Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

URGENTNA NEVROLOGIJA Bojana Žvan Klinični oddelek za nevrologijo

Similar presentations


Presentation on theme: "URGENTNA NEVROLOGIJA Bojana Žvan Klinični oddelek za nevrologijo"— Presentation transcript:

1 URGENTNA NEVROLOGIJA Bojana Žvan Klinični oddelek za nevrologijo
SPS Nevrološka klinika Klinični center Ljubljana URGENTNA NEVROLOGIJA URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

2 Kateri nevrološki bolniki so urgentni?
Zmeden bolnik Nenadna hemiplegija Nenadna motnja govora Nenaden glavobol Poškodba glave Akutne motnje gibanja Bolnik s krči Akutna monopareza, parapareza, tetrapareza Vrtoglavica Nenadna izguba vida, dvojni vid Bolečinski sindrom Nevrološko pogojena motnja dihanja Nevrološko pogojena motnja požiranja Akutno poslabšanje kronične nevrološke bolezni URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

3 Zmeden bolnik Zmeden bolnik = deliranten bolnik (MKB-10) Značilnosti
Razdražljivost Nemir Slabše spanje Pričetek pretežno ponoči Nekaj ur ali dni Nihanje v poteku Klinična slika Skaljena zavest Zmanjšana pozornost Motnja spomina za sveže dogodke Motnja orientacije: čas, prostor Zaznavne motnje: vidne elementarne, vidne halucinacije: “klasične” bele miške Miselni tok: upočasnjen, inkoherenten Razpoloženjsko nihanje: tesnoba, apatija depresija, agitiranost Vegetativni znaki Ritem spanja - budnosti URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

4 Zmeden bolnik Dejavniki za nastanek Oblike delirija Starost
Hiperaktivna: najpogostejša Hipoaktivna Mešana Starost Huda utrujenost Psihični pretresi Odtegnitev spanja Prehodna možganska okvara Zasvojenost z alkoholom ali zdravili Prepletanje URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

5 Zmeden bolnik Diagnoza Vzroki Alkoholizem
Opredelitev psihičnega sindroma Anamneza Klinična slika Ocena psihičnih funkcij Opazovanje Alkoholizem Zdravila Različne kombinacije Antiholinergiki Opioidi Psihotropna zdravila Digitalis Steroidi Dehidracija Sistemske bolezni Neurejena sladkorna bolezen Srčnožilne bolezni Pljučnica Infekti sečil URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

6 Zmeden bolnik Zdravljenje Zdravila Antipsihotiki Ukrepi glede na
Osnovno bolezen: smernice Splošni ukrepi Simptomatsko zdravljenje Antipsihotiki haloperidol (Haldol) olanzapin (Ziprexa) risperidon (Risperdal) kvetipin (Seroquel) Anksiolitiki lorazepam (Loram) oksazepam (Xanax, Helex) alprazolam (Adumbran) diazepam (Apaurin) Klometiazol (Distraneurin) Meprobamat (opuščanje) Vizamini B1 URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

7 Nenadna hemiplegija Okvara je Na nasprotni strani, kot je ohromelost,
kadar je lezija nad vratom Kortikospinalni trakt Možganska polobla Možgansko deblo Hrbtenjača URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

8 Nenadna hemiplegija Kortikospinalni trakt se križa
na kraniocervikalnem prehodu MODRA ČRTA Kortikospinalni trakt začne v desni polobli X teče levo v hrbtenjači URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

9 Kortikospinalni trakt
Nenadna hemiplegija Kortikospinalni trakt X kraniocervikalni prehod URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

10 Nenadna hemiplegija Lokalizacija okvare 1. Skorja 2. Korona radiata
3. Kapsula interna 4. Možgansko deblo URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

11 Križanje senzorične poti
Nenadna hemiplegija Križanje senzorične poti URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

12 Nenadna motnja vida Križanje vidne poti URGENTNA NEVROLOGIJA
B. Žvan – MF Ljubljana

13 Lokalizacija okvare Okvara v skorji nasprotne poloble
Kortikalna izguba občutka Kortikalni znaki: Afazija, apraksija, agnozija, ... URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

