Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

تهیه کننده : فاطمه عزی ( کتابخانه دانشکده طب سنتی ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد.

Similar presentations


Presentation on theme: "تهیه کننده : فاطمه عزی ( کتابخانه دانشکده طب سنتی ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد."— Presentation transcript:

1 تهیه کننده : فاطمه عزی ( کتابخانه دانشکده طب سنتی ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد

2 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Ovid یکی از اولین پایگاه ‏ های تجاری دنیا در امر گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات (IT) است. در سال 2001 با شرکت Silver Platter ادغام شد و موجب یکی شدن منابع، دو نام برجسته دنیا در زمینه پزشکی و تحقیقاتی علمی شد. این پایگاه یک پیشرو شناخته شده در حل نیازهای اط عاتی الکترونیکی در زمینه ‏ های علوم زیستی، بهداشت و پزشکی است. Ovid با استفاده از موتور جستجوی قوی خود، جستجو، تحقیق و دسترسی به محتوای 1300 ژورنال و بیش از 4500 کتاب را از حدود 100 بانک اط عاتی امکان ‎ پذیر ساخته است. تنها در آمریکای شمالی، Ovid توسط 93% از کتابخانه ‎ های پزشکی، 97% از بیمارستان ‎ های آموزشی و 87% از بیمارستان ‎ های آمریکا و همچنین توسط 30 شرکت برجسته داروسازی مورد استفاده قرار می ‎ گیرد.

3 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد در این صفحه شما می ‎ توانید با تیک زدن در چک باکس هر یک از پایگاه ‎ های فهرست شده، یک یا چند پایگاه مورد نظر خود را جهت جستجو انتخاب کنید. علامت در کنار هر عنوان : اطلاعات مشروح در مورد آن پایگاه

4 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد انتخاب کل پایگاه ‎ ها جهت انجام جستجو

5 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد SEARCH Basic Search Find Citation Search Tools Search Fields Advanced Search Multy-Field Search

6 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد صفحه اصلی جستجو انواع مدل‎های جستجو در Ovid

7 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Basic Search ( جستجوی ساده )

8 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد علاوه بر کلیدواژه مورد نظر، واژه‎های مرتبط را نیز جستجو می‎کند جستجو در میان تصاویر، فیلم‎ها جهت مشاهده محدودکننده‎ها Basic Search این قسمت فقط جستجو در عنوان و چکیده را دارا می ‎ باشد.

9 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد تنظیمات محدودکننده ‎ ها : Edit Limit جهت ویرایش محدودکننده‎های جستجو جهت برگزیدن گزینه‎های بیشتر برای خاص‎تر نمودن جستجو (Subject, Rank, Year …)

10 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد کلیدواژه مورد نظر را جستجو می ‎ کنیم

11 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد میزان مرتبط بودن مولفان مقاله مشخصات ژورنالی که مقاله در آن به چاپ رسیده نمایش : عنوان، اطلاعات کتابشناختی، چکیده‎ دریافت اطلاعات کتابشناختی مختصر در مورد مدرک بازیابی شده دریافت اطلاعات کتابشناختی کامل در مورد مدرک بازیابی شده دسترسی به سایر مقالات ovid با موضوعی مشابه با مقاله مورد نظر دسترسی به مقالاتی از ovid که به این مقاله استناد کرده‎اند رنگ زرد : کلیدواژه اصلی رنگ بنفش : کلیدواژه هم‎معنی انتقال مدرک مورد نظر به فضای شخصی شما در ovid افزودن یک یادداشت شخصی به مدرک بازیابی شده ( در صورتیکه در سایت ثبت نام کرده باشید ) اطلاعات مربوط به صفحه نتایج

12 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد ارسال اطلاعات مربوط به مقاله از طریق ایمیل

13 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد پرینت مشخصات مقاله

14 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد تهیه خروجی از اطلاعات مقاله مشاهده چکیده جهت انتقال اطلاعات کتابشناختی به نرم افزارهایی نظیر Word, Excel, Endnote و... انتخاب انواع فرمت‎های استناد دهی

15 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد 0 شامل استراتژی جستجو و کلیدواژهایی که کاربر، برای جستجو به کار برده است و تعداد مدارک بازیابی شده جهت نمایش یا عدم نمایش گزینه‎های موجود در Result Tools تغییر شکل نمایش نتایج Search Information

