Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SPACE OF OPPORTUNITIES

Similar presentations


Presentation on theme: "SPACE OF OPPORTUNITIES"— Presentation transcript:

1 SPACE OF OPPORTUNITIES
15th Summer Academy “Social Economy and Sustainable Rural Development” THE HEART OF SLOVENIA SPACE OF OPPORTUNITIES Aleksandra Gradišek, Lili Mahne Development Centre of the Heart of Slovenia 1

2 The Heart of Slovenia – the place in which I like to live, where I can create, self-realize and have a quality life. Srce Slovenije ni le geografsko zaokroženo območje v obliki srca in z geometričnim središčem celotne države kot centralno točko. Niti ni zgolj interesno in programsko povezovanje občin iz različnih statističnih regij. Poslanstvo tega prostora je priložnost za vse njegove prebivalce, priložnost za ustvarjanje, samouresničevanje in kakovostno bivanje. Paradni konji Srca Slovenije so župani, skupine in posamezniki iz občin Dola pri Ljubljani, Ivančne Gorice, Litije, Mengša, Šentruperta in Šmartnega pri Litiji. Tako je danes, jutri boste tudi vi želeli živeti v Srcu Slovenije.

3 Area “The Heart of Slovenia”
GEOSS 1.555 km (7,7% Slovenia) inhabitants Area: 16 municipalities, parts of 4 statistical regions 3

4 Strategic model of the Heart of Slovenia
4

5 exisiting rural networks in the Heart of Slovenia:
tourism providers (120), craftsmen (60), entrepreneurs (12 in Business network), food producers (40), schools and kindergartens (12), communities (10) Foundation for implementation of all activities in the area Skills, knowledge, experience – formalizing and professionalizing management of networks 5

6 Development Centre of the Heart of Slovenia:
Established in 2000 Non-profit development agency (in public interest) Team of 9 employees Focus on Rural Tourism and Rural Development International experiences: 23 transnational projects in total value of 2,8 mio. EUR 11 EU programmes with 198 partners from 33 european contries

7 Local level Sub-regional level European level
Sources, people, knowledge, solutions etc. Local level Sub-regional level European level Pri vsem naštetem so seveda pomembni tudi finančni viri. Razvojni center Srca Slovenije je v okviru 20-ih transnacionalnih projektov iz 11-ih različnih programov na območje do danes pripeljal že 2,8 mio EUR ter preko 1,3 mio EUR iz naslova LEADER projektov. Ključno pri tem je, da s pomočjo evropskih sredstev iščemo možnosti in priložnosti, kako strateške vsebine pripeljati do operativnega subregionalnega in lokalnega nivoja ter na koncu koristiti končnemu uporabniku. Vsa znanja in rešitve, ki jih pri tem pridobimo, z odgovornostjo seveda vračamo tudi nazaj. S tem nas tudi v Evropi prepoznavajo kot pomembnega partnerja, kar vodi do povabil k novim projektom in novim izzivom. Sodelujemo s 160 različnimi partnerji iz 27-ih evropskih držav.

8

9 Land of hayracks

10

11

12

13


Download ppt "SPACE OF OPPORTUNITIES"

Similar presentations


Ads by Google