Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EBSCO Infoday - 29. novembra 2007 Slovenská národná knižnica.

Similar presentations


Presentation on theme: "EBSCO Infoday - 29. novembra 2007 Slovenská národná knižnica."— Presentation transcript:

1 EBSCO Infoday - 29. novembra 2007 Slovenská národná knižnica

2 na Slovensku působí od roku 1999 k deseti databázím EBSCO mají přístup všechny vědecké a veřejné knihovny, akademické instituce a výzkumná pracoviště tyto instituce čerpají informace z celkem: 18 139 periodik 13 986 plno textových časopisů a publikací 4 855 recenzovaných plno textových časopisů (Academic Search Premier & Business Source Premier) EBSCO Publishing v Slovenské republice

3 Academic Search Premier Business Source Complete Regional Business News MasterFILE Premier Newspaper Source ERIC FREE TRIAL: EconLit with Full Text LISTA with Full Text Health Source: Nursing/Academic Edition Health Source: Consumer Edition MEDLINE with Full Text Lexi-PAL* (* v červnu 2007 nahradila databázi Clinical Pharmacology) FREE TRIAL: DynaMed Přehled databází EBSCO na Slovensku

4 Tokyo University London School of Economics Uživatelé databází EBSCO

5 Vysoce kvalitní abstrakta & bibliografické záznamy Abstrakta poskytnutá autorem (Author Supplied Abstracts) jsou nyní k dispozici pro většinu recenzovaných časopisů indexovaných v ASP (více než 85%) a BSP (více než 81%). Ostatní články obsahují abstrakta sepsaná školenými odborníky. Klíčová slova poskytnutá autorem (Author Supplied Keywords) jsou k dispozici pro stovky recenzovaných časopisů. Bližší informace o autorovi (Author affiliations) včetně jeho emailové adresy, pokud jsou dostupné. Indexace pomocí předmětových hesel tezauru: Company, NAICS, FASB, Ticker Symbol, Geographic Location, People, etc.

6 Detailní bibliografický záznam – Business Source Premier author email addresses thesaurus terms author supplied keywords author supplied abstracts

7 Abstrakta EBSCO Publishingu author email addresses document indexing by thesaurus terms indexing by people

8 Business Source disponuje vysoce kvalitním tezaurem 17,267 business-specific terms Možnost vyhledávání o rozšířená předmětová hesla

9 Native PDF jsou nyní k dispozici pro většinu plno textových recenzovaných časopisů v ASP (více než 85%) a BSP (více než 80%) Native PDF zaručují: –jasnější obrázky, grafy, ostrost/ zvětšení textu –možnost manipulace a vyhledávání v článku (Copy & Paste) –menší objem souborů pro rychlejší stahování a pohodlné zasílání emailem Native PDF Program Plný text ve vysoce kvalitním PDF formátu

10

11

12 Funkce Cited References a Times Cited in This Database

13 Seznam všech citovaných článků v tomto příspěvku s linkem k plnému textu (pokud je přístupný) Seznam všech článků, které tento článek citují s linkem k plnému textu (pokud je přístupný)

14 Academic Search 991 recenzovaných časopisů obsahuje citační reference počínaje vydáními z ledna 2003 (či dříve) dostupné pro celkem 500 vědeckých časopisů nejvíce užívaných v ASP na základě celosvětových statistik Business Source 1,189 recenzovaných časopisů obsahuje citační reference od ledna 2003 (či dříve) Pouze 235 časopisů je zahrnuto do Business Collection ISI. Searchable Cited References (s odkazy do plného textu)

15 Academic Search

16 Mathematics Physics Chemistry Medicine Biology Telecommunications Engineering Computer sciences Information technology Astronomy and astrophysics Aeronautics Ecology Electronics Geography Geology Psychology and psychiatry Anthropology Archaeology Art Humanities Law Architecture and design International studies Music Education Political science Linguistics Literature Religion and theology Agriculture Sociology Library sciences Philosophy Gender studies Economics History Criminology Multidisciplinární akademická databáze pokrývající mj.: A mnoho dalších …

