Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NiR t. Sowriemienny pr. 956 fotka środkowa różni się, ale to ten sam typ okrętu, zwracaj uwagę na sylwetkę

Similar presentations


Presentation on theme: "NiR t. Sowriemienny pr. 956 fotka środkowa różni się, ale to ten sam typ okrętu, zwracaj uwagę na sylwetkę"— Presentation transcript:

1 NiR t. Sowriemienny pr. 956 fotka środkowa różni się, ale to ten sam typ okrętu, zwracaj uwagę na sylwetkę

2 FRR t. Nieustraszimyj pr

3 FRR t. Krivak I pr. 1135

4 FRR t. Krivak II pr. 1135M

5 NiR t. Sowriemienny pr. 956 FRR t. Krivak I pr FRR t. Nieustraszimyj pr

6 KOR t. Tarantul I 1241RE

7 KOR t. Tarantul III pr

8 KOR t. Tarantul I 1241RE

9 KOR t. Nanuchka III pr

10 KOR t. Nanuchka I pr. 1234

11 KZOP t. Parchim I i II II I I

12 KZOP t. Parchim II KOR t. Nanuchka I pr KOR t. Nanuchka III pr

13 ODD t. Ropucha I i II, I i II nie różnią się sylwetką

14 ODPP t. Pomornik pr

15 TRB t. Sonia pr. 1265

16 TR Redowy t. Lida pr

17 TR Redowy t. Olya pr. 1259

18 ORR t. Vishnya pr. 864

19 ORR t. Alpinist pr. 503M/R – nie moglem znalesc fot;]

20 OH t. Moma pr. 861

21 OH t. Biya pr. 871

22 OP t. Łada pr. 677

23 OP t. Kilo pr. 877

24 OP t. Łada pr.677

25 Pominąłem zbiornikowce, pjp i szkolne. by mako


Download ppt "NiR t. Sowriemienny pr. 956 fotka środkowa różni się, ale to ten sam typ okrętu, zwracaj uwagę na sylwetkę"

Similar presentations


Ads by Google