Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Autor:Ing. Klára Polterová Předmět/vzdělávací oblast: Anglický jazyk Tematická oblast:Poznatky o zemích Téma:My town Ročník:2. Datum vytvoření:Říjen 2013.

Similar presentations


Presentation on theme: "Autor:Ing. Klára Polterová Předmět/vzdělávací oblast: Anglický jazyk Tematická oblast:Poznatky o zemích Téma:My town Ročník:2. Datum vytvoření:Říjen 2013."— Presentation transcript:

1 Autor:Ing. Klára Polterová Předmět/vzdělávací oblast: Anglický jazyk Tematická oblast:Poznatky o zemích Téma:My town Ročník:2. Datum vytvoření:Říjen 2013 Název:VY_32_INOVACE_08.3.12.ANJ Anotace: Návod na zpracování maturitního okruhu Moje město. Základní údaje o městě Kladno– demografie, rozloha, geografie, významné historické památky, zajímavosti Metodický pokyn: Metodický materiál inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek. Prezentace s obrázky podporují výklad a povzbuzují zájem žáků. Výukový materiál rozvíjí komunikační schopnosti žáků. Rozsah a obsah materiálu je přizpůsoben potřebám studentů technických oborů a je možné jej využít pro přípravu ke státní maturitní zkoušce.

2 Kladno Kladno is the largest city of the Central Bohemian Region. Location: close to Prague, the capital of The Czech Republic Area: 36,97 km² Population: 68 551 inhabitants Density: 1,897 / km 2 Obr. 1.

3 History The first written evidence of Kladno dates back to the 14 th century. There was only a small village which was owned by the family Kladensti of Kladno at that time. In 1543, the lords Zdarsti of Zdar took over the possession of Kladno and the village was promoted a townlet, which gave Kladno a privilege to use its own coat of arms. Obr. 2.

4 Industry Poldi steel factory, the region's largest employer. The factory still stands but has been divided into smaller entities after privatization and there have been changes in ownership. The mining industry began here in 1842, nowadays all the mines are closed. A series of Western European companies has established production in Kladno, including Quickstep Laminate Floors, Dr. Oetker, NKT Cables and Lego.

5 Places of interest : Town Hall on Mayor Pavel Square Church of the Assumption of the Virgin Mary Virgin Mary Statuary Chateau in Zadusni Street St. Florians Chapel Fountain and the statue of St. Jan Nepomucky The Building of the Archdeanery

6 General information The city is part of the Prague metropolitan area. It is the 13th largest city in the Czech Republic. The Mayor of the town is Dan Jiránek. Kladno has 6 towns districts ( Rozdělov, Kročehlavy, Švermov, Dubí, Ostrovec, Vrapice). There are 10 primary schools, 4 secondary scools and 4 Universities. Obr. 3.

7 Now its your turn :-) What to say when you are asked about YOUR TOWN

8 MY TOWN Location Area Population Other general information Places of interest Facilities ( school, shop, medical centre, church, restaurant, train station, bus station etc.)

9 Použité zdroje: Kladno. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Kladno http://en.wikipedia.org/wiki/Kladno Obrazový materiál Obr. 1. - [cit. 2013-10-15]. Dostupný pod licencí Public domain na www: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kladno_CZ_Town_Hall_01.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kladno_CZ_Town_Hall_01.jpg Obr. 2. - [cit. 2013-01-05]. Dostupný pod licencí Public domain na www: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kladno_znak_mesta.jpg Obr. 3. - MIAOW MIAOW. [cit. 2013-10-15]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kladno_CZ_CSA_Street_towards_W_192.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kladno_CZ_CSA_Street_towards_W_192.jpg


Download ppt "Autor:Ing. Klára Polterová Předmět/vzdělávací oblast: Anglický jazyk Tematická oblast:Poznatky o zemích Téma:My town Ročník:2. Datum vytvoření:Říjen 2013."

Similar presentations


Ads by Google