Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Long history of skin transplants: mostly unsuccessful

Similar presentations


Presentation on theme: "Long history of skin transplants: mostly unsuccessful"— Presentation transcript:

1 COMPLEXUL MAJOR DE HISTOCOMPATIBILITATE Major Histocompatibility Complex (MHC)
Long history of skin transplants: mostly unsuccessful First renal transplant in 1954 First heart transplant in 1963

2 Transplant = înlocuirea unui ţesut defect cu un alt ţesut, funcţional
Autotransplant – de la/la acelaşi individ Isotransplant – între doi indivizi identici genetic (gemeni) Allotransplant – între doi indivizi genetic diferiţi, dar din aceeaşi specie Xenotransplant – între două specii diferite

3

4 Progrese in transplantul de organe

5 Semnificaţia MHC Rol în răspunsul imun Rol în transplant
Rol în predispoziţia faţă de boli

6 ANTIGENELE IMPLICATE ÎN TRANSPLANT
Antigenele majore de histocompatibilitate (MHC/HLA) Antigenele minore de histocompatibilitate Alte antigene De grup sanguin Specifice de ţesut superantigene

7 ANTIGENELE MHC Clasificare: MHC clasa I
- prezintă antigene limfocitelor Tc CD8+ (citotoxice) - exprimate la suprafaţa tuturor celulelor nucleate (-hematii) MHC clasa II - prezintă antigene limfocitelor TH CD4+ (helper) - exprimate la suprafaţa celulelor prezentatoare de antigen (APC) MHC clasa III orice alte molecule codificate în zona MHC fără rol în transplant MHC uman – complex HLA (Human Leukocitary Antigen). Clasa I = gene A, B şi C  HLA-A, HLA-B and HLA-C Clasa II = gene DP, DQ şi DR  HLA-DP, HLA-DQ and HLA-DR MHC la şoarece – complex H-2.

8 MHC clasa I - heterodimer - 2 lanţuri legate necovalent
- lanţul greu alfa (a1, a2, a3)(43kDa) - codificat de gene MHC - transmembranar - lant usor beta2-microglobulina (12kDa) - nu este codificată de gene MHC - nu traversează membrana MHC I nu pot fi exprimate în absenţa b2-microglobulinei a1 şi a2 formează situsul de legare a Ag a3 are rol structural, nu intervine direct în legarea peptidului antigenic CD8 se leagă la nivelul domeniului a3

9 MHC clasa I b2-microglobulina antigenul
Situsul de legare antigenică poate fixa peptide a 8-10 AA

10 MHC clasa I leagă peptide Ag şi le prezintă limfocitelor T CD8+

11 Rolul HLA I Recunoasterea Atg de catre Lf T citotoxice CD8+
In rejetul de grefa

12 MHC clasa II - heterodimer - 2 lanţuri legate necovalent
lant alfa (alfa1, alfa2) lant beta (beta1, beta2) - ambele codificate in MHC - ambele transmembranare - ambele lanţuri sunt necesare pentru exprimarea MHC II - a1 şi b1 formează situsul de legare al Ag - a2 şi b2 au rol structural, nu intervin direct în legarea Ag - la nivelul domeniului b2 se leagă CD4

13 MHC clasa II antigenul Lanţul beta
Situsul de legare antigenică poate fixa peptide a AA

14 MHC clasa II leagă peptide Ag şi le prezintă limfocitelor T CD4+

15 MHC clasa I MHC clasa II Peptid Situs de legare peptid
Membrana celulara

16 Genele MHC - cromozomul 6

17 Haplotip = gene +alele de pe 1 crz care se transmite la descendenti
Atg HLA I+II=polimorfe pt a recunoaste fragm de atg care sunt si ele polimorfe Rol: transplantul de organ Haplotip identic100% = compatibilitate 100% 50% = 50% <50% = risc de rejet ↑↑

18 Polimorfismul MHC Class I Class II
La nivelul unui singur locus genetic, o variaţie >1% →varianta Fiecare variantă polimorfică = o alelă Au fost identificate peste 1200 alele MHC la om 381 A B C polymorphisms No of Class I DR DP DQ Class II 317 657 alleles 492 alleles 185 91 19 89 20 45 2 a b Data from July 2000


Download ppt "Long history of skin transplants: mostly unsuccessful"

Similar presentations


Ads by Google