Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ponedeljek, 30.1.2012 1. TURNUS KLEMEN ADAMIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1. 2. 3.5. BM. KOPASIC 4.5. AM. DRNOVSEK 5. 6. 7. 8. ERZI DELIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ponedeljek, 30.1.2012 1. TURNUS KLEMEN ADAMIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1. 2. 3.5. BM. KOPASIC 4.5. AM. DRNOVSEK 5. 6. 7. 8. ERZI DELIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1."— Presentation transcript:

1 Ponedeljek, TURNUS KLEMEN ADAMIC uraraz.NADOMEŠČA BM. KOPASIC 4.5. AM. DRNOVSEK ERZI DELIC uraraz.NADOMEŠČA AP. MIKELN 3.9. BN. JAVORNIK JANA MALI uraraz.NADOMEŠČA AS. JAKOB* BN. JAVORNIK* MIRELA K. MUJKIC uraraz.NADOMEŠČA AS. JAKOB* BN. JAVORNIK* uraraz.NADOMEŠČAuraraz.NADOMEŠČAuraraz.NADOMEŠČAuraraz.NADOMEŠČA

2 Petek, TURNUS PETRA MIKELN uraRaz.NADOMEŠČA BR. KRIVEC* AM. THEUERSCHUH 5.5. BM. KOPASIC 6.7. BN. JAVORNIK* VESNA LUKEZIC uraraz.NADOMEŠČA OPBS. FLERE RENATA KRIVEC uraraz.NADOMEŠČA 0.NI2ODPADE MIRELA K. MUJKIC uraraz.NADOMEŠČA BE. DELIC 2.8. AS. JAKOB B D. KLANCIC 5.7. AD. KLANCIC NATASA GOVEKAR uraraz.NADOMEŠČA – 12.05S. TRTNIK B. KRASOVEC KLAVDIJA SULIGOJ uraraz.NADOMEŠČA BIRIS BELKO POLONA ROBIDA uraraz.NADOMEŠČA OPBS. TRTNIK SILVA JAKOB uraraz.NADOMEŠČA 0MPZODPADE MAJA MAVSAR uraraz.NADOMEŠČA AM. JURIC

3 POTROŠNIŠKO NAKUPOVANJE Trajnostna potrošnja je v svojem bistvu zasnovana na mo č i posameznika. Nih č e ni nemo č en. Vsak se lahko sam odlo č i, ali bo kupil okolju prijazen izdelek ali ne. Hkrati pa prav ta mo ž nost izbire oblikuje vzorce trajnostne proizvodnje. Kofi Annan, nekdanji generalni sekretar Zdru ž enih narodov, New York, 29. april 2004 EKOLOŠKO OZAVEŠ Č ANJE


Download ppt "Ponedeljek, 30.1.2012 1. TURNUS KLEMEN ADAMIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1. 2. 3.5. BM. KOPASIC 4.5. AM. DRNOVSEK 5. 6. 7. 8. ERZI DELIC uraraz.NADOMEŠČA 0. 1."

Similar presentations


Ads by Google