Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ABYŚ PRAWIDŁOWO ROZWIĄZAŁ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY KLIKAĆ NA PONUMEROWANE OBRAZKI. ŻYCZĘ POWODZENIA.ZACZYNAMY Opracowanie: Iza Rzepecka Ucz kl VI S.P w Stróżach.

Similar presentations


Presentation on theme: "ABYŚ PRAWIDŁOWO ROZWIĄZAŁ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY KLIKAĆ NA PONUMEROWANE OBRAZKI. ŻYCZĘ POWODZENIA.ZACZYNAMY Opracowanie: Iza Rzepecka Ucz kl VI S.P w Stróżach."— Presentation transcript:

1

2 ABYŚ PRAWIDŁOWO ROZWIĄZAŁ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY KLIKAĆ NA PONUMEROWANE OBRAZKI. ŻYCZĘ POWODZENIA.ZACZYNAMY Opracowanie: Iza Rzepecka Ucz kl VI S.P w Stróżach

3

4 USKAWKI R T

5 USKAWKI PMIDOR T R O

6 USKAWKI PMIDOR T A PUST R O K A

7 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA R O K S A

8 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA R O K S Z A

9 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA OKOS R O K S Z K A

10 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA OKOS PR R O K S Z K O A

11 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA OKOS PR AMINA R O K S Z K O L A

12 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA OKOS PR AMINA WIIAŚ R O K S Z K O L N A

13 USKAWKI PMIDOR T A PUST URTEI P ZKA BROSKWINIA OKOS PR AMINY WIIAŚ KARPAP R O K S Z K O L N Y A

14

15


Download ppt "ABYŚ PRAWIDŁOWO ROZWIĄZAŁ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY KLIKAĆ NA PONUMEROWANE OBRAZKI. ŻYCZĘ POWODZENIA.ZACZYNAMY Opracowanie: Iza Rzepecka Ucz kl VI S.P w Stróżach."

Similar presentations


Ads by Google