16 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد محدود کردن نتایج بر اساس درجه ربط آنها با کلید واژه‎های جستجو محدود کردن نتایج بر اساس سال مورد نظر محدود کردن نتایج به یکی از موضوعات پیشنهادی محدود کردن نتایج به مقالات ژورنال خاصی محدود کردن نتایج به نوع خاصی از انواع منابع اطلاعاتی پیشنهاده شده ** فیلتر کردن ‎ ها در Search History نمی ‏ ماند مگر اینکه گزینه زیر را بزنید ** Filter By

17 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد در این بخش شما می ‎ توانید با ایجاد پوشه ‎ های متعدد، به امکان ذخیره ‎ سازی اطلاعات و مدیریت آن در فضای شخصی مجهز شوید. ( استفاده از امکانات این قسمت مستلزم ثبت نام از قسمت Creat a New Personal Acount در سایت می ‎ باشد.) My Project

18 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد انتقال مدرک مورد نظر به My Project

19 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Find Citation ( جستجو از طریق نام مقاله، نام نویسنده، نام نشریه، ناشر و...)

20 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد در مورد ژورنال و نام نویسنده امکان اجرای فرمان کوتاه‎سازی وجود دارد نام مقاله نام ژورنال نام نویسنده سال نشر جستجو در Find Citation

21 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Search Tools ( ابزارهای جستجو )

22 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد :Tree نمایش واژه در ساختار درختی موضوع تمرکز ارتباط یادداشت

23 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد بررسی ساختار درختی در سرعنوان موضوعی Mesh مشاهده موضوعات مرتبط موضوعات مترادف

24 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد جستجو از طریق ساختار درختی

25 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد :Permuted Index نمایش واژه در سلسله مراتبی از واژه ‎ های مشابه، هم ‎ معنی و مرتبط

26 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد جستجو از طریق Permuted Index

27 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Scope Note: اطلاعات مفیدی درباره واژگان نمایه شده مورد جستجو می ‎ دهد. نظیر Mesh Heading ، موضوعات مرتبط و موضوعات مترادف.

28 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Explode: گسترش نتایج جستجو به موضوعات گسترده ‏ تر و تمامی موضوعات مرتبط ( بسط جستجو ).

29 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Subheading : جنبه ‎ های خاص یک موضوع ( فهرست زمینه ‎ های موضوعی موجود در Mesh ) را نمایش می ‎ دهد.

30 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد جستجو در Subheading

31 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Search Fields

32 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد این علامت این امکان را می‎دهد که یک یا چند فیلد مورد نظر خود را از بین فیلدهای موجود انتخاب کرده و به بخش My Field انتقال دهید. همچنین برای حذف آن به قسمت My Field رفته و علامت حذف را می‎زنیم. Search fields ( معین نمودن نحوه نمایش نتایج به دست آمده مثل نمایش Abstract, ISSN, Introduction و یا موارد دیگر که علاقمند به نمایش آنها در صفحه نمایش می ‎ باشید )

33 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد مثال : جستجوی کل مقالات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در OVID

34 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Advanced Search ( جستجوی پیشرفته )

35 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد جستجوی پیشرفته جستجو بر اساس کلیدواژه جستجو بر اساس نام نویسنده جستجو بر اساس عنوان جستجو بر اساس نام ژورنال جستجو بر اساس نام کتاب تنظیمات محدودکننده‎ها

36 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد مثال : جستجوی نویسنده در جستجوی پیشرفته

37 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Multi-field Search

38 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Multi-field Search این قسمت دارای چندین باکس جستجو می ‎ باشد و امکان جستجو با علمگرها را فراهم نموده است. استفاده از عملگرها افزودن باکس جستجو تنظیمات محدودکننده ها

39 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد جستجو در Multi Field Search

40 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Search History ذخیره نتایج بازیابی شده نمایش نتایج بازیابی شده نام و یادداشتمان را وارد می‎کنیم و در قسمت Type ، permanent را انتخاب و سپس ذخیره می‎کنیم. ذخیره به مدت 24 ساعت ذخیره به طور ثابت حذف و ذخیره نتایج

41 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد عملگرهای AND و OR در قسمت Search History در جستجوی پیشرفته و جستجوی چند ‎ فیلدی روشن می ‎ شود.

