Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Vastsündinu hingamishäired

Similar presentations


Presentation on theme: "Vastsündinu hingamishäired"— Presentation transcript:

1 Vastsündinu hingamishäired
dr. Pille Andresson AS Ida-Tallinna Keskhaigla

2 RDS-respiratoorne distress sündroom
Hõlmab haigusi, mis objektiivselt ja laboratoorselt avalduvad ägedas hingamispuudulikkuses Hingamishäireid esineb kõikidest elusalt sündinud vastsündinutest 1- 3 %-il Hingamishäireid esineb kõikidest elusalt sündinud enneaegsetest vastsündinutest %-il Alla 2000g kaaluvatest vastsündinutest esineb hingamishäireid 50%-il Alla 1000g kaaluvatest vastsündinutest esineb hingamishäireid 95% 2

3 RDS differentsiaaldiagnoos
3

4 Toetavad kriteeriumid
RDS differentsiaaldiagnoos Haigusseisund Esmased tunnused Toetavad kriteeriumid IRDS Varased hingamispuudulikkusele viitavad tunnused Tüüpiline rö-leid kopsudest Hea vastus surfaktandile MAS Mekonialsed looteveed Pneumoonia Rö-leius muutused kopsudes Perinataalses anamneesis viited infektsioonile (PROM) Kopsuvälised sepsise tunnused Infektsioonile viitavad tunnused analüüsides Pos. verekülv ja/või trahhea külv PPHT Viide šundile paremalt vasakule Hüperoksia test (100% O min PaO2 < 200 mmHg Pre ja postduktaalne SpO2 vahe üle 15mmHg EHHO EHHO-s norm südame anatoomia Hüperventilatsiooni test: PO2>100mmHg kui PCO2 I to 20-30mmHg Norm EKG TTN FiO2<40% ja puudub intubatsiooni vajadus, normaalne hingamine taastub 2-5 päevaga 4

5 KOPSU-PARENHÜÜMI HAIGUSED
RDS põhjused… Hüaliinmembraanide tõbi-IRDS Mekooniumi aspiratsioonisündroom Vastsündinute transitoorne tahhüpnoe Kongenitaalne pneumoonia Kopsuparenhüümi rebend (pneumotooraks, pneumomediastiinum, pneumoperikard) KOPSU-PARENHÜÜMI HAIGUSED 5

6 KOPSUDE ARENGU-ANOMAALIAD
…RDS põhjused… Kopsude ageneesia või hüpoplaasia Diafragmasong Intratorakaalsed tsüstid või tuumorid Trahheo- ösofageaalne fistul Kongenitaalne lobaarne emfüseem Külotooraks KOPSUDE ARENGU-ANOMAALIAD 6

7 HINGAMISTEEDE OBSTRUKTSIOON
…RDS põhjused… Koaanide atreesia, ninalimaskesta turse, entseefalotseele Makroglossia, mikrognaatia Subglottiline stenoos, larüngomalaatsia Trahheomalaatsia, trahheostenoos, bronhistenoos HINGAMISTEEDE OBSTRUKTSIOON 7

8 KOPSUDE VÄLISED PÕHJUSED
…RDS põhjused Hingamislihaste funktsiooni häire (seljaaju traumaatiline kahjustus) Südamepuudulikkus (VCC, müokardiit) Persisteeruv fetaalne tsirkulatsioon – DAP (pulmonaalhupertensioon) Polütsüteemia, hüpovoleemia (aneemia) Vastsündinu sepsis KOPSUDE VÄLISED PÕHJUSED 8

9 Silverman Anderson skooring
(hindamiseks enneaegsetel vastsündinutel) objektiivne leid 1 2 rindkere liikuvus rindkere ja kõht osalevad võrdselt ebaühtlane paradoksaalne roietevahelised retraktsioonid ei esine nõrgad tugevad rinnaku retraktsioonid ninatiibade puhitus minimaalne märgatav heliline väljahingamine (oigamine) stetoskoobiga kuuldav kõrvaga kuuldav skaala: <5 algav RDS 5 mõõdukas RDS 6-10 raske RDS 9

10 Silverman Anderson skooring
(hindamiseks enneaegsetel vastsündinutel) 10

11 kuuldav stetoskoobiga
Downes skooring (hindamiseks ajalistel vastsündinutel) objektiivne leid 1 2 tsüanoos ei esine FiO2 21% FiO2 40% retraktsioonid nõrgad tugevad heliline väljahingamine (oigamine) kuuldav stetoskoobiga kuuldav kõrvaga õhu liikuvus hingamisteedes selgelt kuuldav vähenenud vaevalt kuuldav hingamissagedus <60min 60-80min >80min või apnoe skaala: >4 kliiniline RDS >8 tõsine RDS 11

