Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ponedeljek, 30.1.2012 1. TURNUS KLEMEN ADAMIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1. 2. 3.5. BM. KOPASIC 4.5. AM. DRNOVSEK 5. 6. 7. 8. ERZI DELIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ponedeljek, 30.1.2012 1. TURNUS KLEMEN ADAMIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1. 2. 3.5. BM. KOPASIC 4.5. AM. DRNOVSEK 5. 6. 7. 8. ERZI DELIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1."— Presentation transcript:

1 Ponedeljek, 30.1.2012 1. TURNUS KLEMEN ADAMIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1. 2. 3.5. BM. KOPASIC 4.5. AM. DRNOVSEK 5. 6. 7. 8. ERZI DELIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1. 2.9. AP. MIKELN 3.9. BN. JAVORNIK 4. 5. 6. 7. 8. JANA MALI uraraz.NADOMEŠČA 0. 1. 2. 3.9. AS. JAKOB* 4. 5. 6.9. BN. JAVORNIK* 7. 8. MIRELA K. MUJKIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1. 2. 3.9. AS. JAKOB* 4. 5. 6.9. BN. JAVORNIK* 7. 8. uraraz.NADOMEŠČAuraraz.NADOMEŠČAuraraz.NADOMEŠČAuraraz.NADOMEŠČA

2 Petek, 27. 1. 2012 2. TURNUS PETRA MIKELN uraRaz.NADOMEŠČA 0. 1. 2.6. BR. KRIVEC* 3. 4.5. AM. THEUERSCHUH 5.5. BM. KOPASIC 6.7. BN. JAVORNIK* 7. 8. VESNA LUKEZIC uraraz.NADOMEŠČA 13.00-15.00OPBS. FLERE RENATA KRIVEC uraraz.NADOMEŠČA 0.NI2ODPADE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MIRELA K. MUJKIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1.8. BE. DELIC 2.8. AS. JAKOB 3. 4.7. B D. KLANCIC 5.7. AD. KLANCIC 6. 7. 8. NATASA GOVEKAR uraraz.NADOMEŠČA 11.20 – 12.05S. TRTNIK 12.05 - 12.30B. KRASOVEC KLAVDIJA SULIGOJ uraraz.NADOMEŠČA 10.00-12.052. BIRIS BELKO POLONA ROBIDA uraraz.NADOMEŠČA 12.05-14.30OPBS. TRTNIK SILVA JAKOB uraraz.NADOMEŠČA 0MPZODPADE MAJA MAVSAR uraraz.NADOMEŠČA 1.-5.5. AM. JURIC

3 POTROŠNIŠKO NAKUPOVANJE Trajnostna potrošnja je v svojem bistvu zasnovana na mo č i posameznika. Nih č e ni nemo č en. Vsak se lahko sam odlo č i, ali bo kupil okolju prijazen izdelek ali ne. Hkrati pa prav ta mo ž nost izbire oblikuje vzorce trajnostne proizvodnje. Kofi Annan, nekdanji generalni sekretar Zdru ž enih narodov, New York, 29. april 2004 EKOLOŠKO OZAVEŠ Č ANJE


Download ppt "Ponedeljek, 30.1.2012 1. TURNUS KLEMEN ADAMIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1. 2. 3.5. BM. KOPASIC 4.5. AM. DRNOVSEK 5. 6. 7. 8. ERZI DELIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1."

Similar presentations


Ads by Google