42 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد عملگرها در OVID

43 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Journals

44 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد ژورنال‎هایی که توسط دانشگاه خریداری شده کل ژورنال‎های ovid فهرست ژورنال‎ها بر اساس الفبای عنوان فیلتر بر اساس موضوع ژورنال‎های دلخواه من افزودن به لیست ژورنال‎های دلخواه Journals

45 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Title View فقط عناوین و علامت ژورنال ‎ های دلخواه را نمایش می ‎ دهد.

46 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Full View با کلیک روی این آیکون و اضافه کردن feed آن به reader خود، فهرست مقالات شماره‎های جدید هر ژورنال را به صورت اتوماتیک دریافت خواهید کرد. با کلیک روی این آیکون فهرست مقالات شماره‎های جدید ژورنال به صورت اتوماتیک به ایمیل مورد نظرتان ارسال می‎گردد. نشانگر دسترسی کامل شما به ژورنال می‎باشد. نشانگر این است که آرشیو این ژورنال در دسترس است. نشانگر این است که نسخه الکترونیک پیش از نسخه چاپی آن در دسترس است. سال‎های قابل دسترس ژورنال

47 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد جستجوی ژورنال

48 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد صفحه مربوط به هر ژورنال ارسال لینک مستقیم این صفحه به ایمیل مورد نظر اطلاعات ژورنال فهرست مندرجات آخرین شماره ژورنال آرشیو ژورنال جستجو در تمام شماره‎های این ژورنال جستجو در این شماره‎ی ژورنال

49 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد صفحه مربوط به هر مقاله ارسال لینک مستقیم فایل pdf به ایمیل ارسال لینک مستقیم به ایمیل ارسال متن مقاله به ایمیل ذخیره کردن متن مقاله تهیه خروجی از عکس ‎ های مقاله به پاورپوینت ( این آیکون فقط در مواردی که مقاله تصویر دارد نمایش داده می ‎ شود ) یافتن مقالاتی که به این مقاله استناد کردند

50 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد مشاهده فایل Pdf

51 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Books

52 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد ارسال لینک این صفحه به ایمیل مورد نظر لیست الفبایی عنوان کتب لیست کتب بر اساس موضوع Books

53 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Citation View نمایش کتب به صورت Citation View

54 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Hybrid View نمایش کتب به صورت Hybrid View

55 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Newsstand View نمایش کتب به صورت Newsstand View

56 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد مشاهده کتب هم موضوع

57 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد صفحه نمایش کتاب در این قسمت امکان جستجو در داخل این کتاب و یا تمام کتاب‎های ovid امکانپذیر می‎باشد. مشاهده قسمت‎های ابتدایی کتاب نظیر پدیدآورندگان، پیشگفتار و... مرور کتاب از طریق فهرست مندرجاتش مشاهده بخش‎های نهایی کتاب نظیر نمایه، پیوست‎ها، فهرست منابع جهت ذخیره قسمت مورد نظر ( با فرمت TXT و HTML)

58 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد جستجو در میان تمام کتاب ‎ های موجود در OVIDL

59 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Multimedia ( فایل ‎ های صوتی، ویدئویی، تصاویر )

60 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد نمایش صفحه Multimedia موضوع مورد نظر خود را جستجو می‎نماییم. دانلود مرور بر اساس موضوع مرور بر اساس نوع ( ویدئو، صوتی، تصویر ) مرور بر اساس نوع منبعی که این فایل از آن استخراج شده مرور بر اساس مدت زمان پخش فایل مرور بر اساس تاریخ فایل

61 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد My Workspace ( فضای کار شخصی )

62 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد تنظیمات My Project جهت ایجاد پوشه ‎ ی جدید جهت ایجاد یک زیر پوشه ‎ ی جدید جهت اضافه کردن یک یا چند مدرک از کامپیوتر شخصی خود جهت بارگذاری یک یا چند فایل تصویری و یا متنی از کامپیوتر شخصی خود محل ذخیره پروژه‎های آرشیوی این قسمت حجم فایل‎های اضافه شده از کامپیوتر شخصیتان را نشان می‎دهد. ( حداکثر 50 Mb) هنگامی که یک پوشه یا مدرکی را پاک می‎کنید به مدت 30 روز در این قسمت باقی می‎ماند تا در صورت لزوم بتوانید آن را احیا کنید. محل نگهداری فایل ‎ های پاک شده محل نگهداری پوشه ‎ های پاک شده جستجو در پوشه انتخابی یا کل پوشه‎ها جهت حذف پوشه جهت حذف مقاله ( پس از تیک زدن )