12 Normaalne kops Rindkere laius prevaleerub kõrguse üle
Tipud võivad prolabeeruda üle I roide Häälepaelad C2 kõrgusel Tüümus! Bifurkatsioon Th3 kõrgusel KTI 0,56-0,60 1/4-1/3 kopsu jääb tagumisse siinusesse 13

13 TTN Kopsudes alveolaarödeem
Sümmeetriliselt mõlemas kopsus peenkoldelised parenhüümi varjustused Kopsude hüperiflatsioon Kopsuvärati viirutatus Kardiomegaalia Vaskulaarne joonis tugevnenud 14

14 IRDS röntgenoloogiline leid ja raskusastmed
I-staadium  Kopsujoonise struktuursuse vähene langus II-staadium  PEENGRANULAARNE KOPSUJOONIS mattklaasi fenomen III-staadium  AEROBRONHOGRAMM, mediastiinumi ja diafragma kontuuride hägusus. “VALGE KOPS”  mediastiinumi, diafragma ja kopsude kontuurid pole eristatavad. 15

15 IPE 10% <1500g vastsündinutest
Alveoolide rebenemise tõttu satub õhk kopsude interstitsiumi ja moodustab 0,1-1cm õhuga täidetud tsüste Võib esineda lokaalselt või difuuselt Hästi aereeritud alade ja kollabeerunud kopsukoe vaheldumine nn. “lumetorm” Ühepoolne protsess põhjustab mediastiinumi nihkumise tervele poole Sageli järgnevad pneumomediastiinum või pneumotooraks 16

16 Pneumoonia Ebateravad peenstruktuursed interstitsiaalsed või alveolaarsed varjustused Eristamine IRDS-ist raske 17

17 IRDS Pneumoonia Eristamine IRDS-ist raske (oluline anamnees)
IRDS korral ei esine kunagi pleuraefusioone IRDS klassikaliselt on sümmeetriline, pneumoonia mitte 18

18 Pneumothorax Asümtomaatiline – 1% ajalistest vs ja leitakse juhuleiuna. Põhjuseks kõrge intrapulmonaalne rõhk esimesel karjumisel. Objektiivne leid puudub. Sümptomaatiline – on primaarse kopsuhaiguse tüsistus (MAS, IRDS) Ühepoolse õhkrinna puhul on kahjustusepoolne kops kollabeerunud ja mediastiinum nihkunud tervele poole Otse- ja külgülesvõtted. Külgülesvõttel on näha õhk mediastiinumi eesmises osas ja tüümuse ümber, mis otsesuunas võib jääda diagnoosimata. Diafragmakuppel alla surutud ja interkostaalruumid laienenud 19

19 MAS Riskifaktorid Koorionamnioniit PROM Oligohüdramnion Muutused KTG-l
Ülekandlus Depressioon sünnil Nabaväädivere arterist HAT pH<7,0 ja/või BE-12 20

20 Mekoniaalne aspiratsioom
Kopsuparenhüümis mõlemal pool jämedad, laatuvad korrapäratud, varjustused ümbritsetud puhitunud alade vööndist Pleuraefusioon 21

21 MAS patogenees 22

22 (I)RDS diagnoosi kriteeriumid
Silvermani skooring ≥5 ja /või FiO2 0,3 Downes’i skooring >4 ≥FiO2 0,3, et hoida SaO2 ≥88% ja PaO2 >50mmHg Ojektiivne leid, mis on kinnitunud radiloogilise uuringuga PaO2 <6,7 kPa (<50mmHg) ja SaO2 alla 90% FiO2 0,21 või lisa O2 vajalik, et PaO2 >6,7 kPa ning Rö-uuringul RDS-i leid 2 kliinilist hingamispuudulikkuse tunnust koos tüüpilise Rö-leiuga *** European consensus guidelines on the management on neonatal respiratory distress syndrome (The Vermont Oxford Neonatal Network ) PaO2 <6,7 kPa (<50mmHg) FiO2 0,21  tsentraalne tsüanoos FiO2 0,21 või lisa O2 vajalik, et PaO2 >6,7 kPa ning Rö-uuringul klassikaline RDS-i leid FiO2 0,3-0,6 hapnik-kupliga või NCPAP, et pCO2 65mmHg ja Rö-leid 23


Download ppt "Vastsündinu hingamishäired"

Similar presentations


Ads by Google