Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Antibiotici u lečenju infekcija gornjeg respiratornog trakta

Similar presentations


Presentation on theme: "Antibiotici u lečenju infekcija gornjeg respiratornog trakta"— Presentation transcript:

1 Antibiotici u lečenju infekcija gornjeg respiratornog trakta
Ass dr Marina Atanasković-Marković

2 Najčešća oboljenja dečjeg uzrasta

3 Najčešće akutne infekcije gornjeg respiratornog trakta
Prehlada (Rinitis) Otitis media Faringitis Akutni sinuzitis AWARE clinical practice guidelines, Am Fam Physician 2006 French guidelines, 2003 ICSI Health Care Guideline, 2011

4 Izazivači akutnih infekcija gornjih disajnih puteva
Virusi Rinovirusi Koronavirusi Influenza A ili B Parainfluenza virus RSV Adenovirus Enterovirus Bakterije Streptococcus pneumiae Haemophilus influenzae Moraxella cataralis Streptococcus pyogenes AWARE clinical practice guidelines, Am Fam Physician 2006 French guidelines, 2003 ICSI Health Care Guideline, 2011

5 Lečenje prehlade Antibiotici su retko potrebni
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (ibuprofen) Antihistaminici Nazalni dekongestivi French guidelines, 2003 ICSI Health Care Guideline, 2011

6 Preporuke za postupak kod prehlada
Simptomatska terapija Simptomi se smanjuju i gube tokom 5-7 dana Simptomi se pogoršavaju Amoksicilin sa klavulonskom kiselinom Cefiksim Cefuroksim Bez antibiotske terapije AWARE clinical practice guidelines, Am Fam Physician 2006 French guidelines, 2003 ICSI Health Care Guideline, 2011

7 Prevencija prehlade Cink u dozama od 5-10 mg dnevno tokom zimskih meseci je smanjivao učestalost prehlada za skoro 70% Vitamin C .....? Antibiotici ne preveniraju pojavu pneumonije posle virusne infekcije gornjih disajnih organa (Gadomski, 1998)

8 Akutni otitis media Izazivači: Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae Moraxella cataralis Virusi (RSV, parainfluenca……) AWARE clinical practice guidelines, Am Fam Physician 2006 French guidelines, 2003 ICSI Health Care Guideline, 2011

9 Da li lečiti AOM ? Kada lečiti AOM?
Simptomi Jak bol u uhu, uznemirenost, t, povraćanje, odbijanje obroka, meningizam Obavezan otoskopski pregled Strategija odloženog lečenja ili primena antibiotika

10 Algoritam za lečenje AOM
Bol u uhu i povišena temperatura Dete preko 6 meseci Dete ispod 6 meseci života Otoskopski pregled Sa izlivom Antibiotik Antibiotik Simptomatska terapija Bez izliva AWARE clinical practice guidelines, Am Fam Physician 2006 French guidelines, 2003 ICSI Health Care Guideline, 2011

11 Preporuke za lečenje AOM
Ukoliko nema izliva u srednjem uvu primeniti strategiju odloženog lečenja: Prepisati amoksicilin i objasniti roditeljima da ga ne primenjuju 48 h do 72 h, a posle tog vremena samo ako dete ima i dalje bol u uvu ili temperaturu Objasniti da antibiotik nema dejstvo na otitis u prva 24 sata lečenja Dati nazalne dekongestive i antipiretike AWARE clinical practice guidelines, Am Fam Physician 2006 French guidelines, 2003 ICSI Health Care Guideline, 2011

12 Preporuke za lečenje AOM
Ukoliko je bubna opna ispupčena i postoji efuzija u srednjem uvu dati AMOKSICILIN ( mg/kg) 7 dana oralno Kod dece alergične na amoksicilin alternative su dati oralno cefuroksim, azitromicin ili klaritromicin Ukoliko dete ne toleriše oralne antibiotike dati ceftriaxon parenteralno AWARE clinical practice guidelines, Am Fam Physician 2006 French guidelines, 2003 ICSI Health Care Guideline, 2011

13 Faringitis-klinička slika
Nije moguće razlikovati bakterijski od virusnog tonzilofaringitisa kliničkim pregledom

14 Spektar težine kliničke slike STF
Kreće od izrazitog (sa visokom febrilnošću, uvećanim limfnim čvorovima, jakim bolom u ždrelu i gnojnim naslagama) do skoro asimptomatskog (glavobolja, povraćanje, tahikardija bez bola u ždrelu i febrilnosti)

15 Centorovi kriterijumi
Visoka febrilnost Cervikalna limfadenopatija Purulentni faringitis Odsustvo kašlja, promuklosti, dijareje

16 Faringitis Leči se samo streptokokni
Lečenje ne skraćuje tok bolesti niti ublažava simptome Kliconoštvo se nikada ne leči

17 Algoritam za lečenje STF
Pozitivni Centorovi kriterijumi Pozitivan Test za brzu identifikaciju streptokoka Lečiti Deset dana oralnim penicilinom ili amoksicilinom Pet dana ceftibutenom Četiri dana oralnim cefuroksimom Negativan Kultura brisa Pozitivna

18 Akutni sinuzitis Izazivači Virusi Rinovirusi Koronavirusi......
Bakterije Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Predhodna virusna infekcija predisponira bakterijsku

19 Kliničke slike akutnog sinuzitisa
Etmoidalni sinuzitis temperatura bolni edem u predelu obrve više ka unutra Sfenoidni sinuzitis konstantna i jaka retro orbitalna glavobolja Frontalni sinuzitis supraorbitalna glavobolja Maksilarni sinuzitis infraorbitalni bol

20 Preporuke za antibiotsku tarapiju
Febrilnost Purulentno postnazalno slivanje Bol u predelu lica koji se pogoršava pri valsava manevru + Lečiti Amoxicilin+klavulonska kiselina (80 mg/kg na dan) Cefalosporini II i III generacije Makrolidi (ukoliko postoji alergija na penicilin) French guidelines, 2003 ICSI Health Care Guideline, 2011


Download ppt "Antibiotici u lečenju infekcija gornjeg respiratornog trakta"

Similar presentations


Ads by Google