63 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد در این صفحه می‎توانیم با انتخاب گزینه‎های Copy, Delete, Run نتایج را حذف، کپی و راه‎اندازی مجدد نماییم. همچنین امکان تغییر نام و ویرایش و... وجود دارد. تنظیمات My Searches & Alerts

64 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد My eTocs در این قسمت فهرست مندرجات ژورنال ‎ های جدید به ایمیلتان ارسال می ‎ گردد تا از شماره ‎ های جدید ژورنال ‎ ها مطلع شوید.

65 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد ژورنال‌هایی را که می‎خواهیم از فهرست مندرجات شماره‏های جدیدش مطلع شویم انتخاب و به لیست بالا اضافه می‎کنیم. جهت به روز رسانی لیست بالا افزودن ژورنال به My eTocs

66 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Primal Pictures

67 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد Primal Pictures

68 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد اطلس ‎ های سه بعدی تصاویر تخصصی بالینی تصاویر درمانی تحرک و ورزشی تصاویر CT & MRI برخی تصاویر به زبان ‎ های دیگر برخی تصاویر دیگر جهت آزمون و تمرین ‎ ها

69 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد قسمت مورد نظر را انتخاب می‎کنیم

70 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد محتویات نمایه الفبایی مشاهده تصاویر مورد علاقه و افزودن تصویری به صفحه علاقمندی‎ها لینک تصویر اطلس ‎ های سه بعدی

71 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد تغییر لایه ها اطلاعات مربوط به تصویر لایه شش از بیست و هفت با قرار دادن موس روی هر قسمت نام آن قسمت نمایش داده می‎شود این تصویر شامل 27 لایه است که می‎توانید لایه دلخواه خود را مشاهده نمایید اطلس ‎ های سه بعدی ( مشاهده لایه ‎ ها )

72 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد گردش تصویر به چپ و راست گردش 90 درجه تصویر به چپ و راست تغییر سایز تصویر ذخیره تصویر اطلس ‎ های سه بعدی ( تنظیمات و ذخیره تصاویر )

73 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد مشاهده سایر قسمت‎های مربوط به دست اطلس ‎ های سه بعدی ( مشاهده لیست اعضای مرتبط )

74 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد اطلس ‎ های سه بعدی ( مشاهده MRI )

75 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد با کلیک روی یک قسمت از تصویر، همزمان مکان آن روی تصویر دوم نیز نمایش داده می‎‏شود. جهت قطع تغییر همزمان دو تصویر محور افقی، عمودی و عرضی توضیحات مربوط به تصویر اطلس ‎ های سه بعدی ( ذخیره و تنظیمات MRI )

76 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد اسلاید کالبدشکافی اطلس ‎ های سه بعدی ( مشاهده Slide )

77 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد فیلم‎ها ( مدت زمانشان از چند ثانیه تا نهایتا چند دقیقه می‎باشد ) اطلس ‎ های سه بعدی ( مشاهده فیلم )

78 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد تحرک و ورزشی

79 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد فیلم ‎ ها و انیمیشن ‎ های مربوط به حرکات بدنی و ورزشی

80 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد تصاویر CT & MRI

81 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد انتخاب بخش‎های مختلف بدن محور افقی، عمودی و عرضی سی تی اسکن استخوان، بافت نرم و... تصاویر مربوط به MRI & CT ( تنظیمات و محدود کردن )

82 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد تصاویر تخصصی بالینی

83 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد تصاویر تخصصی و بالینی دندانپزشکی

84 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد تصاویر درمانی

85 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد قسمت مورد نظر را انتخاب می‎کنیم. مطالب مربوط به قسمت انتخاب شده تصاویر مربوط به طب سوزنی

86 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد برخی تصاویر به زبان‎های دیگر

87 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد برخی تصاویر دیگر

88 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد برای امتحان جهت آزمون و تمرین‎ها

89 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد شروع آزمون آزمون آناتومی ( با امکان تعیین تعداد سوالات، نحوه سوالات، سطح آزمون )

90 فایل آموزشی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد پایان


Download ppt "تهیه کننده : فاطمه عزی ( کتابخانه دانشکده طب سنتی ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد."

Similar presentations


Ads by Google