Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN ICT- usytuowanie w programie Horyzont 2020, tematyka pierwszych konkursów Prelegent: Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN ICT- usytuowanie w programie Horyzont 2020, tematyka pierwszych konkursów Prelegent: Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy."— Presentation transcript:

1 1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN ICT- usytuowanie w programie Horyzont 2020, tematyka pierwszych konkursów Prelegent: Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Program Horyzont 2020 – możliwości finansowania badań i innowacji w latach Warszawa, 02 grudnia 2013 W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

2 2 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście Podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów: Nacisk na wyzwania społeczne Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Inna niż dotychczas rola ICT: raczej dostawcą rozwiązań/usług opartych na istniejących technologiach niż nowych technologiiraczej dostawcą rozwiązań/usług opartych na istniejących technologiach niż nowych technologii

3 3 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN JRC – 1,8 People4,8 Capacities4 Euratom – 2,8 Ideas7,5 Cooperation32,4 Health 6,1 Bio, Food, Agriculture 1,9 ICT 9,1 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 Transport 4,2 Soc. – Economy 0,6 Security 1,4 Space 1,4 Fundusze UE (ICT) i ich organizacja

4 4 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN JRC – 1,8 People4,8 Capacities4 Euratom – 2,8 Ideas7,5 Health 6,1 Bio, Food, Agriculture 1,9 ICT 9,1 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 Transport 4,2 Soc. – Economy 0,6 Security 1,4 Space 1,4 0,73 M Entrepreneurship & Innovation Programme (EIP) 2,17 Intelligent Energy Europe Programme (IEE) 0,73 Fundusze UE (ICT) i ich organizacja Green Cars (EIB) Energy Effective Buildings 1 Factories of the Future 1,2 EERP(PPP) FutureInternetPPP0,17 Information Communication Technologies – Policy Support Programme (ICT PSP) 0,73

5 5 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Industrial Leadership Creating Industrial Leadership and Competitive Frameworks Leadership in enabling and industrial technologies ICT Nanotech., Materials, Manuf. and Processing Biotechnology Space Access to risk finance Innovation in SMEs ExcellenceScience Excellence in the Science Base Frontier research (ERC) Future and Emerging Technologies (FET) Skills and career development (Marie Curie) Research infrastructures Shared objectives and principles Common rules, toolkit of funding schemes Europe 2020 priorities European Research Area Simplified access International cooperation Dissemination & knowledge transfer EIT JRC ICT Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Upowszechn. doskonałości i zapewnianie szerszego uczest. Societal Challenges Tackling Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture and the bio-based economy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, resource efficiency and raw materials Inclusive, innovative and reflective societies Secure Societies HORIZON 2020

6 6 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Electronic Components & Systems JTI ARTEMIS JTI ENIAC JTI FP7H2020 Factory of the Future PPP Future Internet PPP & SME Accelerator 5G PPP Photonics PPP Robotics PPP Networking R&D Photonics R&D Robotics R&D ICT Roadmap-based research: Kontynuacja i konsolidacja Expansion of use cases Advanced Computing Content Technologies and Information Management Smart Systems R&D (EPoSS)

7 7 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Działania związane z ICT zawarte są w WP2014/15 w 110 tematach Działania związane z ICT zawarte są w WP2014/15 w 110 tematach ICT WP2014/2015 : ICT w HORIZON

8 8 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN ICT WP2014/2015 : ICT w HORIZON FET Open (…), FET Open (…), FET Proactive (5), FET Proactive (5), FET Flagships (2), FET Flagships (2), Research Infrastructures (10). Research Infrastructures (10). 18 w Excellent science

9 9 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN FET Open: fostering novel ideas: FET Open stanowi 40% ogólnego budżetu FET w Horyzont 2020, jest całkowicie otwarty na nowe pomysły i technologie. FET Open obejmuje wszystkie obszary technologiczne i nie ma wydzielonego budżetu przeznaczonego na ICT. ICT w HORIZON w Excellent science KonkursProj.mln FETOPEN 1 – 2014: FET-Open reasearch projects.R&IA154,0 FETOPEN 2 – 2014: Coordination and support activitiesCSA3,0 FETOPEN 3 – 2015: Coordination and support activitiesCSA3,0

10 10 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN FET Proactive: nurturing emerging themes and communities: ICT dotyczy konkretnie jednej z trzech głównych inicjatyw FET Proactive: Toward exascale high performance computing. Inicjatywa ta realizuje część strategii badawczej High Performance Computing (HPC) przez partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i zawiera trzy tematy:. ICT w HORIZON w Excellent science KonkursProj.mln FETHPC : HPC Core Technologies, Programming Environments and Algorithms for Extreme Parallelism and Extreme Data Applications R&IA93,4 FETHPC : HPC Ecosystem DevelopmentCSA4