17 Animal Science Anthropology Area Studies Astronomy Biology Chemistry Civil Engineering Electrical Engineering Ethnic & Multicultural Studies Zatímco Academic Search Premier Vám nabízí plný text pro každou z níže uvedených disciplín, Academic Search Complete Vám nabízí ještě více... Music Pharmaceutical Sciences Physics Psychology Religion & Theology Veterinary Science Womens Studies Zoology NOTE: ASC will contain full text for many journals published in English and Spanish, as well as some in French, German, Italian and Portuguese Food Science & Technology General Science Geography Geology Law Materials Science Mathematics Mechanical Engineering Academic Search

18 Academic Search Complete navíc obsahuje plnotextové zdroje, které nejsou dostupné v plném textu v Academic Search Premier: 832 plnotextových časopisů (743 je recenzovaných) 175 plnotextových monografií (duben 2007) Očekávaný nárůst během následujících 12 - 18 měsíců: 1,500 plnotextových časopisů 300 plnotextových monografií

19 Journals in full text (Most with PDFs) Academic Search 8,240 časopisů s abstrakty v ASP 4,506 plno textových časopisů v ASP Multidisciplinární akademická databáze 9,300 časopisů s abstrakty v ASC 5,400 plno textových časopisů v ASC

20 The quantity of peer-reviewed content is an indication of the level of scholarly materials contained in databases. Journal of Academic Librarianship Academic Search 4,500 plno textových recenzovaných v ASC 5 3,745 plno textových recenzovaných časopisů v ASP

21 Back to 1929 Back to 1975 Academic Search obsahuje 182 časopisů s archivními PDF až do 70. let či dále Back to 1960 Back to 1975 Back to 1945Back to 1975 Back to 1887 Academic Search

22 Acta Toxicologica Advances in Algebra Advances in Applied Mathematical Analysis Advances in Fuzzy Mathematics Advances in Theoretical & Applied Mathematics American Journal of Animal & Veterinary Sciences American Journal of Biochemistry & Biotechnology American Journal of Food Technology Archives of Civil & Mechanical Engineering Astrophysics & Space Sciences Transactions Ukázky plno textových časopisů jedinečných v Academic Search Complete (ne v ASP) Behaviour Change Bulletin of Hispanic Studies Bulletin of Materials Science Communications in Mathematical Analysis Earth Sciences Research Journal Global Journal of Mathematics & Mathematical Sciences Global Journal of Pure & Applied Mathematics Harvard Asia Pacific Review Harvard Asia Quarterly Harvard Journal of Law & Technology Harvard Latino Law Review Harvard Negotiation Law Review

23 IEE Proceedings – Systems Biology Insect Science Integrative Zoology Interdisciplinary Journal of Research on Religion International Journal of Applied Chemistry International Journal of Applied Engineering Research International Journal of Aviation International Journal of Chemical Kinetics International Journal of Dynamics of Fluids International Journal of Food Engineering International Journal of Materials Science International Journal of Mechanics & Solids International Journal of Petroleum Science & Technology International Journal of Psychology & Psychological Therapy International Journal of Pure & Applied Mathematical Sciences International Journal of Pure & Applied Physics International Journal of Quantum Chemistry Ukázky plno textových časopisů jedinečných v Academic Search Complete (ne v ASP)

24 International Journal of Theoretical & Applied Mechanics Interpretation Journal Journal of Astrophysics & Astronomy Journal of Biosciences Journal of Chemical Sciences Journal of Civil Engineering & Management Journal of Computational Chemistry Journal of Experimental Nanoscience Journal of Genetics Journal of Mathematics & Statistics Journal of Medical Physics Journal of Petroleum Geology Journal of Physical Organic Chemistry Journal of Popular Music Studies Journal of the Acoustical Society of America Journal of Zoology Legal Studies Mathematical Modelling of Natural Phenomena Molecular Systems Biology New Oxford Review Philosophical Review Stanford Law Review UCLA Law Review Ukázky plno textových časopisů jedinečných v Academic Search Complete (ne v ASP)

