Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

5. výročie spolupráce škôl Kláštor pod Znievom - Goluchow.

Similar presentations


Presentation on theme: "5. výročie spolupráce škôl Kláštor pod Znievom - Goluchow."— Presentation transcript:

1 5. výročie spolupráce škôl Kláštor pod Znievom - Goluchow

2 2 Začiatok spolupráce 15.11.2002 Prvá delegácia z poľského Goluchowa u nás.Prvá delegácia z poľského Goluchowa u nás. Prvé stretnutia a dojmy.Prvé stretnutia a dojmy.2003 Rok 2003 bol rozhodujúci. Opätovali sme návštevu a s radosťou sme si prezreli Goluchow a celú gminu. Nevynechali sme ani návštevu škôl.Rok 2003 bol rozhodujúci. Opätovali sme návštevu a s radosťou sme si prezreli Goluchow a celú gminu. Nevynechali sme ani návštevu škôl.

3 3 Začiatok spolupráce

4 4 September 2003 September 2003 už bol v znamení prvej návštevy žiakov a učiteľov u nás. Prieskumná skupina volejbalistiek, tréner a dvaja učitelia.September 2003 už bol v znamení prvej návštevy žiakov a učiteľov u nás. Prieskumná skupina volejbalistiek, tréner a dvaja učitelia.

5 5 Začiatok spolupráce September 2003

6 6 Začiatok spolupráce 11.11. 2003 Bola podpísaná oficiálna zmluva o priateľstve a spolupráci medzi našimi školami pri príležitosti 890. výročia našej obce.Bola podpísaná oficiálna zmluva o priateľstve a spolupráci medzi našimi školami pri príležitosti 890. výročia našej obce. Význam udalosti znásobila prítomnosť slovenského prezidenta Rudolfa Schustera.Význam udalosti znásobila prítomnosť slovenského prezidenta Rudolfa Schustera.

7 7 Spolupráca 2003 – 2008 Nasledovali pravidelné výmenné pobyty, ktoré mali vždy vypracovaný projekt.Nasledovali pravidelné výmenné pobyty, ktoré mali vždy vypracovaný projekt.

8 8 Spolupráca Máj 2004 Prvá návšteva našich žiakov v PoľskuPrvá návšteva našich žiakov v Poľsku

9 9 Spolupráca Máj 2004

10 10 Spolupráca Jún 2005 Druhá návšteva žiakov z Poľska na našej školeDruhá návšteva žiakov z Poľska na našej škole

11 11 Spolupráca September 2005 V dňoch od 19. – 22. septembra 2005 sme sa zúčastnili realizácie ekologického projektuV dňoch od 19. – 22. septembra 2005 sme sa zúčastnili realizácie ekologického projektu zameraného na tému: zameraného na tému: Vlastnosti krajiny môjho Vlastnosti krajiny môjho regiónu a jeho ochrana regiónu a jeho ochrana

12 12 Spolupráca September 2005

13 13 Spolupráca September 2005

14 14 Spolupráca Máj 2006 Návšteva mladších žiakov z PoľskaNávšteva mladších žiakov z Poľska

15 15 Spolupráca Máj 2006

16 16 Spolupráca Máj 2006

17 17 Spolupráca September 2006 Oslavy 70. výročia budovy školyOslavy 70. výročia budovy školy

18 18 Spolupráca September 2006

19 19 Spolupráca Máj 2007 Tretia návšteva našich žiakov v PoľskuTretia návšteva našich žiakov v Poľsku

20 20 Spolupráca Máj 2007

21 21 Spolupráca September 2007 Realizácia projektu Z rozprávky do rozprávky v Kláštore pod ZnievomRealizácia projektu Z rozprávky do rozprávky v Kláštore pod Znievom

22 22 Budúcnosť Rozvoj spolupráce v ďalších projektoch a rôznych oblastiach, výmena skúseností a výmenné pobyty žiakov a učiteľov

23 23 Budúcnosť Ďakujem za pozornosť


Download ppt "5. výročie spolupráce škôl Kláštor pod Znievom - Goluchow."

Similar presentations


Ads by Google