Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ХИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЈЕ

Similar presentations


Presentation on theme: "ХИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЈЕ"— Presentation transcript:

1 ХИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЈЕ
Силвија Сајић, Ендокринолошко одељење, УДК Београд

2 Увод Повишене вредности појединих липопротеина означене су као хиперлипопротеинемијe Хиперлипидемије су далеко најчешћи метаболички поремећај код људи КВБ су водећи узрок смртности у свету. Липидски поремећаји су врло важан фактор ризика за кардиоваскуларне болести. Повишени липиди у плазми су најодговорнији за развој атеросклерозе и коронарне болести. Прве промене у зиду крвних судова у виду масне пруге, јављају се већ у првој декади живота. Проценјује се да ће до 2020 г.око 11,1 милиона људи у свету умрети од КВБ

3 ATHEROSCLEROSIS Normal Atherosclerosis
Factors such as high plasma cholesterol, smoking, hypertension, diabetes and family history are all associated with atherosclerosis. Normal Atherosclerosis Intima Medis Adventitis Proliferation of intimal connective tissue Lipid accumulation Tissue breakdown

4 Progression Of Atherosclerosis

5 Липиди Важна енергетска и градивна једињења чијом разградњом се обезбеђује енергија за различите животне процесе. Иста се може у облику триглицерида депоновати у адипоцитима. Уносе се храном а делом се синтетишу. Нерастворљиви су у води.

6 Липиди Масне киселине Холестерол Естри холестерола
( холестерол+једна масна киселина, најчешће полинезасићена линолна ) Триглицериди ( глицерол+3 масне киселине, наjчешће мононезасићена олеинска ) Фосфолипиди ( глицерол+2 масне киселине+фосфат )

7 Липопротеини Сферичне честице састављене од молекула липида и протеина - комплексна једињења неопходна за транспорт липида у организму Састоје се од хидрофобног језгра (триглицериди и естри холестерола) и омотача (апопротеини, фосфолипиди и слободан холестерол).

8 (Триглицериди и естри холестерола)
Структура липопротеина Протеини (Апопротеини) Холестерол Неполарни липиди (Триглицериди и естри холестерола) Apoproteins are only weakly associated with a particular lipoprotein and are easily transferred to another lipoprotein of a different class. Apoproteins have various functions including: Structural role  Binding sites for receptors  Activators or co-enzymes for enzymes involved with lipid metabolism Фосфолипиди

9 Аполипоротеини (Apo) Пружају структурну стабилност липопротеинима
Пружају структурну стабилност липопротеинима Имају кључну улогу у регулацији транспорта липида и метаболизму липопротеина (активатори ензима, ко-ензими, активатори рецептора ) Фамилије апопротеина : - Apo A (I,II, IV), ApoB (100, 48), - ApoC (I,II,III), ApoD, ApoE

10 Класификација липопротеина
- Хиломикрони, - Липопопротеини врло мале густине (VLDL), - Липопротеини интермедијарне густине (IDL), - Липопротеини мале густине (LDL), - Липопротеини велике густине (HDL).

11 Рeлативна величина липопротеина 600 45 30 20 8 nm

12 Oсновне карактеристике липопротеина
Čestica Gustina (g/mL) Prečnik (nm) % Apo % TG % PL % CE % C Apo HDL 5 – 15 33-57 3-15 26-46 15-30 2-10 A,C,DE LDL 1.019 – 1.063 18 – 28 20-22 10-15 20-28 37-48 8-10 B100 IDL 10-12 25-30 25-27 32-35 B100,C,E VLDL 0.95 – 1.006 7-10 50-55 18-20 12-15 Hilomikroni < 0.95 1 - 2 85-88 8 3 1 A,B48C,E

13 Хиломикрони После масног оброка плазма се испуњава хиломикронима
Настају у танком цреву. Имају АpoB-48 и АpoА (I,II,IV) Преко лимфног система долазе у плазму где преузимају додатне апопротеине из HDL ( АpoC-II i АpoE) Транспортују холестеролске естре и пре свега триглицериде из хране ( егзогени пут липида) Триглицериди се хидролизују у ткивима у присуству ензима , а остатаци хиломикрона се метаболишу у јетри

