Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Zdravstvo po medijski logiki prof. dr. Dejan Verčič Fakulteta za družbene vede UL.

Similar presentations


Presentation on theme: "Zdravstvo po medijski logiki prof. dr. Dejan Verčič Fakulteta za družbene vede UL."— Presentation transcript:

1 Zdravstvo po medijski logiki prof. dr. Dejan Verčič Fakulteta za družbene vede UL

2 Množični mediji in sekularizacija znanja in avtoritete: najprej tisk in danes internet sta sploščila svet. DOBRO je VIDNO in RAZUMLJIVO! Samo delati dobro ne zadošča!

3 Korporativno upravljanje in medijsko soustvarjanje resničnosti Načela dobrega upravljanja: preglednost (transparentnost) učinkovitost odgovornost OECD

4 Funkcije množičnih medijev obveščanje nadzor izobraževanje zabava razpravljanje služenje gospodarskemu sistemu služenje političnemu sistemu druž(a)bljenje (družbeno lepilo)

5 Resničnosti medijske družbe izmišljena („medijska“) resničnost "resnična" („neposredna“) resničnost dejanska („izkustvena“) resničnost

6 6 Kako družbeni mediji soustvarjajo resničnosti www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2013 / n = 2,710 PR professionals. Q 7: Please rate the following statements based on your professional experience. Scale 1 (strongly disagree) – 5 (totally agree). Percentages: Agreement based on scale points 4-5. Mean: 3.77

7 7 Digitalni vratarji: kdo odloča o objavah? www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2013 / n = 2,710 PR professionals. Q 7: Please rate the following statements based on your professional experience. Scale 1 (strongly disagree) – 5 (totally agree). Percentages: Agreement based on scale points 4-5.

8 8 Različna raba novega medijskega komuniciranja po Evropi www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2015 / n = 1,869 PR professionals from 20 countries. Q 4: To what extent are the following concepts and practices important for the future of strategic communication in general? And what is used or offered by your organisation? (Tick “Used by my organisation”) ** Highly significant differences (chi-square test, p ≤ 0.01). * Significant differences (chi-square test, p ≤ 0.05).

9 množični mediji danes

10 Medijska logika je posvetna logika in demokratično izraža načela dobrega korporativnega upravljanja


Download ppt "Zdravstvo po medijski logiki prof. dr. Dejan Verčič Fakulteta za družbene vede UL."

Similar presentations


Ads by Google