Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Gheorghe M. Ştefan - 2014 -

Similar presentations


Presentation on theme: "Gheorghe M. Ştefan - 2014 -"— Presentation transcript:

1 Gheorghe M. Ştefan http://arh.pub.ro/gstefan/ - 2014 -

2 Featuring by looping 2014Digital Integrated Circuits - week five2

3 Loops & autonomy 2014Digital Integrated Circuits - week five3

4 The taxonomy of digital systems 2014Digital Integrated Circuits - week five4 Included loops:

5 From order 0 to order 3 2014Digital Integrated Circuits - week five5

6 Order 4 & order n systems 2014Digital Integrated Circuits - week five6

7 Our final target: toyMachine 2014Digital Integrated Circuits - week five7

8 toyMachine: architectural description 2014Digital Integrated Circuits - week five8

9 Instruction format 2014Digital Integrated Circuits - week five9

10 Control instructions 2014Digital Integrated Circuits - week five10

11 Data instructions 2014Digital Integrated Circuits - week five11

12 Input-output instructions 2014Digital Integrated Circuits - week five12

13 2014Digital Integrated Circuits - week five13

14 instructionStructure.v 2014Digital Integrated Circuits - week five14

15 controlFunction.v 2014Digital Integrated Circuits - week five15

16 2014Digital Integrated Circuits - week five16

17 interpol circuit 2014Digital Integrated Circuits - week five17

18 The main routine 2014Digital Integrated Circuits - week five18

19 Pseudo-macros 2014Digital Integrated Circuits - week five19

20 Binary form 2014Digital Integrated Circuits - week five20

21 Gates: 0-order systems Simple, recursively defined circuits: Decoders Demultiplexers Multiplexers Arithmetic circuits Arithmetic and logic unit (ALU) Comparator Complex, patternless circuits 2014Digital Integrated Circuits - week five21

22 Decoders 2014Digital Integrated Circuits - week five22

23 Decoder: recursive definition 2014Digital Integrated Circuits - week five23

24 Home work 5 Problem 1: rezolvati problema corectiei pixelilor folosind toyMachine cu regula mai precisa: s’(t) = if (s(t)= 0) then (3×s(t-1)+5×s(t-1)+5×s(t+1)+3×s(t+1))/16 else s(t) Problem 2: desenati cu porti logice cu doua intrari si inversoare structura unui decodificator cu 4 intrari pornind de la definitia recursiva a DCD-ului (vezi slide 23). Problem 3: proiectati un circuit care calculeaza 2 m unde m=2 n. Comparati size-ul circuitului rezultat cu cel al circuitului care calculeaza valoarea lui 2 n. 2014Digital Integrated Circuits - week five24


Download ppt "Gheorghe M. Ştefan - 2014 -"

Similar presentations


Ads by Google