25 Věhlasné vědecké magazíny dostupné v plném textu skrze EBSCO, v neaktivním formátu či vůbec nedostupné přes ProQuest New Scientist full text will soon have an end date on all databases except EBSCOs

26 * Ongoing full text coverage for all of the above will soon to be unique to EBSCO Věhlasné politické magazíny dostupné v plném textu skrze EBSCO, v neaktivním formátu či vůbec nedostupné přes ProQuest

27 Academic Search Premier také obsahuje obsáhlé archivní PDF pro obecná periodika, včetně… Back to 1975Back to 1922Back to 1975 Back to 1922 Back to 1975Back to 1930Back to 1934 Back to 1975 * Science News backfiles are in HTML format (not in PDF) Back to 1975

28 Full Text

29 Skoro všechny databáze mají periodu prodlevy pro některé full textové časopisy Všechny časopisy s periodou prodlevy v databázích EBSCO mají rovněž prodlevu v konkurenčních databázích (či nejsou dostupné vůbec) Všechny časopisy s prodlevou mají aktuální abstrakt, který může být prolinkován k aktuálnímu plnému textu elektronické verzi časopisu (pokud si jej knihovna předplácí) [mnohdy jsou archivní čísla EBSCO mnohem hlubší než archivní soubory přes e-journal] Pro více informací: Academic Journal Embargoes and Full Text Databases By: Brooks, Sam The Library Quarterly (University of Chicago Press) July 2003, Volume 73, Issue 3, pp. 243-260 [Reprints available upon request] Embargo - Prodleva

30 Naneštěstí ano Bývá označováno termínem Unnaturally Halted – pozastavení nepřirozenou cestou Tyto časopisy jsou rozdílné od těch, které jsou pozastaveny přirozeně – Ceased Naturally (tj. vydavatel přestane publikovat články) Toto je nejvážnější stádium prodlevy, neboť žádné full textové články již nikdy nebudou přidány do databáze Seznamy časopisů konkurentů obsahují kolonku s embargem, ale tituly s nekonečným embargem - unnaturally halted – nejsou označeny jako embargované V podstatě by kolonka pro embargo pro tyto tituly mohla obsahovat tento nekonečný symbol Existuje nekonečné embargo?

31 (D) Total Active Full-Text Titles [A - (B+C) = D] (C) Ceased Naturally or Changed Names (Full-Text Titles) (B) Unnaturally Halted Full-Text Titles (A) Total # of Full-Text Titles Komparace aktivních plno textových titulů Database * Údaje z 18. dubna, 2007 Academic Search Elite (ASE) Academic Search Premier (ASP) Expanded Academic ASAP ProQuest Research Library 2,017503151,652 4,493967183,679 2,5223313911,800 2,6172863841,947

32 (D) Total Active FT, Peer-Reviewed Journals [A - (B+C) = D] (C) Ceased Naturally or Changed Names (FT, Peer-Reviewed Journals) (B) Unnaturally Halted FT, Peer-Reviewed Journals (A) Total # of FT, Peer-Reviewed Journals Academic Search Elite (ASE) Academic Search Premier (ASP) Academic Search Complete (ASC) Expanded Academic ASAP ProQuest Research Library 1,554451651,344 3,720834643,173 4,479834853,911 1,5722881251,159 1,5402421311,167 * Údaje z 18. dubna, 2007 NOTE: Academic Search Complete will grow to more than 4,000 active, full-text, peer-reviewed journals before the end of 2007. Database Komparace plno textových (FT), recenzovaných (peer-reviewed) časopisů

33 Academic Search Elite (ASE)733 Academic Search Premier (ASP)1,452 ProQuest Research Library 706 Expanded Academic ASAP 503 Aktivní plno textové časopisy, které se překrývají s ISIs Web of Science As of April 18, 2007

34 ATLA Historical Abstracts MLA International Bibliography Active, Full-Text Journals That Overlap with Leading Social Sciences & Humanities Databases (These statistics illustrate the extent of Humanities coverage in each full-text database) * Figures as of April 18, 2007 ERICPsycINFO Social Sciences Citation Index (ISI) Academic Search Complete (ASC) Academic Search Premier (ASP) ProQuest Research Library Expanded Academic ASAP 272466351689614555 266464349651562542 182311236510203335 147272173398172250