14 VLDL честице Јетра лучи триглицериде стварајући VLDL честице
Новоформирана честица има само триглицериде и ApoB-100 У процесу циркулације стиче ApoC i ApoE od HDL Део триглицерида се предаје ткивима под дејсвом липопротеинске липазе, VLDL ч. се конвертују у IDL ч., а ApoC oдлазе на HDL честице

15 IDL честице Настају из VLDL честица, даљим трошењем триглицерида
Конвертују се у LDL чeстице или их директно преузима јетра преко LDL рецептора који детектују ApoB-100 и ApoE

16 LDL честице – ”Лош” холестерол
Главни преносиоци холестерола и главни снабдевачи периферних ћелија холестеролом и његовим естрима Најбројније су у плазми ( 50%-60%) Склоне су модификацијама и врло су атерогене Пораст нивоа LDL ч. и ApoB у плазми су фактори ризика за атеросклерозу

17 HDL честице-”Добар” холестерол
Стварају се у јетри и цревима као честице богате протеинима Главни су преносиоци пречишћених холестеролских естара и фосфолипида од периферних ткива ка јетри и зато се сматрају заштитним липопротеинима Штите LDL ч. од оксидације и смањују ризик од атерогенезе Донирају апопротеине хиломикронима и VLDL честицама Ниво HDL честица и АpoA у плазми су у негативној корелацији са ризиком за КВБ

18 Ензими укључени у метаболизам липопротеина
Липопротеинска липаза (LPL) Хепатичка триглицеридна липаза (HTGL) Лецитин холестерол ацил трансфераза (LCAT) Холестерол естертрансфер протеин (CETP) Фосфолипидни трансфер протеин (PLTP)

19 LDL рецептори (Б/Е рецептори)
Brown и Goldstein су добили Нобелову награду 1985.г. за откриће ових рецептора Препознају липопротеине по ApoB 60%-70% се налазе у јетри Лакше препознају ApoЕ него ApoB-100 Уклањају LDL ч. и контролишу ендогену синтезу холестерола: одређују ниво LDL холестерола у плазми и степен уласка VLDL честица у плазму

20 LDL рецептори

21 Транспорт егзогених липида

22 Транспорт ендогених липида

23 Како се метаболише VLDL ?
Lipoproteinska lipaza Капиларни зид Tkiva VLDL B100 B100 LDL E CII Неке LDL преузима jeтра (LDL рецептори) Губећи триглицериде у LDL-у се повећава удео холестерола и холестеролских естара VLDL synthesised in the liver with apoprotein B100. VLDL receives apoproteins CII and E from HDL. Like chylomicrons, VLDLs travels around the circulatory system until they associate with lipoprotein lipase, an enzyme bound to the endothelial surface. This association is mediated through apoprotein CII. The lipoprotein lipase hydrolyses the triacylglycerol to liberate free fatty acids which diffuse into the local tissues. As triacylglycerol is lost, the VLDL shrinks and forms LDL. The released fatty acids can be reassembled into triacylglycerols for storage as fat or oxidised to produce ATP. The LDL return apoprotein CII and E to HDL and are taken up by receptor mediated endocytosis by the extra hepatic tissues (with some being taken back up by the liver). LDL having lost most of their triacylglycerols are rich in cholesterol and cholesterol esters and represent the route by which cholesterol is transported form the liver to the tissues (although all tissues can make cholesterol to some extent). As VLDL particles are transported in the bloodstream, Lipoprotein Lipase catalyzes triacylglycerols removal by hydrolysis. With removal of triacylglycerols and some proteins, the % weight that is cholesterol esters increases. VLDL are converted to IDL, and eventually to LDL. VLDL  IDL  LDL The lipid core of LDL is predominantly cholesterol esters. Whereas VLDL contains 5 Apoproteins types (B-100, C-I, C-II, C-III, & E), only one protein, Apoproteins B-100, is associated with the surface monolayer of LDL. Cells take up LDL by receptor-mediated endocytosis. The cholesterol in LDL is then used by cells, e.g., for synthesis of cellular membranes. The LDL receptor was identified by M. Brown & J. Goldstein, who were awarded the Nobel prize. The LDL receptor is a single-pass transmembrane glycoprotein with a modular design. Function is to transport endogenously synthesised TAG to the extra hepatic tissues where it can be stored as fat or to muscles where the constituent fatty acids can be used for energy. The cholesterol is delivered to extra hepatic tissues once VLDL has been metabolised to LDL Неке LDL преузимају друга ткива (LDL рецептори). LDL испоручује холестерол и триглицериде периферним ткивима E CII HDL