11 11 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN FET Proactive: nurturing emerging themes and communities: ICT są również objęte dwoma innymi inicjatywami (skierowane w jednym zaproszeniu do składania wniosków): ICT w HORIZON w Excellent science KonkursProj.mln Global Systems Science (GSS)R&IA10 Knowing, doing, being: cognition beyond problem solvingR&IA15

12 12 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Research infrastructures: Development, deployment and operation of ICT-based e-infrastructures ICT w HORIZON w Excellent science KonkursProj.mln EINFRA – Managing, preserving and computing with big research data R&IA55,0 EINFRA – e-Infrastructure for Open AccessR&IA13,0 EINFRA – Towards global data e-infrastructures – Research Data Alliance R&IA4,0 EINFRA – Pan-European High Performance Computing infrastructure and services R&IA15,0 EINFRA – Centres of Excellence for computing applications R&IA40,0

13 13 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Research infrastructures: Development, deployment and operation of ICT-based e-infrastructures ICT w HORIZON w Excellent science KonkursProj.mln EINFRA – Network of HPC Competence Centres for SMEs CSA2,0 EINFRA – Provision of core services across e- infrastructures R&IA6,0 EINFRA Research and Education Networking – GÉANT NO Funds EINFRA – e-Infrastructures for virtual research environments (VRE) R&IA42,0 INFRAIA /2015: Integrating and opening existing national and regional research infrastructures of pan-European interest R&IA90,0

14 14 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Health, demographic change and wellbeing (13), Health, demographic change and wellbeing (13), Secure, clean and efficient energy (8), Secure, clean and efficient energy (8), Smart, green and integrated transport (7), Smart, green and integrated transport (7), Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (5), Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (5), Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (6), Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (6), Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens (6). Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens (6). ICT WP2014/2015 : 45 w Societal challenges ICT w HORIZON

15 15 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Health, demographic change and wellbeing: Advancing active and healthy ageing ICT w HORIZON KonkursProj.mln PHC 19 – 2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: Service robotics within assisted living environments R&IA24,6 PHC 20 – 2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions for independent living with cognitive impairment R&IA10,0 PHC 21 – 2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention R&IA21,0 45 w Societal challenges

16 16 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Health, demographic change and wellbeing: Integrated, sustainable, citizen-centred care ICT w HORIZON KonkursProj.mln PHC 25 – 2015: Advanced ICT systems and services for Integrated Care R&IA20,0 PHC 26 – 2014: Self-management of health and disease: citizen engagement and mHealth R&IA59,6 PHC 27 – 2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT PCP15,0 PHC 28 – 2015: Self-management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself R&IA20,0 PHC 29 – 2015: Public procurement of innovative eHealth services PPI10,0 PHC 30 – 2015: eHealth Sectoral Inducement PrizeR&IA20,0 45 w Societal challenges

17 17 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Health, demographic change and wellbeing: Improving health information, data exploitation and providing an evidence base for health policies and regulation ICT w HORIZON KonkursProj.mln PHC 31 – 2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment R&IA20,0 PHC 35 – 2014: eHealth interoperabilityCSA4,0 HCO 1 – 2014: Innovation Partnership: Support for the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing CSA2,0 HCO 2 – 2014: Joint Programming: Coordination Action for the Joint Programming Initiative (JPI) More Years, Better Lives - the Challenges and Opportunities of Demographic Change CSA2,0 45 w Societal challenges

18 18 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Secure, clean and efficient energy: Energy Efficiency (EE), Competitive Low-Carbon Energy (LCE), Smart Cities and Communities (SCC). ICT w HORIZON KonkursProj.mln EE 8 – 2014: Public procurement of innovative sustainable energy solutions, where the scope includes the support to public authorities in procuring fast-evolving information and communication technologies such as Green Data Centres CSA *2 67,33 EE 11 - New ICT-based solutions for energy efficiency.R&IA *2 17,0 45 w Societal challenges

19 19 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Secure, clean and efficient energy: Energy Efficiency (EE), Competitive Low-Carbon Energy (LCE), Smart Cities and Communities (SCC). ICT w HORIZON KonkursProj.mln LCE 7 – 2015: Distribution grid and retail market, where the scope takes into account the contribution of ICT infrastructure to smart grids and smart metering. IA, CSA 20,0 45 w Societal challenges