35 Academic Search Complete (ASC) Academic Search Premier (ASP) ProQuest Research Library Expanded Academic ASAP AGRICOLA Chemical Abstracts E.I. Compendex Inspec ISI Science Citation Index Active, Full-Text Journals That Overlap with Leading Science Databases (These statistics illustrate the extent of STM coverage in each full-text database) Biological Abstracts CAB Abstracts GeoRef 768199578763247395331573 715187526685228353280502 167891312002393128186 1347810518487499161 * Figures as of April 18, 2007

36 Business Source

37 Business Source is the standard in the worlds top business schools and universities US News & World Report: Americas Best Graduate Schools 2007 1.Harvard University 2.Stanford University 3.University of Pennsylvania (Wharton) 4.Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 4.Northwestern University (Kellogg) 6.University of Chicago 7.Columbia University 7.University of California - Berkeley (Haas) 9.Dartmouth College (Tuck) 10.University of California - Los Angeles (Anderson) All of the above use Business Source. Not all of the above use ABI/INFORM. http://www.usnews.com/usnews/edu/grad/rankings/mba/brief/mbarankd_brief.php Business Source is certainly our number one research tool for academic business research. – Mike Halperin, Library Director The Wharton School

38 The worlds most complete source of full-text business information Business Source Premier Full-text publications Full-text peer-reviewed journals available in full text (soon with 250 of those dating back to 1965 or the first issue published) Full-text trade journals and general business magazines Full-text monographs/books Full-text country economic reports, reviews, studies & surveys Full-text industry reports Full-text market research reports Full-text case studies 9,474 1,116 1,190 140 1,172 5,028 426 166 Figures as of April 18, 2007 Plus 10,120 company profiles with 2,493 SWOT analyses

39 1922 1958 1946 1921 1926 1936 1886 1918 1892 1933 Business Source 252 Journals with full text PDF backfiles

40 Business Source Premier & Business Source Complete Author Profiles020,000 Full-Text Books/Monographs140601 Full-Text Company Profiles10,12010,120 Full-Text Country Economic Reports1,4031,441 Full-Text Industry Reports5,02817,491 Full-Text Interviews (Executive & Analyst)018,000 Full-Text Market Research Reports4262,249 Full-Text Peer-Reviewed Journals1,1161,414 Full-Text SWOT Analyses2,4932,493 Full-Text Trade Journals & General Business Magazines1,1901,449 Full-Text Working Papers129254 Content Type Business Source Premier Business Source Complete Compared on April 18, 2007

41 AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) AICPA AcSEC Update AICPA Annual Report AICPA Bylaws AICPA Code of Professional Conduct Business Source Complete obsahuje dodatečné plno textové, nečasopisecké zdroje, které nejsou zahrnuty do BSP Euromoney Institutional Investor PLC: Investment Guides Series: Corporate Governance Investment Guides Series: Guide to Exchange- Trade Publication Funds Investment Guides Series: Guide to Exchange- Trade Publication Funds II Investment Guides Series: Guide to Small Cap Investing Investment Guides Series: Transaction Costs Investment Guides Series: Transaction Performance Investment Guides Series: Transition Management Investment Guides Series: Turnaround Management Investment Guides Series: Turnaround Management II Investment Guides Series: Turnaround Management III

42 Bernstein Financial Data (unikátní pouze v Business Source Complete) Top ranked investment research reports 26 industry reports per year 35 black books per year (company profiles) White books (market research reports) – monthly Monthly periodicals: –Bernstein Quantitative Handbook –Bernstein Strategies Monitor Embargo of 30 days Native PDFs Exclusive license

43 Morningstar Unikátní pouze v Business Source Complete Investment Data –Full Text from Morningstar FundInvestor StockInvestor FundFamily Newsletter: Fidelity FundFamily Newsletter: Vanguard –Embargo of 30 days FundFamily Newsletter: American Funds PracticalFinance DividendInvestor

