Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه

Similar presentations


Presentation on theme: "چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه"— Presentation transcript:

1 چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه تازه های اتوماسیون شرکت بین المللی تهران فراژه

2 عناوین مطالب: کنترل کیفیت (QC) منابع در اتوماسیون آریستا
معرفی راهکار کنترل کیفیت منابع با استفاده از سرویس کنترل کیفیت شرکت Quales و نحوه ارتباط آن با اتوماسیون آریستا سرور CG (Character Generator) معرفی اجمالی امکانات و ویژگی های نرم افزار CG سرور Playoutبا قابلیت گرافیکی معرفی قابلیت جدید استفاده از پروژه های CG در Playout

3 کنترل کیفیت (QC) منابع در اتوماسیون آریستا

4 سرور CG (Character Generator)
محیطی ساده و کاربر پسند، چند لایه و شامل انواع ابزار جهت سهولت طراحی پروژه ها انواع آیتم های Text, Crawl, Roll, Image, Shape, Video, Live, Animated Graphic, Clock, Timer امکان ساخت افکت های ترکیبی دو بعدی و سه بعدی برای یک آیتم و یا گروهی از آیتم ها، و امکان ذخیره افکت ها و استفاده مجدد از آنها قابلیت استفاده از صفحات متعدد و امکان ارسال آیتم ها به خروجی از هر صفحه به صورت مجزا پشتیبانی از شبکه های اجتماعی (تلگرام) دارای پنجره هایProgram و Preview امکان استفاده از محتوای فایل های Word و Excel امکان تعریف کلید های ترکیبی میانبر برای Play، Stop، Pause برروی هریک از پنجره های Preview و Program به صورت مجزا امکان تعریف آیتم ها و افکت های وابسته (Trigger) و همچنین زمان بندی (Schedule) آیتم ها و افکت ها امکان استفاده از نرم افزار به منظور طراحی پروژه (Design Mode) بر روی یک رایانه مجزا

5 سرور Playout با قابلیت گرافیکی
قابلیت نمایش پروژه های CG استفاده از امکان تعریف پارامتریک آیتم های پروژه ها و مقداردهی در زمان پخش امکان استفاده همزمان از نرم افزار Playout و نرم افزار CG (Character Generator) امکان بارگذاری پروژه های متعدد قابلیت پخش پروژه های متعدد به صورت همزمان امکان پیش نمایش پروژه ها در پنجره Preview امکان ارتقاء Playout های موجود

6


Download ppt "چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه"

Similar presentations


Ads by Google