24 Значај HDL честица Делују као резервоар за апротеине који могу бити донирани или примљени од других липопротеина Играју виталну улогу у чишењу “коришћених” холестерола (реверзни транспорт холестерола): HDL рецептори су медијатори Јетра апопротеини HDL HDL HDL део холестеролског естра се трансферише у VLDL “коришћен” холестерол се преноси до HDL и и конвертује у естре холестерола HDL (high density lipoprotein) is secreted as a small protein-rich particle by liver (and intestine). One HDL apoproteins, A-1, activates LCAT (Lecithin-Cholesterol Acyl Transferase), which catalyzes synthesis of cholesterol esters using fatty acids cleaved from the membrane lipid lecithin. The cholesterol is scavenged from cell surfaces & from other lipoproteins. VLDL LDL рецептори су медијатори Холестерол може бити конвертован у жучне соли за излучење или препакован у VLDL редистрибуцију Периферна ткива LDL LDL

25 Међусобна повезаност липопротеина
VLDL CE CETP FFA LPL TG IDL Јetra (LDL receptor) TG CETP CE HDL Interrelationship between lipoproteins. PLTP transfers phospholipids (lecithin) from VLDL, IDL and LDL to HDL.LCAT associated with HDL esterifies cholesterol. CETP transfers CE from HDL to VLDL, IDL and LDL LPL TG FFA CETP Јetra (LDL receptor) CE LDL

26 Реверзни пут холестерола

27 Реверзни пут холестерола
Периферна ткива Јетра Холестерол се поново користи или се излучује у жуч Естри холестерола хидролиза Директно Слободан холестерол ABCA1 Pre-b-HDL LCAT CETP Холестерол у VLDL, IDL, LDL Free cholesterol and lecithin (phospholipids) are transferred from cell membranes to pre B-HDL to form Discoidal HDL. Via lymph this HDL enters the plasma. Through the action of LCAT (lecithin:cholesterol Acyl Transferase) the Discoidal HDL becomes spherical and cholesterol is esterified. About 1/3 of the cholesterol present in HDL is moved to B-100 containing lipoproteins (IDL/LDL/VLDL) in exchange for TG (2). Cholesterol ester transfer protein mediates this transfer. The majority of the HDL/cholesterol is internalized by liver and to a lesser extent by adrenal and gonadal cells via the SR-BI scavenger protein for use in bile acid and steroid hormone synthesis. HDL A A

28 Хиперлипопротеинемије (HLP)
Поремећаји у метаболизму липида који доводе до повећања неке од фракција липида и липопротеина или поремећаја њиховог односа у плазми Деле се на примарне и секундарне

29 Дефиниција HLP у дечјем узрасту
Укупни холестрол > 5,18 ммол/л LDL холестерол > 3,36 ммол/л HDL холетерол < 1,о ммол/л Триглицериди (адол.) > 1,7 ммол/л Триглицериди (млађа д.) > 1,47 ммол/л

30 Вредности холестерола и триглицерида (mmol/l)
Укупни холестерол пожељне в. : < 5,2 граничне в. : 5,2 – 6,1 високе в : ≥ 6,2 LDL холестерол оптималне в. : < 2,6 изнад оптималних в.: ,6 – 3,3 гранично високе в. : ,4 -4,0 високе в. : ,1 – 4,8 врло високе вредности : ≥ 4,9

31 ХДЛ холестерол ниске в. : ≤ 1,0 високе в. : ≥ 1,6 Триглицериди нормалне в. : < 1,7 граничне високе в. : ,7 – 2,2 високе в : ,3 -5,5 врло високе в. : ≥ 5,6

32 Oдређивање липидних фракција
Предлаже се код деце старије од 2 г., уколико у породици постоји неки од генетских поремећаја липида и КВБ родитеља пре 55. г.