14 Okvara v kapsuli interni
Lokalizacija okvare Okvara v kapsuli interni Ni afazije ali kortikalnih znakov Ni kortikalne izgube občutka Pretežno sta zg. in sp. uda enako prizadeta Dva klasična tipa okvare: Samo motorična hemipareza Hemipareza + senzibilitetna motnja URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

15 Okvara nasprotne strani
Lokalizacija okvare Okvara nasprotne strani Možganskega debla Okvara možg. živcev Nistagmus,... Cerebelarni znaki 1. Okvare možganskih živcev 2. Kontralateralna hemipareza Internuklearna hemiplegija Konjugirane pareze pogleda URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

16 Lokalizacija okvare Hemipareza Ali je okvara v nasprotni polobli ali
v možganskem deblu? Okvara je lahko tudi v hrbtenjači, vendar pretežno kaže okvara v hrbtenjači obojestranske znake URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

17 Brown Sequardov sindrom
Lokalizacija okvare Hemipareza Okvara hrbtenjače Brown Sequardov sindrom Istostranska ohromelost, izguba občutka za vibracijo, položaj sklepov, izguba občutka za bolečino in temp. nasprotne strani URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

18 Nenadna govorna motnja
URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

19 Govor je posebnost človeka
Blu, blu, blu,... Bla, bla, bla,... URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

20 Govor Govor je posebnost človeka
Egipčani poročajo o motnji govora po poškodbi glave že pred 3000 leti Broca (1861) je odkril okvaro v levem čelnem režnju možganov (Broca area) pri bolniku z motnjo govora po smrti URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

21 90-95% oseb z okvaro leve poloble 5-10% oseb z okvaro desne poloble
Motnja govora 90-95% oseb z okvaro leve poloble 5-10% oseb z okvaro desne poloble Parafazija: Zamenjava besede z glasom, nepravilno besedo, ali nenamerna beseda Neologizem: Parafazija s povsem novimi besedami Nefluenten govor: Nepovezan govor Agrafija: Nesposobnost pisanja Aleksija: Nesposobnost čitanja URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

22 Trije glavni tipi afazij Rosenzweig: Table 19.1, p. 615
Broka afazija – nepovezan govor, ni sposoben izgovorjave Wernicke-jeva afazija – povezan govor, vendar nesmiselen (ne razume) Globalna afazija – popolna izguba Druge – konduktivna, subkortikalna, transkortikalna motorična/senzorična URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

23 Govorna področja v možganih
URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

24 Hemipareza, hemiplegija
ŽILNI VZROK MK TIA Hemipleg. migrena Vaskulitis VNETJA Meningitis Encefalitis Absces EKSPANZIVPROCESI Tumor SAK Epidural. hematom METABOLNE BOLEZNI Hiperozmolarna diabetična koma Elektrolitska motnja DRUGI VZROKI Toddova paraliza Demielinizacija Kongenitalna motnja Levkodistrofija Psihiatrična bolezen URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

25 Možganska kap Okvara živčevja, ki nastane zaradi motnje v krvnem obtoku. Krvni obtok je lahko moten zaradi: 1. Zapore žil (arterij, ven) 2. Razpoka žil URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

26 ATEROSKLEROZA trombocitni + fibrinski embolizem holesterolni tromb
embolizmi tromb ateromske obloge ateromske obloge ateromske obloge tromb Ateroskleroza lahko privede do ishemične možganske kapi s 3 različnimi mehanizmi: 1 – ateromska obloga lahko sprosti holesterolske embolizme 2 – ateromska obloga lahko tudi privede do nastanka tromba, ki lahko povzroči sproščanje trombocitnega ± fibrinskega embolizma Sproščanje embolizmov (holesterolskega ali trombocitnega ± fibrinskega) privede do zapore distalnih arterij. 3 – Tromb v bližini ateromske obloge je lahko dovolj pomemben, da povzroči lokalno zaporo krvnega pretoka. LOKALNA ZAPORA EMBOLIZEM URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

