Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Походження назв хімічних елементів

Similar presentations


Presentation on theme: "Походження назв хімічних елементів"— Presentation transcript:

1 Походження назв хімічних елементів
Роботу виконала Учениця 11 класу Сидоренко Валентина Походження назв хімічних елементів

2 Багато хімічних елементів мають цікаві історії походження їх назв
Багато хімічних елементів мають цікаві історії походження їх назв. Розглянемо ті елементи, назви яких пов’язані з їх забарвленням.

3 Арсен Від грецького «аrsenikon» - жовта фарба, греки використовували сполуки арсена як барвники

4 Індій Від латинського «indicum» - кольору індиго, який дають його спектральні лінії

5 Іридій Від грецького «іridis» - райдуга, тому що деякі його розчини мають райдужне забарвлення

6 Від грецького слова «rhodon» - рожевий; деякі солі родію рожеві
Родій Від грецького слова «rhodon» - рожевий; деякі солі родію рожеві

7 Від грецького «іоdes» - фіолетовий
Йод Від грецького «іоdes» - фіолетовий

8 За характерні червоні лінії в його спектрі
Рубідій За характерні червоні лінії в його спектрі

9 Сульфур Світло-жовтий

10 Таллій Від грецького «tallos» - зелена гілка, за кольором спектральної лінії елемента

11 Світлоносний – білий фосфор світиться в темряві
Фосфор . Світлоносний – білий фосфор світиться в темряві

12 Від грецького «хлорос» - жовто-зелений
Хлор Від грецького «хлорос» - жовто-зелений

13 Хром Від грецького «хрома» - колір

14 спектральної лінії елемента
Цезій Небесно-блакитний, за кольором яскравої спектральної лінії елемента

15 Ось така таємниця назв деяких хімічних елементів. Дякую за перегляд!


Download ppt "Походження назв хімічних елементів"

Similar presentations


Ads by Google