Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

У 5-А класі навчається 21 учень. З них хлопчиків - 8, дівчаток – 13.

Similar presentations


Presentation on theme: "У 5-А класі навчається 21 учень. З них хлопчиків - 8, дівчаток – 13."— Presentation transcript:

1 У 5-А класі навчається 21 учень. З них хлопчиків - 8, дівчаток – 13.

2 За дослідженням типу темпераменту 37% учнів - сангвініки; 55% - холерики, 6% - флегматики, 4% - меланхоліки.

3 Діагностика стилю мислення виявила, що у 55% учнів переважає наочно – образний тип мислення, а у інших 45% дітей - понятійний тип мислення.

4 У визначенні домінувань півкуль головного мозку – 40% учнів правопівкульні, 60% – лівопівкульні. Переважаючі канали сприйняття інформації візуальні, на другому місці аудіальні.

5 Домінуючими типами запам’ятовування є візуальна пам’ять 58% учнів та слухова пам’ять 24% дітей. 12% учнів 5-А класу мають комбінований тип запам’ятовування, найменш розвинений тип запам’ятовування – це руховий, він притаманний 6% дітей. Домінуючими типами запам’ятовування є візуальна пам’ять 58% учнів та слухова пам’ять 24% дітей. 12% учнів 5-А класу мають комбінований тип запам’ятовування, найменш розвинений тип запам’ятовування – це руховий, він притаманний 6% дітей.

6 За результатами дослідження довільної уваги можна зробити висновок, що 96% дітей мають високий рівень уваги, 4% - середній рівень, а низького взагалі нема.

7 Досліджуючи рівень тривожності учнів даного класу, виявлено, що 14 учнів мають високий рівень ситуативної тривожності, а 7 учнів мають помірний рівень особистісної тривожності. Досліджуючи рівень тривожності учнів даного класу, виявлено, що 14 учнів мають високий рівень ситуативної тривожності, а 7 учнів мають помірний рівень особистісної тривожності.

8 55% учнів мають високий рівень мотивації у досягненні успіху у навчанні, 35% учнів мають середній рівень, а інші 10% дітей мають низький рівень мотивації. У 5-А класі 5 учнів мають високий інтелектуальний рівень розвитку.

9  За даними соціометричного дослідження було виявленно, що 3 учні класу є «соціометричними зірками», 9 дітей, яким «надають перевагу», «знехтувані» 7 учнів, мають статус «ізольовані» 2 дітей.  Коефіцієнт взаємності дорівнює 0,37, що свідчить про те, що в учнів 5-А класу низький рівень групової згуртованості.


Download ppt "У 5-А класі навчається 21 учень. З них хлопчиків - 8, дівчаток – 13."

Similar presentations


Ads by Google