Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

B U R L O Chi entra per primo? BIANCO NESSUNA URGENZA Caso non grave, risolvibile dal medico di famiglia o dallo specialista in ambulatorio. Visita effettuata.

Similar presentations


Presentation on theme: "B U R L O Chi entra per primo? BIANCO NESSUNA URGENZA Caso non grave, risolvibile dal medico di famiglia o dallo specialista in ambulatorio. Visita effettuata."— Presentation transcript:

1 B U R L O Chi entra per primo? BIANCO NESSUNA URGENZA Caso non grave, risolvibile dal medico di famiglia o dallo specialista in ambulatorio. Visita effettuata quando possibile compatibilmente con tutte le altre urgenze. Queste prestazioni sono soggette al pagamento del ticket. WHITE NO URGENCY Case not serious: it may be resolvedby a family doctor or by a specilist in an outpatient clinic. The patient will be seen, but only after the more urgent cases have been dealth with. This treatment is subject to the payment of a special charge BELA NI NOBENE URGENCE Primer ni nujen; zdravi ga lahko druzinski zdravnik ali specialist v ambulanti. Zdravnisko pomoc nudimo, ko so vsi drugi, hujsi primeri ze oskrbovani, in ko je to mozno. Za to intervencijo – pomoc je potrebno placati TICKET BELA BOJA STANJA KOJA NISU HITNA Slucajevi koji nisu hitni. Lekarsku pomoc moze da pruzi porodicni lekar ili lekar opste prakse u ambulanti. Lekarska pomoc ce biti pruzena posto se rese svi ostali hitniji slucajevi. Pomenuta lekarska pomoc se dopunski placa TICKET VERDE URGENZA MINORE Nessun pericolo di vita, intervento differibile. Cure prestate dopo i casi più urgenti. GREEN LESS URGENT Life is not in danger: medical care may be delayed. Treatment given after the more urgent cases. GIALLO URGENZA Lesione grave. Urgenza elevata, massimo impegno per ridurre lattesa del paziente. YELLOW URGENT Serious injury. High level of urgency, every effort is made to reduce the patients wait. ROSSO EMERGENZA Pericolo di vita immediato, priorità assoluta. RED EMERGENCY Life is in serious danger: Absolute priority Precedenza ai casi più gravi Il grado di urgenza è contraddistinto da un colore, che indica la priorità delle cure e i tempi di attesa, il colore viene assegnato allingresso Priority is given to the most urgent cases The degree of urgency of you case ishown by a colour indicating the priority of the treatment and waiting times. You will be assigned your color at the entrance. ZELENA MANJSA URGENCA Ni nobene zivljenjske nevarnosti, z intevencijo se lahko pocaka. Zdravniska pomoc je ponujena po nujnejsih primerih RUMENA URGENCA - NUJNOST Huda poskodba. Velika nujnost, maksimalen napor, da se skrajsa cas cakanja. RDECA EMERGENCA V zivljenjski nevarnosti. Takojsnja absolutna prednost PREDNOST NAJNUJNEJSIM PREMEROM Stopnja urgence vasega primera je oznacena z barvo, ki kaze prednost zdravljena in prioriteto, sstonjo – cakanja. Barvo dobite (vam izrocijo) ob prihodu CRVENA BOJA NAJHITNIJEneposredna zivitna opasnost, apsolutni prioritet ZUTA BOJA HITNO Teska povreda. Hitno, ulaze se napor da se na minimum svede vremme cekanja pri pruzanju lekarske pomoci ZELENA BOJA MANJE HITNA STANJA Nema neposredne opasnosti po zivot, intervencija koja se moze odloziti. Lekarska pomoc ce biti pruzena posto se rese hitni slucajevi Stepen urgentnosti vaseg slucaja je oznacen bojom koja odredjuje prioritet pri pruzanju lekarske pomoci i vreme cekanja. Boja slucaja se dodeljuje pri prijemu - dolazku I BARDHE ASNJE URGJENZE. Rast jo i rende, qe zgjidhet nga doktori i familjes o nga specilisti ne ambulator. Visita mjekesore do te behet kur te jete e mujtur dhe varet nga urgencat e tjera. Ne kete rast visita mjekesore do te paguhet (ticket). Dhe koha e pritjes eshte e papercaktuar. JESHIL URGJENZE E VOGEL Asnje rrezik per jeten. Kurat do te jepen mbas rasteve te renda, dhe ndryshojne nga njeri tjetri I VERDHE URGEJNCE Plage te renda urgence e madhe. Behet maksimumi per te ulur kohen e pritjes te semurit I KUQ URGJENCE ESHPEJTE Prezik irende per jeten. Prioritet absolut PRIORITETI PER RASTET ME TE RENDA Grada e urgences ne rastin tuaj dallohet me anen e nje ngjyre, e cila tregon prioritetin e kures dhe te kohes se pritjes. Ngjyra ju caktohet ne momentin e hyrjes ne PRONTO SOCCORSO


Download ppt "B U R L O Chi entra per primo? BIANCO NESSUNA URGENZA Caso non grave, risolvibile dal medico di famiglia o dallo specialista in ambulatorio. Visita effettuata."

Similar presentations


Ads by Google