33 Ризик за рану атеросклерозу
Гојазност, метаболички синдром, дијабетес мелитус, хипертензија, пушење. Нефротски синдром, трансплантацијa oргана, SLE.

34 Fredricksonova klasifikacija HLP
Feno-tip Lipo-proteini Apolipo-proteini Holesterol Trigliceridi Aterogenost Uče-stalost I Hilomikroni AI, AII  B  N ili      Vrlo mala < 1% IIa LDL B    N +++ 10% IIb LDL, VLDL 40% III IDL E     IV VLDL CIII  + 45% V VLDL i hilomikroni  Ili   5%

35 Најчешће HLP Фамилијарна хиперхолестеролемија - HLP тип IIa
Фамилијарна хипертриглицеридемија -HLP тип IV Фамилијарни дефицит липопротеинске липазе - HLP тип I и тип V Фамилијарна комбинована хиперлипидемија - HLP тип IIb

36 Фамилијарна хиперхолестеролемија (FH) HLP тип IIa
Настаје услед преко 150 различитих мутација LDL рецептора које се наслеђују аутозомно кодоминантно. Инциденција хетерозигота је 1 на , а хомозигота 1 на милион. Ниво укупног холестерола у хетерозигота је ммол/л , док је у хомозигота изнад ммол /л. FH хетерозиготи развијају рану озбиљну атеросклерозу и КВБ у периоду од године живота.

37 Појаве Тетивни ксантоми ( у 75% одраслих )
Тетивни ксантоми ( у 75% одраслих ) Туберозни ксантоми на лактовима и бутинама Ксантелазме на очним капцима Код хомозигота за FH се већ у детињству јављају ксантоми и васкуларне болести, но срећом овај облик FH је изузетно редак.

38 Tendinous xanthomas

39 Tendinous xanthomas

40 Tuberous xanthomas

41 Xanthelasma palpebrum

42 Фамилијарна хипертриглицеридемија HLP тип IV
Аутозомно доминантан поремећај. Триглицериди у плазми наште износе 2,3-8,5 ммол / л, и удружен је пораст VLDL холестерола и понекад хиломикрона. Постоји мањи ризик за КВБ.

43 Фамилијарни дефицит липопротеинске липазе HLP тип I и тип V
Изузетно редак аутозомно рецесивни поремећај узрокован одсуством или дефектом липопротеинске липазе или дефицитом њеног кофактора Аpo C. Долази до масивне акумулације хиломикрона у плазми и хипертриглицеридeмије (преко 11,3 ммол/л )

44 У деце се јављају понављани атаци панкреатитиса, хепатоспленомегалија, еруптивни ксантоми, липемија ретиналис, као и инфилтрација костне сржи пенастим ћелијама. Атеросклероза, међутим, није убрзана. Клиничке и лабораторијске манифестације се драматично губе чим се пацијент стави на дијету без масти. У атацима панкреатитиса, поред максималне рестрикције масти ( испод 1 гр дневно), ради се липидна афереза.

45 Eruptive xanthomas

46 Lipemia Retinalis

47 Фамилијарна комбинована хиперлипидемија (FCHL) HLP тип IIb
Врло је честа ( 3-5 на 1000), наслеђује се аутозомно доминантно. Вредности триглицeрида су 2,8-8,5 ммол/л, док је укупан холестерол 6,5-13,0 ммол/л.

48 Изолована хиперхолестеролемија
Fenotip lipida Nivo lipida u plazmi (mmol/l) Lipoproteini Klinički znaci Povišeni Fenotip Familijarna hiperholesterolemija Heterozigoti: u. holesterol=7-13 LDL IIa Obično ksantomi kod odraslih i vaskularne bolesti u 30-50g. Homozigoti: u. holesterol >13 Obično ksantomi kod odraslih i vaskularne bolesti u detinjstvu. Familijarni defektni apo B100 Poligenska hiperholesterolemija Ukupni holesterol = Obično asimptomatskidok se ne razviju kardiovaskularne bolesti; nema ksantoma

