Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

WILLST DU …?. Mae rhai arddodiaid yn cymryd naill air Akkusativ neur Dativ. Some prepositions take either the Akkusativ or the Dativ. Sut mae gwybod pa.

Similar presentations


Presentation on theme: "WILLST DU …?. Mae rhai arddodiaid yn cymryd naill air Akkusativ neur Dativ. Some prepositions take either the Akkusativ or the Dativ. Sut mae gwybod pa."— Presentation transcript:

1 WILLST DU …?

2 Mae rhai arddodiaid yn cymryd naill air Akkusativ neur Dativ. Some prepositions take either the Akkusativ or the Dativ. Sut mae gwybod pa un iw ddefnyddio? How do I know which one to use? If there is movement from A B, we must use the Akkusativ Os nad oes symudiad o A B, rhaid defnyddior Dativ If there is no movement from A B, we must use the Dativ Os oes symudiad o A B, rhaid defnyddior Akkusativ

3 Wo treffen wir uns? Neben dem Kino Vor dem Kino Im Kino Hinter dem Kino

4 LOCATION! LOCATION! LOCATION! Ar ol yr arddodiaid hyn rhaid defnyddior DATIV os ydynt yn dynodi SAFLE. We must use the DATIV after these prepositions if they denote LOCATION. NOMDAT derdem dieder dasdem

5 vor + die Schule vor der Schule

6 in + das Schwimmbad in dem Schwimmbad = im Schwimmbad

7 neben + die Eisdiele neben der Eisdiele Eisdiele

8 an + die Bustaltestelle an der Bushaltestelle

9 hinter + das Sportzentrum hinter dem Sportzentrum

10 vor + der + Park vor dem Park

11 COFIWCH! Defnyddiwch y geiriadur bob tro i weld a yw gair yn der, die neu das. REMEMBER! Use the dictionary each time to check whether a word is der, die or das.


Download ppt "WILLST DU …?. Mae rhai arddodiaid yn cymryd naill air Akkusativ neur Dativ. Some prepositions take either the Akkusativ or the Dativ. Sut mae gwybod pa."

Similar presentations


Ads by Google