Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kahalagahan ng iyong buhay (Spoken Poetry)

Similar presentations


Presentation on theme: "Kahalagahan ng iyong buhay (Spoken Poetry)"— Presentation transcript:

1 Kahalagahan ng iyong buhay.

2 Sa araw-araw nating buhay Lagi-lagi tayong namumuhay. Kung kaya’t ating iwagayway. Pagkat mahalaga ang buhay mong taglay.

3 Bakit kaya ganun kung sino pa and dahilan mo kung bakit masaya? Sy’a ring ang dahilan mo kung bakit ka luluha. Ganyan ba talaga ang buhay mong ipinatalaga. Na sa una masaya ka at sa huli iiwan ka na lang bigla.

4 Masakit sa aking dadamin Kung kaya’t dito ko na lang inamin. Na ani mo’y parang salamin Na kahit sumilip ka na diyan ka pa rin.

5 Hindi mabubura sa akin isipan Pagkat sayo ko lang natutunan kung paano lumaban Ipinagmamalaki ko sa iyong harapan Na ang buhay na ito ay hindi laruan.

6 Tatandaan nating lahat na ang D’yos ang dahilan Kung bakit ka luluha at masasaktan Kung paano mo mararanasan ang tunay na kaligayahan Pagkat s’ya ang may dahilan kung bakit may buhay na walang hanggan.


Download ppt "Kahalagahan ng iyong buhay (Spoken Poetry)"

Similar presentations


Ads by Google