription:reçete present continues:şimdiki zaman program:program question:soru quiet:sessiz Main Page Main Page

9 Dictionary/ 5 rain:yağmur yağmak read:okumak right:doğru run:koşmak return: geri dönmek sing:söylemek sleep:uyumak snail:salyangoz song:şarkı start:başlamak study:çalışmak succesful:başarılı take:almak teach:öğretmek Main Page Main Page

10 Dictionary/ 6 that:o this:bu today:bugün true:doğru try:çalışmak uplift:yükselmek walk:yürümek wave:sallamak well:iyi will:istek win:kazanmak Wonderful:harika work:çalışmak write:yazmak Main Page Main Page

11 Grammar FORM We form the present continuous Be+verb-ing AFFIRMATIVE NEGATIVE QUESTION Main Page Main Page

12 Help / Form Şimdiki zamanı ifade ederken fiilimizin sonuna -ing ekini getiriyoruz. Come-coming (e harfinin kalktığına dikkat ediniz!) Talk-talking Olumsuz cümle yaparken not olumsuz ekini fiilden önce kullanıyoruz. I am not talking Soru sorarken am,is,are özneden önce geliyor ve yine fiilimiz -ing ekiyle yazılıyor. Are you talking? Main Page Main Page

13 I am working You are working He She is working It We You are working They AFFIRMATIVE Grammar / Affirmative Main Page Main Page

14 Affirmative/ Example Mrs:What are you doing now Mr:Im cleaning the house Main Page Main Page

15 I am not working You are not working He She is not working It We You are not working They Grammar / Negative NEGATIVE Main Page Main Page

16 Negative/ Example Frank isnt driving to work today He is taking the bus Main Page Main Page

17 am I working? are you working? He He is She working? It It We We are You working? They They Grammar / Question Look at the examples QUESTION Main Page Main Page

18 Question/ Example Man:Are you winning the game? Player:No were not.Were not playing well today Main Page Main Page

19 Example-1 Girl:Today is your birthday,isnt it? Boy:Yes it is Main Page Main Page

20 Examples-2 Examples-2 Man:Marie,Are you enjoying the party Marie:Yes I am Main Page Main Page

21 Examples-3 Woman:That man is following us,isnt he? Main Page Main Page

22 Examples-4 Woman:lets go to the beach now, It isnt raining anymore Main Page Main Page

23 Examples-5 boy:please be quiet! Im trying to study Main Page Main Page

24 Examples-6 Lets do tests Woman:jack! Jack! jack are you listening to me? Main Page Main Page

25 Test List Test-1 Test-2 Test-3 Test-4 Test-5 Test-6 Test-7 Test-8 Test-9 Test-10 Test-11 Test-12 Test-13 Test-14 Test-15 Main Page Main Page

26 Test/ 1 Bird is........ a) flying b) flyin c) fly d) flyed Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10 Test11 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page Click one alternative!

27 You are wonderful! You click the right alternative... Next question Next question Main Page Main Page

28 Test/ 2 Are they...... to school now? b)going a)go c)went d)gone Test1 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10 Test11 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

29 You are wonderful! This alternative is true, Lets answer others Next question Next question Main Page Main Page

30 Test/ 3 What is he.... now? He is...... newspaper a)doing,writing b)do,read c)doing,reading d)done,looking Test1 Test2 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10 Test11 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

31 You are wonderful! You click the right alternative... Next question Next question Main Page Main Page

32 Test/ 4 Old lady is......... to church now a)going b)went c)go d)gone Test1 Test2 Test3 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10 Test11 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

33 You are wonderful! This is true answer congratulates.. Next question Next question Main Page Main Page

34 Test/ 5 He is.......... postbox a)check b)checking c)checked d)check later Test1 Test2 Test3 Test4 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10 Test11 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

35 You are wonderful! You click the right alternative... Next question Next question Main Page Main Page

36 Test/ 6 He is.......... about his life c)babbling a)babble b)babbled d)babling Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test7 Test8 Test9 Test10 Test11 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

37 You are wonderful! You click the right alternative... Next question Next question Main Page Main Page

38 Test/ 7 Is child........... his hand? Yes it.... d)waving,is a)wave,is b)waved,are c)was waving,is Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test8 Test9 Test10 Test11 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

39 You are wonderful! This alternative is true, Lets do others Next question Next question Main Page Main Page

40 Test/ 8 Cat.......... on the ball. b)is sleeping a)sleep c)was sleep d)are sleeping Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test9 Test10 Test11 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

41 You are wonderful! You click the right alternative... Next question Next question Main Page Main Page

42 Test/ 9 Snail is......... to ıts home a)going b)went c)go d)was gone Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test10 Test11 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

43 You are wonderful! This is the truth, go on... Next question Next question Main Page Main Page

44 Test/ 10 Doctor is....... prescription for patient now a)writing b)wrote c)write d)writed Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test11 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

45 You are wonderful! You click the right alternative... Next question Next question Main Page Main Page

46 Test/ 11 Is Mouse........... away from the cat? Yes,.... is c)running,it a)runed,it b)runing,he d)run,she Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10 Test12 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

47 You are wonderful! You click the right alternative... Lets do others Next question Next question Main Page Main Page

48 Test/ 12 Is horse............ to farm? No it..... a)walking, isnt b)walked, is c)walker, not d)walk, isnt Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10 Test11 Test13 Test14 Test15 Main Page Main Page

49 You are wonderful! You click the right alternative... Next question Next question Main Page Main Page

50 Test/ 13 is he........ to music? Yes,....is c)listening,he a)listen,he b)listened,she d)listening,it Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10 Test11 Test12 Test14 Test15 Main Page Main Page

51 You are wonderful! This is true alternative, congratulates.. Next question Next question Main Page Main Page

52 Test/ 14 He is.........with baloon a)uplifting b)uplift c)uplifted d)upliftiing Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10 Test11 Test12 Test13 Test15 Main Page Main Page

53 You are wonderful! You click the right alternative... Next question Next question Main Page Main Page

54 Test/ 15 They are....... and....... songs now. d)dancing,singing a)dance,singing b)dancing,sing c)dancing,singed Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Test8 Test9 Test10 Test11 Test12 Test13 Test14 Main Page Main Page

55 You are wonderful! Your answer is true. About us About us Now you have finished all questions.... Main Page Main Page

56 I am Sorry! See question again See question again This alternative is not true. Try again. You will be successful next time.... Main Page Main Page

57 We are? Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E ğ itim Fakültesi Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri Ö ğ retmenli ğ i 3.sınıf Ö ğ rencileriyiz. Zerrin Sökmen & Olcay Büyükçapar Not:videolar English Discoveries Version 2.0 EDUsoft/ Education For Excellence cdsinden alınmıştır.


Download ppt "Main Page Welcome!Welcome! This program will teach you present continues tense present continues tense One click onto the grammar button to start... Programın."

Similar presentations


Ads by Google