Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

V I N C E N T VANGOGH (1853-1890) Music: Vincent (Acoustic) Composed & Performed by Don Mclean Enjoy the pictures with the music and lyrics. Slides will.

Similar presentations


Presentation on theme: "V I N C E N T VANGOGH (1853-1890) Music: Vincent (Acoustic) Composed & Performed by Don Mclean Enjoy the pictures with the music and lyrics. Slides will."— Presentation transcript:

1

2 V I N C E N T VANGOGH (1853-1890) Music: Vincent (Acoustic) Composed & Performed by Don Mclean Enjoy the pictures with the music and lyrics. Slides will advance automatically. Have Fun !

3 Starry, Starry nightpaint your palette blue and grey Hvězdná, hvězdná noc barví svou paletou modře a šedě

4 look out on a summer's day pohleď na letní den

5 with eyes that know the darkness in my soul.Shadows on the hills, očima, které znají temnotu mé dušeStíny mého stáří,

6 sketch the trees and the daffodils,catch the breeze and the winter chills skicují stromy a narcisy, zachytí vánek a zimní ochlazení

7 in colors on the snowy linen land.And now I understand v barvách zasněžených lánů lnuA už chápu

8 what you tried to say to me cos mi tím chtěl říct

9 how you suffered for your sanity how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how jak trpěla tvá duše čím jsi zaplatil za svou svobodu. Nerozuměli ti, neuměli tě pochopit

10 perhaps they'll listen now. snad nedávali pozor.

11 Starry, starry nightflaming flowers that brightly blaze Hvězdná, hvězdná nocplanoucí květy co jasně se třpytí

12 swirling clouds in violet haze reflect inVincent's eyes of China blue. víření oblaků ve fialovém oparu ukazujícíVincentův cit pro čínskou modř

13 Colors changing hue Barvy měnící odstín

14 morning fields of amber grain ranní pole jantarových zrn

15 weathered faces lined in pain ošlehané tváře vrásčité bolestmi

16 are soothed beneath the artist's loving hand.And now I understand jsou ukonejšeny pod umělcovou láskyplnou rukou.Teď ti rozumím

17 what you tried to say to me how you suffered for your sanity how you tried to set them free. co jsi mi chtěl říct jak trpěla tvá duše jak ses pokoušel osvobodit.

18 perhaps they'll listen now.They would not listen, they did not know how Nechtěli ti naslouchat, nechtěli tě znát,možná až nyní.

19 For they could not love you

20 but still your love was true and when no hope was left in sight on that starry starry night.

21 You took your life as lovers often do; But I could have told you Vincent this world was never meant for one as beautiful as you.

22 Starry, starry night

23 portraits hung in empty halls

24 frameless heads on nameless walls

25 with eyes that watch the world and can't forget.Like the stranger that you've met

26 the ragged men in ragged clothes

27 the silver thorn of bloddy roselie crushed and broken on the virgin snow.

28 And now I think I knowwhat you tried to say to mehow you suffered for your sanity

29 how you tried to set them free.They would not listen, they're not list'ning still...

30 perhaps they never will.

31 V I N C E N T VANGOGH You can wait for music to end, or…. Press Esc to end the presentation. Hope you enjoyed the show and had fun ! The End הסוף

32 Wait for music to start. Enjoy the pictures with the music. Slides will advance automatically, after 10 seconds. Click or press a key to advance manually. Have Fun ! English (Intro + Indian Theme) עברית


Download ppt "V I N C E N T VANGOGH (1853-1890) Music: Vincent (Acoustic) Composed & Performed by Don Mclean Enjoy the pictures with the music and lyrics. Slides will."

Similar presentations


Ads by Google