Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AT SCHOOL SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W GUZOWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE.

Similar presentations


Presentation on theme: "AT SCHOOL SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W GUZOWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE."— Presentation transcript:

1 AT SCHOOL SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W GUZOWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

2 PLACES AT SCHOOL

3 WE CAN WRITEWE CAN TALK

4 PLACES AT SCHOOL

5 PLACES IN OUR SCHOOL

6 OUR SCHOOL SCHOOL CORRIDORPLAY ROOM

7 OUR SCHOOL COMMON ROOM

8 OUR SCHOOL SCHOOL OFFICEHEAD MASTER ROOM

9 OUR SCHOOL PATRON ROOMKINDERGARTEN

10 OUR SCHOOL GYMNURSE ROOM

11 OUR SCHOOL NURSERY CLASSCOMMON ROOM

12 OUR PROJECT

13

14

15 FORM III OLEK, Ł UKASZ, NATALKA R., JULKA, MARYSIA, DOROTKA, OLA, ZOSIA, NATALKA K., DAWID, MATEUSZ, TOMEK, KRZY Ś, NATALKA S.,

16 OUR PROJECT


Download ppt "AT SCHOOL SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W GUZOWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE."

Similar presentations


Ads by Google