20 20 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Secure, clean and efficient energy: Energy Efficiency (EE), Competitive Low-Carbon Energy (LCE), Smart Cities and Communities (SCC). ICT w HORIZON KonkursProj.mln SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects IA *2 196,5 SCC 2 – 2014: Developing a framework for common, transparent data collection and performance measurement to allow comparability and replication between solutions and best-practice identification CSA1,0 SCC 3 – 2015: Development of system standards for smart cities and communities solutions CSA1,0 45 w Societal challenges

21 21 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Secure, clean and efficient energy: Energy Efficiency (EE), Competitive Low-Carbon Energy (LCE), Smart Cities and Communities (SCC). ICT w HORIZON KonkursProj.mln SCC 4 – 2014: Establishing networks of public procurers in local administrations on smart city solutions SCC 5 – 2014: Establishing a challenge prize competition: Smart solutions for creating better cities and communities 45 w Societal challenges

22 22 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Smart, green and integrated transport: Mobility for Growth (MG), which actually constitutes the main call, Green vehicles (GV), ICT w HORIZON KonkursProj.mln MG Cooperative ITS for safe, congestion-free and sustainable mobility R&IA CSA 19,0 1,0 MG Safe and connected automation in road transportR&IA CSA 22,0 1,0 MG Tackling urban road congestionR&IA13,0 MG Common communication and navigation platforms for pan-European logistics applications R&IA18,0 MG Connectivity and information sharing for intelligent mobility R&IA14,0 MG Towards seamless mobility addressing fragmentation in ITS deployment in Europe R&IA14,0 45 w Societal challenges

23 23 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Smart, green and integrated transport: Mobility for Growth (MG), which actually constitutes the main call, Green vehicles (GV), ICT w HORIZON KonkursProj.mln GV Electric vehicles enhanced performance and integration into the transport system and the grid, which notably addresses the integration of the overall cycle of electric vehicles (EV) energy management into a comprehensive EV battery and ICT-based re-charging system management R&IA20,0 45 w Societal challenges

24 24 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Climate action, environment, resource efficiency and raw materials: Waste: A Resource to Recycle, Reuse and Recover Raw Materials (WASTE), Water Innovation: Boosting its value for Europe (WATER), ICT w HORIZON KonkursProj.mln WASTE : Moving towards a circular economy through industrial symbiosis IA44,0 WASTE : A systems approach for the reduction, recycling and reuse of food waste R&IA9,0 WASTE : Recycling of raw materials from products and buildings R&IA14,5 WASTE /2015: Towards near-zero waste at European and global level CSA8,5 WATER /2015: Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication IA 39,0 45,0 45 w Societal challenges

25 25 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Europe in a changing world - Innovative, inclusive and reflective societies: Reflective societies: cultural heritage and European identities (REFLECTIVE), New forms of innovation (INSO). ICT w HORIZON KonkursProj.mln REFLECTIVE 6 – 2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets REFLECTIVE 7 – 2014: Advanced 3D modelling for accessing and understanding European cultural assets INSO : Innovation in the public sector by using emerging ICT technologies INSO 2 – 2014, 2015: ICT-enabled open government INSO 9 – 2014: Innovative mobile e-government applications by SMEs INSO : Platform for ICT for Learning and Inclusion 45 w Societal challenges

26 26 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens: ICT w HORIZON KonkursProj.mln DS 1 – 2014: Privacy DS 2 – 2014: Access Control DS : The role of ICT in Critical Infrastructure Protection DS : Secure Information Sharing DS 5 – 2015: Trust eServices DS 6 – 2015: Risk management and assurance models 45 w Societal challenges

27 27 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN A new generation of components and systems (3), A new generation of components and systems (3), Advanced Computing (1), Advanced Computing (1), Future Internet (10), Future Internet (10), Content technologies and information management (8), Content technologies and information management (8), Robotics (2), Robotics (2), Micro- and nano-electronic technologies, Photonics (5), Micro- and nano-electronic technologies, Photonics (5), ICT Cross-Cutting Activities (4), ICT Cross-Cutting Activities (4), Horizontal ICT Innovation actions (4), Horizontal ICT Innovation actions (4), Fast track to Innovation – pilot (1), Fast track to Innovation – pilot (1), ICT WP2014/2015 : 47 w Industrial leadership ICT w HORIZON International Cooperation actions (2), International Cooperation actions (2), EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure (3), EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure (3), EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures (4). EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures (4).