44 Wall Street Transcript Unikátní pouze v Business Source Complete Executive & Analyst Interviews –18,000 full-text interviews from Wall Street Transcript from 1997 to present (6-month embargo) –ABI/INFORM coverage begins in September 2004 and ends in March 2006

45 Rozšíření kolekce ne-tradičních zdrojů v Business Source Complete v roce 2007 [Non-English Serials] French-Language Sources –Will include the entire Vente et Gestion database, a collection of more than 80 French-language full-text sources –Includes full text for Revue Francaise du Marketing, Revue des Sciences de Gestion, Recherche et Applications en Marketing, etc. German-Language Sources –Dozens of journals published in German will be added in full text to Business Source Complete Spanish & Portuguese-Language Sources –Will include the entire Economia y Negocios database, a collaborative effort between EBSCO and Escuela de Administración de Negocios para Graduados –Contains more than 60,000 records, dating back to the early 1980s, providing coverage for over 200 Spanish and Portuguese-language serials published in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Spain, the United States and elsewhere NOTE: The interface will offer a language limiter

46 A to Z of Employment Practice A to Z of Management Concepts & Models A-Z of Employment Law ACT Guide to Ethical Conflicts in Finance Black Entrepreneurship in America Case Histories in Business Ethics Complete Guide to International Financial Reporting Standards Concise Adair on Communication & Presentation Skills Concise Adair on Creativity & Innovation Concise Adair on Leadership Concise Adair on Teambuilding & Motivation Concise Dictionary of Business Management Concise Encyclopedia of Advertising Concise Encyclopedia of Investing Concise Encyclopedia of Real Estate Business Terms Concise Handbook of Management: A Practitioner's Approach Dictionary of Business (Oxford) Dictionary of Human Resource Management (Oxford) Diversity Training Handbook Doing Business with China Doing Business with Russia E-mail -- Legal Issues 601 plno textových knih & monografií dostupných skrze Business Source Complete, včetně:

47 Encyclopedia of Operations Research & Management Science (Springer) Encyclopedia of Political Economy (Routledge) Entertainment, Media & Advertising Research Handbook (Richard K. Miller & Associates) Essays in Economics Theories, Theorizing, Facts, & Policies Essential Guide to Business Planning & Raising Finance Ethical Issues in International Marketing Ethics of Competition Foundations of International Economics Fundamentals of Business Marketing Education Fundamentals of Business Marketing Research Handbook of Cross-Cultural Marketing Handbook of Human Resource Management Practice Handbook of International Trade Handbook of Logistics & Distribution Management Handbook of Market Segmentation Handbook of Niche Marketing: Principles & Practice Handbook of Organizational Learning & Knowledge 601 plno textových knih & monografií dostupných skrze Business Source Complete, včetně:

48 (D) Total Active Full-Text Titles [A - (B+C) = D] (C) Ceased Naturally or Changed Names (Full-Text Titles) (B) Unnaturally Halted Full-Text Titles (A) Total # of Full-Text Titles Komparace plno textových periodik Database * Údaje z 18. dubna 2007 Business Source Elite (BSE) Business Source Premier (BSP) Business Source Complete (BSC) ABI/INFORM Global ABI/INFORM Complete Business & Company Resource Center 1,31641316959 9,163917858,287 24,0449192723,026 1,8531494791,225 2,9141558601,899 3,5681748072,587

49 Database * Figures as of April 18, 2007 Business Source Elite (BSE) Business Source Premier (BSP) Business Source Complete (BSC) ABI/INFORM Global ABI/INFORM Complete Business & Company Resource Center 4803477369 1,11681206829 1,414812391,094 1,024129175720 1,047130179738 3779746234 (D) Total Active FT, Peer-Reviewed Journals [A - (B+C) = D] (C) Ceased Naturally or Changed Names (FT, Peer-Reviewed Journals) (B) Unnaturally Halted FT, Peer-Reviewed Journals (A) Total # of FT, Peer-Reviewed Journals Komparace plno textových (FT), recenzovaných (peer-reviewed) časopisů