27 URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

28 URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

29 URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

30 URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

31 Srčna (atrijska fibrilacija) Arterijska (trombembolija)
URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

32 Amaurosis fugax URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

33 Klinična slika URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

34 Klinična slika URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

35 ACA infarkt ACM infarkt ACP infarkt URGENTNA NEVROLOGIJA
B. Žvan – MF Ljubljana

36 Znotrajmožganska krvavitev
URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

37 SAK URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

38 SAK AVM Anevrizma URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

39 Tumorji URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

40 Hidrocefalus URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

41 Vnetja – encefalitis, meningitis, absces
URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

42 Hemipareza, hemiplegija
ŽILNI VZORK Anamneza,Hetero, Klinična slika, KP, EKG, Rtg pc, CT glave (LP izjemo), MR glave, Doppler ,TCD, MRA, CTA, DSA VNETJA Anamneza, Heteroanamneza Klinična slika Krvne preisave LP Slikovna dg. EKSPANZIV. PROCESI Anamneza Klinična slika Slikovna dg. METABOL. BOLEZNI Anamneza Klinična slika KP DRUGI VZROKI Toddova paraliza – A, H, KS, EEG Demielinizacija – A, KS, MRI, LP Kongenitalna motnja – A, H, KS Levkodistrofija – A, KS, Slik. teh. Psihiatrična bolezen – A, H, KS, psihiater,.. URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

43 Obravnava in zdravljenje
Na terenu: obravnava glede na prizadetost bolnika Hiter pregled na terenu  transport Nadziranje življenjskih znakov Simptomatsko zdravljenje Nevrolog: anamneza, heteroanamneza, klinični pregled, ustrezne preiskave, simptomatsko in vzročno zdravljenje Fibrinoliza Urgentna angioplastika z vstavitvijo žilne opornice Embolizacija ali operacija anevrizme URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

44 Primarna preventiva MK
"Time is brain" Primarna preventiva MK Modifikacija dejavnikov tveganja za preprečevanje prve MK: zniževanje krvnega tlaka, statini, AG th, AK th, sprememba življenjskega sloga Akutna ishemična MK Interventno zdravljenje (fibrinoliza) rt-PA th v 3 urah, če je doseglijva AH th, AG th, AK th, statini Sekundarna preventiva MK Zmanjšanje tveganja za drugo MK: AH, AG, AK th, statini, karotidna revaskularizacija Rehabilitacija Izboljšanje nevroloških funkcij Gorelick PB. Stroke. 2002; 33(3): Goldstein LB et al. Circulation. 2001; 103(1): URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana 2

45 Tromboliza – zdravljenje sveže ishemične MK
Ali simptomi kažejo na možgansko kap? DA NE Ali so se simptomi zanesljivo začeli pred manj kot 2 h? DA NE Ali je bil bolnik v dobrem telesnem in duševnem stanju? DA NE Ali je starejši od 18 in mlajši od 80 let? DA NE Ali se nastali simptomi že hitro popravljajo? NE DA Ali se bolniku zatika pri govoru, ne more premikati samo prstov? ene roke ali samo noge, ali ga samo zanaša? NE DA Ali je v zadnjih 3 tednih krvavel iz prebavil ali sečil? NE DA Ali je utrpel MK, težjo poškodbo glave v preteklih 3 mesecih? NE DA Ali je imel ZMK kadarkoli v preteklosti? NE DA Ali je prestal večjo operacijo v preteklih 3 tednih? NE DA Ali je imel ob nastanku sedanjih simpt. epileptični napad? NE DA URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

46 Tromboliza – zdravljenje sveže ishemične MK
URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

47 Glavobol - izhodišča za diagnozo
Primarni glavobol : Sekundarni glavobol : Za diagnozo je pomemben opis bolečine Začetek glavobola Narava in intenzivnost bolečine Čas, stalnost, ponavljanje Lokalizacija, širjenje, sprožilni dejavniki Kaj bolečino poslabša, izboljša, spremljajoči znaki Druge bolezni Družinska anamneza, socialna anamneza, prejšnji glavoboli Klinični pregled Anamneza naj bo sistematična s podatki o….. V začetnem vrednotenju izkušen zdravnik preveri predvsem t.I. “headache alarms” (opozorila, ki kažejo na možnost sek. glavobola Novejše rziskave kažejo da je CT in MR izjemno redko abnormen pri bolnikih z glavobolom, če so odsotna ta opozorila Pregled: potreben, ponavadi potrdi vtis iz anamneze, da gre za prim. glavobol, včasih pa odkrijemo znake, sumljive za organski vzrok URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