28 28 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN A new generation of components and systems: ICT w HORIZON KonkursProj.mln ICT 1 – 2014: Smart Cyber-Physical Systems56,0 ICT 2 – 2014: Smart System Integration54,0 ICT 3 – 2014: Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics (TOLAE) technologies 38,0 47 w Industrial leadership Advanced Computing: KonkursProj.mln ICT 4 – 2015: Customised and low power computing57,0

29 29 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Future Internet: ICT w HORIZON KonkursProj.mln ICT 5 – 2014: Smart Networks and novel Internet Architectures24,0 ICT 6 – 2014: Smart optical and wireless network technologies30,0 ICT 7 – 2014: Advanced Cloud Infrastructures and Services73,0 ICT 8 – 2015: Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services 22,0 ICT 9 – 2014: Tools and Methods for Software Development25,0 ICT 10 – 2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation 37,0 ICT 11 – 2014: FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation) 31,5 ICT 12 – 2015: More experimentation for the Future Internet18,0 ICT 13 – 2014: Web Entrepreneurship10,0 ICT 14 – 2014: Advanced 5G Network Infrastructure for the FI125,0 47 w Industrial leadership

30 30 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Content technologies and information management: ICT w HORIZON KonkursProj.mln ICT 15 – 2014: Big data Innovation and take-up50,0 ICT 16 – 2015: Big data - research39,0 ICT 17 – 2014: Cracking the language barrier15,0 ICT 18 – 2014: Support the growth of ICT innovative Creative Industries SMEs 15,0 ICT 19 – 2015: Technologies for creative industries, social media and convergence 41,0 ICT 20 – 2015: Technologies for better human learning and teaching 52,0 ICT 21 – 2014: Advanced digital gaming/gamification technologies17,0 ICT 22 – 2014: Multimodal and Natural computer interaction31,0 47 w Industrial leadership

31 31 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Robotics: ICT w HORIZON KonkursProj.mln ICT 23 – 2014: Robotics74,0 ICT 24 – 2015: Robotics83,0 47 w Industrial leadership Micro- and nano-electronic technologies, Photonics: KonkursProj.mln ICT 25 – 2015: Generic micro- and nano-electronic technologies50,0 ICT 26 – 2014: Photonics KET47,0 ICT 27 – 2015: Photonics KET44,0 ICT 28 – 2015: Cross-cutting ICT KETs56,0 ICT 29 – 2014: Development of novel materials and systems for OLED lighting 18,0

32 32 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN ICT Cross-Cutting Activities: ICT w HORIZON w Industrial leadership KonkursProj.mln ICT 30 – 2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects 51,0 ICT 31 – 2014: Human-centric Digital Age7,0 ICT 32 – 2014: Cybersecurity, Trustworthy ICT38,0 ICT 33 – 2014: Trans-national co-operation among National Contact Points 4,0

33 33 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horizontal ICT Innovation actions: ICT w HORIZON w Industrial leadership KonkursProj.mln ICT 34 – 2015: Support for access to finance15,0 ICT 35 – 2014: Innovation and Entrepreneurship Support7,0 ICT 36 – 2015: Pre-commercial procurement open to all areas of public interest requiring new ICT solutions 4,0 ICT : Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) 45,0 Fast track to Innovation – pilot: KonkursProj.mln Fast track to Innovation – ICT topic3,0

34 34 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN International Cooperation actions: ICT w HORIZON w Industrial leadership KonkursProj.mln ICT 38 – 2015: International partnership building and support to dialogues with high income countries 3,0 ICT 39 – 2015: International partnership building in low and middle income countries 11,0

35 35 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure: ICT w HORIZON w Industrial leadership KonkursProj.mln EUB 1 – 2015: Cloud Computing, including security aspectsR&IA1,5 EUB 2 – 2015: High Performance Computing (HPC)R&IA2,0 EUB 3 – 2015: Experimental PlatformsR&IA1,5

36 36 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures: ICT w HORIZON w Industrial leadership KonkursProj.mln EUJ 1 – 2014: Technologies combining big data, internet of things in the cloud R&IA1,5 EUJ 2 – 2014: Optical communicationsR&IA1,5 EUJ 3 – 2014: Access networks for densely located usersR&IA1,5 EUJ 4 – 2014: Experimentation and development on federated Japan – EU testbeds R&IA1,5

37 37 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Strona Komisji Europejskiej: Magazyn poświęcony H2020: Przydatne adresy

38 38 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax Dziękuję za uwagę Pytania? Osoby do kontaktu: Andrzej J. Galik Aleksandra Ihnatowicz Jan Lisowski


Download ppt "1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN ICT- usytuowanie w programie Horyzont 2020, tematyka pierwszych konkursów Prelegent: Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy."

Similar presentations


Ads by Google