50 Earliest PDF Coverage18861886 Journals with Full Text Beginning Between 1886 and 19655695 Journals with Full Text Beginning Between 1966 and 19751776 Journals with Full Text Beginning Between 1976 and 198925136 Journals with Full Text Beginning Between 1990 and 19942336 Journals with Full Text Beginning Between 1995 and 1999 0863 JSTOR business journals vs. EBSCOs Business Source Complete JSTOR Business EBSCOs BSC Compared on April 18, 2007

51 Linking

52 Revoluční nové linkování umožňuje uživatelům přímý přístup k plno textovému formátu PDF z plno textových databází (PsycINFO a jiné ne plno textové databáze)

53 Linkování do plného textu v ASP & BSP bez link resolveru AGRICOLA via EBSCOhost243 Biological Abstracts (BIOSIS) via EBSCOhost776 Chemical Abstracts via STN736 ERIC via EBSCOhost807 GeoRef via EBSCOhost349 Inspec via EBSCOhost724 MLA International Bibliography via EBSCOhost720 PsycINFO via EBSCOhost639 RILM via EBSCOhost443 Database & Platform # of journals that link to full text in ASP & BSP * EBSCO has a linking agreement in place Chemical Abstracts Service * * Figures as of January 2, 2007

54

55 A Dynamed háttere Brian S. Alper M.D., MSPH – a DynaMed alapítója, orvosi igazgató, főszerkesztő – orvosi igazgatóként csatlakozott az EBSCO Publishinghez Az EBSCO Publishing 2005 június 30-án megszerezte a DynaMedet A DynaMed klinikai referencia forrás, amelyet elsősorban a egészségügyben dolgozóknak alapítottak (point-of-care) A DynaMed több mint 2000 klinikai téma összefoglalóját tartalmazza

56 DynaMed Brian S. Alper M.D., MSPH – zakladatel a hlavní editor DynaMedu – pro EBSCO Publishing pracuje jako ředitel sekce medicíny EBSCO Publishing zakoupilo DynaMed 30. června 2005. DynaMed je klinických informačním zdrojem určený především pro praktické užití profesionály ve zdravotnictví (the point-of-care). DynaMed obsahuje sumarizace pro takřka 2000 klinických témat

57 DynaMed: Zdroj založený na důkazech Systematická metoda, závěry založené na nejlepším dostupném důkazu DynaMed používá Cochrane Database of Systematic Reviews a mnoho dalších zdrojů důkazů DynaMed je jediným zdrojem založeným na důkazech, který umožňuje zodpovědět většinu klinických otázek, které vyvstanou při poskytování první pomoci DynaMed je jediným zdrojem založeným na důkazech, který je denně aktualizován

58 Tři hlavní důvody pro užívání DynaMedu Denně aktualizován Univerzální přístup (z nemocnice, z domu nebo příručního el. přístroje)

59 Úrovně důkazů

60 V případě, že plný text citovaného článku je dostupný v EBSCOhost databázi, kterou má instituce předplacenu, objeví se u jednotlivých témat v DynaMedu EBSCOhost odkazy do plného textu –Cochranes Systematic Reviews (~3,400 odkazů – VŠE) –Academic Search Premier (8,249 odkazů) –Academic Search Elite (7,685 odkazů) –MEDLINE (~7,000 odkazů) –Biomedical Reference Collection (8,285 odkazů) –Health Source: Nursing/Academic Edition (7,574 odkazů) –CINAHL with Full Text (~1,500 odkazů) Linkování do plnotextových EBSCO Publishing databází

61 Linkování do full textu v databázi EBSCOhost

62

63 Linkování do PubMedu

64

65 Kontakt Jan Luprich Regional Sales Manager Central Europe jluprich@ebscohost.com Tel.: 00420 739 642 732

66 Ďakujeme Vám za pozornost


Download ppt "EBSCO Infoday - 29. novembra 2007 Slovenská národná knižnica."

Similar presentations


Ads by Google