48 Diferencialna diagnoza
Opozorilni znaki Diferencialna dg Preiskave Simptomi Začetek po 50.letu Temporalni arteritis SR Ekspanzivni proces CT, MRT Nenaden začetek SAH, HIC, AVM CT, MRT, LP Napredujoče oblike Ekpsnz. Proces CT, MRT SAH, > zdravil toksikologija Glavobol pri Ca, HIV Menigitis, absces CT, MRT metastaze LP Sistemske bolezni Menigitis, encefalitis CT, MRT, (>TT, menigizem, borelioza, kolagenoza LP Izpuščaj) žilne bolezni krv. preiskave URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

49 Diferencialna diagnoza
Opozorilni znaki Diferencialna dg Preiskave Simptomi Žariščni nevrol. znaki Ekspanz. proces CT, MRT AVM, Ishemična MK, krvne preisk vezivnožilne bolezni prtifosfolipidna protitelesa Zastojna pupila Ekspanz. Proces, CT, MRT psevdotumor LP meningitis URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

50 Nova razvrstitev glavobolov (Cephalalgia 2004)
I. del: primarni glavoboli Migrena Glavobol tenzijskega tipa Glavobol v rafalih in druge trigeminalne avtonomne bolečine Drugi primarni glavoboli II. del: sekundarni glavoboli 5. Glavobol povezan s poškodbo glave in/ali vratu 6. Glavobol povezan z boleznimi ožilja na glavi ali vratu Glavobol povezan z ne žilnimi intrakranialnimi boleznimi Glavobol zaradi delovanja kemičnih snovi in njihove ukinitve Glavobol povezan z okužbami Glavobol povezan z motnjami homeostaze Glavobol ali obrazna bolečina povezana z motnjo/okvaro/boleznijo lobanje, vratu, oči, ušes, nosu, sinusov, zob, ustne votline ali drugih struktur obraza ali lobanje 12. Glavobol povezan s psihiatričnimi motnjami Nova klasifikacija obsega tri glavne dele, 14 skupin in 220 glavobolnih diagnoz. Za vsak glavobol pa so izdelani diagnostični kriteriji URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

51 Nova razvrstitev glavobolov (Cephalalgia 2004)
III. del: nevralgije možg. živcev, centralna in primarna obrazna bolečina in drugi glavoboli 13. Nevralgije možganskih živcev in centralni vzroki obrazne bolečine 14. Drugi glavoboli (neopredeljeni, nikjer razvrščeni) URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

52 Kranialne nevralgije in obrazna bolečina centralnega tipa
Nevralgija je bolečina živčnega izvora stalna ali prekinjajoča zbadajoča ali pekoča Etiološko jo pojasnimo z anamnezo, kliničnimi znaki, slikovnimi preiskavami, vzroka ni mogoče pojansiti. Olesen J. Classification and Diagnosis of Headache Disorders. New York. Oxford University Press, 2005: p 306. URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

53 Kranialne nevralgije in obrazna bolečina centralnega tipa
Nevralgija trigeminusa: Klasična (asimptomatska) Simptomatska Nevralgija intermediusa: zunanji sluhovod in zunanje uho: pogosto herpes zoster  Ramsey-Hunt sisndrom Zgornja nevralgija laringikusa: lateralna stena žrela, submandibularno področje, pod ušesom: vnetje, TEA, tonzilektomija Nazociliarna nevralgija: pritsk na zunanjo nosnico  sredina čela: udarec, spontano Supraorbitalna nevralgija: notranja stran orbite  1. veja 3G URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

54 Nevralgija glosofaringikusa: (100x redkejša kot 3G)
Klasična: asimptomatska Simptomatska: tumor, granulom ali pritisk krvne žile Zatlijna (okcipitalna) nevralgija: zbadajoča, pekoča bolečina - veliki in/ali mali n. okcipitalis + motnja občutka Sindrom vrat-jezik: otroci, mladostniki po hitrem obratu vratu: prehodna subluksacija atlantookcipitalnega sklepa Glavobol zaradi zunanje kompresije: (tesna kapa, trak, .. Glavobol zaradi hladnega dražljaja: Zaradi zunanjega draženja z mrazom Zaradi inhalaije ali uživanja hladnih snovi: sladoledni glavobol - mehko nebo, žrelo, lahko v čelo (trigeminus) in uho (glosofaring.) URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

