Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara

Similar presentations


Presentation on theme: "Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara"— Presentation transcript:

1 Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Propagarea undelor Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara

2 Propagarea unei perturbaţii
Perturbaţia – scoaterea corpurilor sau a particulelor din poziţia de echilibru Exemple: ►Perturbaţia produsă prin mişcarea bruscă în sus şi în jos a capătului unei corzi Click ►Perturbaţia produsă de picăturile de ploaie pe suprafaţa liniştită a unei ape

3 ►Scoaterea din poziţia de echilibru a unui sistem de pendule
Dacă pendulele sunt legate între ele, iar primul este pus în mişcare, atunci fiecare pendul va intra în oscilaţie pe rând, cu transfer de energie şi cu o viteză finită.

4 Fenomenul de propagare din aproape în aproape într-un mediu a unei perturbaţii se numeşte undă
►unda generată de o perturbaţie mecanică într-un mediu elastic se numeşte undă elastică ►toate punctele mediului atinse de undă reproduc perturbaţia iniţială ►propagarea undelor se face din aproape în aproape cu viteză finită ►în timpul propagării undei are loc transfer de energie şi nu se transportă substanţă

5 Click imagini sau linkuri
Fenomene ondulatorii în natură Valurile Click imagini sau linkuri

6 Click imagini sau linkuri
Norii Click imagini sau linkuri

7 Dune de nisip alb - Brazilia
Dune de nisip - Sahara

8 Unda transversală ►este unda pentru care direcţia perturbaţiei este perpendiculară pe direcţia de propagare a undei Viteza de propagare

9 Unda longitudinală ►este unda pentru care direcţia perturbaţiei este aceeaşi cu direcţia de propagare a undei Viteza de propagare

10

11 Suprafaţa de undă – locul geometric al punctelor atinse de undă la un moment dat, care oscilează în fază Suprafaţa de undă cea mai depărtată de sursă reprezintă frontul de undă Lungimea de undă – distanţa parcursă de undă cu viteza v în timp de o perioadă Unde sferice Unde plane

12 Ecuaţia undei plane sau Unda este un fenomen cu dublă periodicitate:
x y v sursa sau λ Unda este un fenomen cu dublă periodicitate: ►periodicitate în timp caracterizată de perioada sursei T ►periodicitate în spaţiu caracterizată de lungimea de undă λ

13 Principiul lui Huygens
Orice punct de pe o suprafaţă de undă poate fi considerat o sursă de unde secundare care se propagă în toate direcţiile cu viteza undei

14

15 Bibliografie

16


Download ppt "Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara"

Similar presentations


Ads by Google