49 Изолована хипертриглицеридемија
Fenotip lipida Nivo lipida u plazmi (mmol/l) Lipoproteini Klinički znaci Povišeni Fenotip Familijarna hipertrigliceridemija TG= plazma može biti i zamućena VLDL IV Asimptomatska; može biti udružena sa povećanim rizikom za vaskularne bolesti Familijarni deficit lipoproteinske lipaze TG > ( plazma može biti mlečna ) Hilomikroni I,V Može biti asimptomatska ; može biti udruženo sa pankreatitisom, abdominalnim bolom, hepato-splenomegalijom Familijarni deficit apo CII TG > ( plazma može biti mlečna ) Kao i navedeno

50 Хипертриглицеридемија и хиперхолестеролемија
Fenotip lipida Nivo lipida u plazmi (mmol/l) Lipoproteini Klinički znaci Povišeni Fenotip Kombinovana hiperlipidemija TG= ukupni holesterol=6.5-13 VLDL, LDL IIb Asimptomaska do kardiovask. bolesti. Famil.oblik može imati ili samo TG ili samo LDL holesterol Disbetalipoproteinemija VLDL, IDL, LDL normalni III Asimptomaska do kardiovask. bolesti. Mogući palmarni ili tuberoeruptivni ksantomi

51 Strie palmaris

52 Секундарни узроци HPL Дијабетес мелитус тип 1 и тип 2, гојазност, метаболички синдром, хипотиреоидизам, нефротски синдром, хронична бубрежна инсуфицијенција, гликогенозе, опструктивна болест јетре. Употреба лекова типа: кортикостероида, контрацептива, л-аспарагиназе,циклоспорина, тиазида, алкохола.

53 Терапија HPL код деце Неопходно је применити нефармаколошке мере већ од најранијег детињства Ако код деце старије од 2 године постоји и даље HPL, хигјенскодијететске мере су нешто строжије.

54 Строже мере Инсистира се на промени животног стила, уз свакодневну физичку активност Препоручује се строжа дијета, са рестрикцијом егзогених масти, водећи рачуна о довољном калоријском уносу, који треба да обезбеди правилан раст и развој детета, уз додатак липосолубилних витамина

55 Препоруке Укупне масти: < 30% дневног кал. уноса
Укупне масти: < 30% дневног кал. уноса Засићене МК: < 10%, Полинезасићене МК: < 10% Мононезасићене МК: % Холестерол : < 300 мг дневно, Биљни стероли: гр на дан, Солубилна влакна: гр на дан

56 Медикаментна терапија
Најбезбедније су смоле које везују жучне киселине и оне се користе већ више од 3 деценије ( холестирамин, колестипол, колесевелам ) Нежељена дејства су хипертриглицеридемија преко компензаторног пораста хепатичке синтезе VLDL, малабсорпција липосолубилних витамина и микроелемената Гастроинтестиналне тегобе (опстипација, надимање и флатуленција) их чине неподобним за примену код деце

57 Употреба статина Употреба блокатора хидрокси метилглутарил коензим А редуктазе (HMG-CоА редуктазе), односно статина, се помиње у све већем броју педијатријских студија, посебно у деце са FH и FCHL. Недовољно је података о дугорочној, сигурној примени ових лекова. Опрез код дуготрајне примене статина у педијатрији, налаже неопходност холестерола за синтезу стероида и сексуалних хормона, те утицај на линеарни раст и полни развој.

58 Нежељена ефекти Не препоручује се употреба пре 10. године
Не препоручује употреба у трудноћи (могућ тератогени ефекат) Позната су нежељена дејства статина на пораст јетриних ензима, CPK, појаву рабдомиолизе, миоглобинурије Токсичност статина се повећава , уколико се комбинују са фибратма, ниацином, макролидима и циклоспорином

59 Eфекти главних лекова за лечење хиперлипидемија на фракције липида
LDL-h HDL-h Trigliceridi Sekvestranti žučnih kiselina (smole) 15-30% 5% Inhibitori HMG-CoA reduktaze 20-60% 5-15% 10-40% Derivati fibrične kiseline  10-15% 5-20% 20-50% Nikotinska kiselina 20-30% 15-35%

60 ЗАКЉУЧАК Већина студија у педијатрији, објављених током 10 година, указује на потребу скрининга липидских поремећаја,већ у деце старије од две године Основа је примена превентивних мера усвајања здравог стила живота, а примена лекова долази у обзир после десете године


Download ppt "ХИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЈЕ"

Similar presentations


Ads by Google