55 Stalna bolečina, ki jo povzroča prtisk, draženje ali
torzija možganskih ali zgornjih vratnih živcev Nevralgija optikusa: bolečina in motnja vida – retrobulbarni nevritis Očesna diabetična nevropatija: n. okulmotorius, n. abducens, n. Trohlearis Glavobol ali obrazna bolečina zaradi herpesa zostra Akutna herpetična bolečina: reaktivacija virusa varicelle zoster v ganglijih n. trigeminusa, genikulatusa in zadnjih cervikalnih korenin Postherpetična bolečina: starejši - alodinije prizadetega področja Tolosa-Hunt sindrom: granulom zgornje orbitalne odprtine: ponavljajoča boleča oftalmoplegija Oftalmoplegična migrena: ponavljajoča utripajoča bolečina + ohromelost mišic 3., 4. in 6. možganskega živca URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

56 Obrazna bolečina centralnega tipa
Centralni vzroki obrazne bolečine Centralna bolečina po možganski kapi Pri anesteziji dolorosi Pri multipli sklerozi Stalna idiopatska obrazna bolečina Sindrom pekočih ust Druge kranialne nevralgije ali centralno pogojene obrazne bolečine Sluderjeva sfenopalatina nevralgija Vail Vidianova nevralgija Eagle-ov sindrom URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

57 Poškodba glave Primarna poškodba Sekundarna poškodba možganov
Možganski pretres (komocija) Udarnina (kontuzija) Difuzna aksonska poškodba Sekundarna poškodba možganov Znotrajlobanjski hematomi: Subduralni Epiduralni Kontuzijski Možganska oteklina (edem) Hipoksemija, ishemija možganov URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

58 Poškodbe glave Subduralni hematom Kontuzijski hematom
Epiduralni hematom URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

59 Poškodba glave Glasgovska lestvica za oceno zavesti (GSK) = 8 Diagnoza
60% pridružene poškodbe drugih organov 25% potrebuje kirurško oskrbo 5% pridružena poškodba zgornje vratne hrbtenice Diagnoza Anamneza, heteroanamneza Klinični nevrološki pregled Diagnostika (CT, MRT, Rtg glave) 38% kombinacija intrakranialnega in subduralnega hematoma 27% epiduralni in subduralni hematom Možganska oteklina – samostojno, kombinacija s krvavitvijo URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

60 Akutne motnje gibanja Parkinsonizem, hiperkineza, diskinezije
Osiromašeno gibanje Pretirano gibanje Spremljajoča demnca Halucinacije Vegetativne motnje Psihogena komponentna URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

61 Urgentna stanja zaradi motenj gibanja
Hud hemibalizem: maligna, generalizirana distonija – lahko pride do zlomov kosti, nevroleptični maligni sindrom Bizarna akutna motnja gibanja – distonija zaradi Torecan-a, psihogeni tremor Poslabšana že prisotna motnja gibanja zaradi infekta, psihoza kot zaplet zdravljenja z zdravili Bolniki z drugo boleznijo, ki ogorža življenje in v sklopu katere se je razvil ekstrapiramidni sindrom (npr. večžariščni mioklonus zaradi ledvične in jetrne odpovedi) URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

62 Tromboliza – zdravljenje sveže ishemične MK
Tremor: ritmični oscilatorni gibi delov telesa, ki se lahko pojavijo v mirovanju (parkinsonizem), v določenem položaju ali aktivnosti (esencialni ali familiarni), tik pred ciljem (intencijski) Horeja: neredni, hitri, trzajoči gibi delov telesa Atetoza: počasna oblika horeje, zvijanje distalnih delov udov Balizem: izraziti in siloviti gibi proksimalnih delov udov Distonija: počasna, vzdrževana in ponavljanja krčenj delov telesa: Blefarospazem – mm. oči Torticolis – vratne mm. Grafospazem – mm. roke Mioklonus: kratki in hitri zgibki (kot bi te oplazila elektrika) Tik: kratek, nereden in stereotipen gib, ki spominja na normalno kretnjo, a se preveč ponavlja URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

