Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Department of the Languages and Cultures of Africa Insight Day 2 March 2016.

Similar presentations


Presentation on theme: "Department of the Languages and Cultures of Africa Insight Day 2 March 2016."— Presentation transcript:

1 Department of the Languages and Cultures of Africa Insight Day 2 March 2016

2 2 The Department at a glance Members of staff Undergraduate degrees. BA African Language and Culture (Swahili) BA Swahili and Another Subject BA African Studies BA African Studies and Another Subject

3 3 Our distinctive focus on language-based scholarship enables us to engage with African literature, film, and philosophy through the words of Africans in their own languages. We also cover African literature, philosophy, and film in English. Our students gain a wide understanding and new perspectives on the diverse cultures of Africa.

4 4 Title Subtitles Body text runs here Our languages http://www.soas.ac.uk/africa/

5 Yorùbá Total speakers: more than 25 million Spoken in: Nigeria, Benin, Togo

6 "Yínká ló n ki ara rè báun. Yínká ò ju omo odún méje lo tí ó ti máa n gbó àsà kan lénu àwon àgbàlagbà. Àsà náà jo ó lójú púpò. Ní Ode-Òmu, ní ìpínlè Òsun báyìí, tí í se ìlú tí wón ti bí Yínká, bí àwon ènìyàn bá múra oko tán, tí àwon géndé gbé kèké ológeere won síta, tí wón di àpò ìdòho tí won ó fi di kòkó lé e lórí tán, won a ní: "Ó di Èkó kékeré." Kí àwon géndé wonyí tó kúrò nílé ni àwon aya àti àwon omo weere yóò ti kó apere lérí. Won ó máa gba ònà ojà lo. Bí wón bá ti dé ojú ojà, won ó ra èko àti òòlè lówó; òòlè náà ni wón tún n pè ní móín-móín. Wón lè ra ìsáná lówó pèlú, wón á sì tún yára ta erù won kán, wón á gbé e lérí, won a yáa máa kó rei-rei lo. Oúnje ni ìyá Yínká n tà. Ìdí sì nìyí tí Yínká se rí àsíírí àwon tó n lo sóko yìí dé góngó."

7 Hausa 1st language: 30m+ 2 nd /3rd language: 20m Sahel areas: (northern) Nigeria, Niger, Cameroon, Ghana, Togo, Sudan (Blue Nile Province)

8 Amharic First language: 27 million Second language: 7-15 million Spoken in: Ethiopia

9 Somali First language: 10-16 million Second language: 500,000 Spoken in: Somalia, Ethiopia, Djibouti, Kenya

10 Zulu First language: 10 million Second language: 16 million Spoken in: South Africa, Lesotho

11 Swahili First language: 5-10 million Second language: 80 million Official Language: Kenya and Tanzania. Medium of primary and secondary school instruction in Tanzania Compulsory in all state schools of Kenya up to secondary level. Also widely spoken in: DRC, Uganda, Rwanda, Somalia, Mozambique, and in major cities of the Gulf states, Europe and North America.

12 Swahili It spread through use in local and long-distance trade, religion and education. The influences are visible in loan words, in particular from: Arabic, e.g., saa, dhahabu, asubuhi, alfajiri, Persian, e.g. diwani, serikali, achari, Portuguese, e.g., leso, pesa, gereza, English, e.g., redio, afisa, basi, motokaa, and German, e.g., shule, hela.

13 Swahili Greetings Hujambo? How are you?(Addressing one person) Sijambo! I am fine! Hamjambo How are you? (To more than one person) Hatujambo! We are fine! Habari gani? How are things? Nzuri sana, asante. Very fine, thanks. Jina lako nani? -- What is your name? Jina lako (ni) nani? What is your name? Jina langu (ni)... My name is... Kwaheri - Good bye! Kwaheri! (addressing one person) Kwaherini! (addressing more than one person)

14 14 Philosophy Courses Film Courses Literature Courses


Download ppt "Department of the Languages and Cultures of Africa Insight Day 2 March 2016."

Similar presentations


Ads by Google