Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Căutarea şi regăsirea informaţiei.

Similar presentations


Presentation on theme: "Căutarea şi regăsirea informaţiei."— Presentation transcript:

1 Căutarea şi regăsirea informaţiei.

2 Căutarea și regăsirea informației
Reprezintă localizarea informației în sursa de informație, cu scopul de a o prelucra sau de a o prezenta Tehnici de căutare în sursele de informație Reprezintă ansamblul de metode și instrumente puse la dispoziție de componenta software cu ajutorul cărora se localizează informația în sursa de date. Tehnicile de căutare a informației depind de sursa de date Banca de date Fișiere Baze de date

3 Foi de calcul create cu aplicația Excel
Localizarea informației se poate face construind un filtru În documentele create cu aplicația Word localizarea diferitelor tipuri de entități din text se face prin intermediul controalelor din caseta de dialog Find and Replace care se deschide cu opțiunea de meniu Find/Edit S.G.B.D. furnizează 2 mecanisme pentru localizarea informațiilor: Interogarea și Filtrul

4 Tehnici de căutare a informației pe Internet

5 Tehnici de căutare în rețeaua Internet Serviciul de căutare automată
după adresa paginii sau a sitului care conține informația în conținutul documentelor - folosind cuvinte cheie care definesc subiectul căutat Serviciul de căutare automată Serviciul de navigare

6 Utilizatorul trebuie să cunoască adresa URL
Serviciul de navigare Browserul, programul client al serviciului de navigare, permite găsirea informației prin două metode: după adresa URL a paginii Web prin urmărirea hiperlegăturilor din documente către alte documente Utilizatorul mai poate folosi următoarele mecanisme: mecanismul „semnelor de carte” sau al „favoritelor” mecanismul „istoricului” Dezavantaj: Utilizatorul trebuie să cunoască adresa URL

7 Serviciul de căutare automată
Programul care permite contactarea automată a altui calculator de pe Internet, în vederea căutării unei informații specificate se numește motor de căutare, iar serviciul care furnizează astfel de programe se numește serviciu de căutare automată. Când utilizatorul scrie cuvântul care descrie subiectul ce îl interesează (cheia de căutare), motorul de căutare folosește mecanismul de indexare, găsește în baza de date lista cu legături către documentele Web care conțin cuvântul căutat și o oferă utilizatorului.

8 Căutarea subiectului se poate face folosind:
O cheie de căutare: Nu sunt căutate sinonimele cuvântului Este furnizată orice pagină care conține cuvântul (poate să nu aibă relevanță pentru subiectul căutat) Mai multe chei de căutare Se pot căuta sinonimele cuvântului Cheile nu sunt tratate ca o expresie, ci ca termeni independenți

9 Căutarea avansată Cheile reprezintă o expresie
Chei obligatorii, chei opționale, chei excluse Locația din pagină unde se caută cheia Căutarea avansată Pagini scrise într-o anumită limbă Domeniul și situl în care se caută cheia Data ultimei actualizări a informațiilor din pagină Se pot folosi mai multe cuvinte legate prin operatorii logici OR;NOT;AND sau cu operatorii +(include cuvântul precedat de operator) și –(exclude cuvântul precedat de operator). Delimitarea unei expresii se face ghilimele „ ”

10


Download ppt "Căutarea şi regăsirea informaţiei."

Similar presentations


Ads by Google