63 Monopareze, parapareze, tetrapareze
Pareza je mišična nemoč, ki nastane zaradi: Okvare zgornjega motoričnega nevrona (ZMN) Okvare spodnjega motoričnega nevrona (SMN) Bolezni živčnomišičnega prenosa Bolezni mišic Kombinirane okvare ZMN in SMN Funkcionalne oslabelosti mišic URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

64 Klinična slika Okvara Klinični znaki ZMN SMN Bolezni živčno-
Zvišan mm. tonus, zmanjašna mm. moč v ekstenzorjih zg. in fleksorjih sp. udov, živahni mm. refleksi, patološki refleksi (Wartenbergov znak in znak Babinskega) ZMN Znižan mm. tonus, zmanjašna mm. moč v izoliranih mm. skupinah (radikulopatija, nevropatija), oslabljeni in ugasli mm. refleksi, atrofije, fascikulacije SMN Utrudljivost mm. – bolj prizadete proksimalne mm., normalni mm. tonus, primerno izzivni miotatični refleksi, ptoza vek(e), nazalen govor, disfagija, motnje dihanja, Bolezni živčno- mišič. prenosa Atrofija mišic, znižan mm. tonus, oslabljeni ali ugasli miotatični refleksi Bolezni mišic Funkcionalna nemoč Normalen mm. tonus, primerna mm. moč, primerno izzivni miotatični refleksi URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

65 Diferencialna diagnoza
Okvara Diagnoza Ishemična možganska kap, krvavitev, absces, multipla skleroza, tumor hrbtenjače ali možganov ZMN Pleksopatija, radikulopatija, nevropatija, bolezen živčno-mišičnega prenosa, miopatija, nevralgična amiotrofija, tumor pleteža, metastaze, borelija, iztrganje korenine, diskus hernia, poškodba hrbtenice SMN Bolezni živčno- mišič. prenosa Miastenia gravis, Lambert-Eatono-ov sindrom Miozitis, dermatomiozitis, familiarna hipo ali hipekalemična periodična paraliza, poškodbe, tumorji Bolezni mišic Funkcionalna nemoč Okvare sklepov, kosti - osteoporoza, poškodbe mišic, metastaze, tumorji, vnetja URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

66 Diferencialna diagnoza
Okvara Diagnoza CT, MRT ZMN Polinevritis – diabetes,..., poliradikulonevritis – Guillain-Barre: ascendentne pareze in motnje senzibilitete, motnje dihanja, kompresijske nevropatije, utesnitvene nevropatije, Sindrom konus medularis (L1): sfinktrske motnje, sedlast izpad senzibilitete za temp. in bolečino, Sindrom kaude ekvine: huda bolečina, asimetrične pareze sp. udov, ugasli ali oslabljeni mm. Refleksi EMG, krvne preiskave, MRT, ... SMN Bolezni mišic EMG, krvne preiskave, biopsija,.. Funkcionalna nemoč Rtg, preiskave za osteoporozo, UZ sklepov, MRT, krvne preiskave,... URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

67 Vrtoglavica Vrtenje (rotacija) Nagibanje Zibanje
Vrtoglavica (vertigo) je definirana kot iluzija gibanja predmetov ali okolja okoli bolnika ali bolnika okoli predmetov. Vrtenje (rotacija) Nagibanje Zibanje Vrtoglavici podobna stanja Omotica Nestabilnost pri vstajanju Negotovost pri hoji Občasno zanašanje pri hoji Strah pred padcem URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana

68 Najpogostejši vzroki vtoglavicam
Virusni labirintitis Vestibularni neuronitis Benigni paroksizmalni pozicijski vertigo Menierov sindrom Postravmatski vertigo Akustični nevrinom Psihogena vrtoglavica Vrtoglavica kot znak okvare možg. debla, malih možg. Vrtoglavica v okviru multiple skleroze Vrtoglavica pri enostavnih ali kompleksih epilepsijah URGENTNA NEVROLOGIJA B. Žvan – MF Ljubljana


Download ppt "URGENTNA NEVROLOGIJA Bojana Žvan Klinični oddelek za nevrologijo"

Similar presentations


Ads by Google